„AirPods Pro“ ir „AirPods Max“ triukšmo slopinimo ir neutralus režimai

„AirPods Pro“ ir „AirPods Max“ integruoti trys triukšmo kontrolės režimai: triukšmo slopinimo, neutralus ir išjungtas. Galite pasirinkti bet kurį lygį, atsižvelgdami į tai, kiek aplinkos norite girdėti.

Kas yra triukšmo slopinimas ir neutralus režimas?

Įjungus triukšmo slopinimo režimą, į išorę nukreiptas mikrofonas ar mikrofonai aptinka išorinius garsus, tada juos apdoroja „AirPods Pro“ ar „AirPods Max“ apsaugos nuo triukšmo funkcija, pašalinanti išorinius garsus dar prieš juos jums išgirstant. Į vidų nukreipti mikrofonai aptinka į ausį prasiskverbusius nepageidaujamus garsus, kuriuos taip pat apdoroja „AirPods Pro“ ar „AirPods Max“ apsaugos nuo triukšmo funkcija.

Neutraliu režimu įleidžiamas aplinkos garsas, dėl to galite girdėti, kas vyksta aplink jus. Triukšmo slopinimas ir neutralus režimas geriausiai veikia tinkamai įsidėjus „AirPods Pro“.

Triukšmo kontrolės režimų keitimas

Keisti triukšmo kontrolės režimus galite naudodamiesi pačiomis „AirPods Pro“ ar „AirPods Max“ ausinėmis arba naudodami „iPhone“, „iPad“, „Apple Watch“ ar „Mac“ įrenginius. Kai perjungiate režimus, girdite varpelį.

Kai triukšmo kontrolės režimus keičiate „iOS“, „iPadOS“, „watchOS“ arba „macOS“ įrenginiu, triukšmo slopinimas vadinamas „Noise Cancellation“ (triukšmo slopinimas).

Triukšmo kontrolės režimų keitimas „AirPods Max“

įsidėję „AirPods Max“ ausines, paspauskite triukšmo valdymo mygtuką, kad iš triukšmo slopinimo režimo perjungtumėte į neutralų režimą ir atvirkščiai. Tinkinti, iš kokio režimo į kokį perjungti (triukšmo slopinimas, neutralus ir išjungtas režimas), galite „iPhone“, „iPad“ arba „Mac“ įrenginio „Bluetooth“ nuostatose.

Triukšmo kontrolės mygtukas ausinėse „AirPods Max“

 

Triukšmo kontrolės režimų keitimas „AirPods Pro“

Paspauskite ir laikykite nuspaudę jėgos jutiklį, esantį ant „AirPod“ ausinės kojelės, kol išgirsite varpelį.
Jėgos jutiklis ausinėse „AirPods Pro“
Kai dėvite „AirPods“, paspauskite ir palaikykite jėgos jutiklį bet kurioje „AirPod“, kad įjungtumėte aktyvų triukšmo slopinimą arba neutralų režimą. Tinkinti, iš kokio režimo į kokį perjungti (triukšmo slopinimas, neutralus ir išjungtas režimas), galite „iPhone“, „iPad“ arba „Mac“ įrenginio „Bluetooth“ nuostatose.

Norėdami nustatyti, kad triukšmo slopinimas veiktų tik vienoje ausinėje „AirPod“, „iPhone“ ar „iPad“ įrenginyje eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Accessibility“ (pritaikymas neįgaliesiems) > „AirPods“ ir įjunkite parinktį „Noise Cancellation with One AirPod“ (triukšmo slopinimas vienoje „AirPod“). Tada paspauskite ir palaikykite jėgos jutiklį, kad įjungtumėte vieną iš šių režimų: triukšmo slopinimas, neutralus ir išjungtas. 

Triukšmo kontrolės režimų keitimas „iPhone“ arba „iPad“ įrenginiuose

     

Triukšmo slopinimo ir neutralus režimai „iPhone“ įrenginyje

 1. „iOS“ ar „iPadOS“ įrenginyje atidarykite „Control Center“ (valdymo centras).
 2. Kai esate užsidėję „AirPods Max“ ar įsidėję abi „AirPods“ ausines, palieskite ir laikykite garsumo slankiklį, kol pasirodys papildomi valdikliai.
 3. Triukšmo valdymo piktogramą  apatiniame kairiajame kampe.
 4. Bakstelėkite „Noise Cancellation“ (triukšmo slopinimas), „Transparency“ (neutralus) arba „Off“ (išjungta).

„Bluetooth“ nuostatos telefone „iPhone“

Pritaikyti ir keisti triukšmo kontrolės režimus taip pat galite srityje „Settings“ (nuostatos), kaip nurodyta toliau.

 1. „iPhone“ arba „iPad“ įrenginyje eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Bluetooth“.
 2. Užsidėję ausines „AirPods Max“ arba abi „AirPods“, palieskite mygtuką „More Info“ (daugiau informacijos),  kuris yra šalia „AirPods“ įrenginių sąraše.
 3. Norėdami keisti triukšmo kontrolės režimus, palieskite „Noise Cancellation“ (triukšmo slopinimas), „Transparency“ (neutralus) arba „Off“ (išjungta). Norėdami pasirinkti triukšmo kontrolės režimus, kuriuos norite naudoti su „AirPods Pro“ jėgos jutikliu, arba „AirPods Max“ triukšmo kontrolės mygtuku, pasirinkite du arba tris režimus srityje „Button Cycles Between“ (mygtuku perjungiami režimai).

Triukšmo kontrolės režimų keitimas „Apple Watch“

 1. Klausydamiesi muzikos naudodami laikrodį palieskite „AirPlay“ piktogramą .
  „Apple Watch AirPlay“ piktograma
 2. Bakstelėkite „Noise Cancellation“ (triukšmo slopinimas), „Transparency“ (neutralus) arba „Off“ (išjungta).
  Triukšmo slopinimo ir neutralus režimai „Apple Watch“

Triukšmo kontrolės režimų keitimas „Mac“

 1. „AirPods Pro“ ar „AirPods Max“ prijungę prie „Mac“ spustelėkite garsumo valdiklį , esantį „Mac“ įrenginio meniu juostoje.*
 2. Pasirinkite savo „AirPods Pro“ arba „AirPods Max“, tada pasirinkite „Noise Cancellation“ (triukšmo slopinimas), „Transparency“ (neutralus) arba „Off“ (išjungtas).
  Triukšmo slopinimo ir neutralus režimai „Mac“

Taip pat galite pasirinkti du arba tris triukšmo valdymo režimus, kuriuos norite naudoti su „AirPods Pro“ jėgos jutikliu arba „AirPods Max“ triukšmo kontrolės mygtuku, kaip nurodyta toliau:

 1. „AirPods Pro“ ar „AirPods Max“ prijungę prie „Mac“, pasirinkite meniu „Apple“ menu  > „System Preferences“ (sistemos nuostatos).
 2. Lange „System Preferences“ (sistemos nuostatos), spustelėkite „Bluetooth“.
 3. Pasirinkite savo „AirPods Pro“ arba „AirPods Max“, tada spustelėkite „Options“ (parinktys).
 4. Šalia „Noise Control Toggles Between“ (perjungiami triukšmo kontrolės režimai), pasirinkite du arba tris triukšmo kontrolės režimus, kuriuos norite keisti tarpusavyje.
  „Bluetooth“ nuostatos įrenginyje „Mac“

* Jei nematote garsumo valdiklio meniu juostoje, pasirinkite meniu „Apple“  > „System Preferences“ (sistemos nuostatos). Spustelėkite „Sound“ (garsas). Spustelėkite skirtuką „Output“ (išvestis), tada pasirinkite „Show Sound in menu bar“ (rodyti garsą meniu juostoje).

Publikavimo data: