MDM izmantošana, lai iespējotu pakalpojumu Remote Management (Attālā vadība) operētājsistēmā macOS

Uzziniet, kā vadīt attālo Mac datoru, kas tiek pārvaldīts, izmantojot mobilo ierīču pārvaldību (Mobile Device Management — MDM).

Lai vadītu attālo Mac datoru, ko pārvalda mobilo ierīču pārvaldība (Mobile Device Management — MDM), izmantojiet komandu Enable Remote Desktop (Iespējot attālo darbvirsmu). Komanda Enable Remote Desktop (Iespējot attālo darbvirsmu) ieslēdz pakalpojumu Remote Management (Attālā vadība) visiem lietotājiem, kuriem ir iespējotas opcijas “Observe” (Novērot) un “Control” (Kontrolēt).

Publicēšanas datums: