„AirPods Pro“ aktyviojo triukšmo šalinimo ir neutralusis režimas

„AirPods Pro“ integruoti trys triukšmo kontrolės režimai: aktyviojo triukšmo šalinimo, neutralusis ir išjungtas. Galite režimus keisti, atsižvelgdami į tai, kiek aplinkinio triukšmo norite girdėti.

Kas yra aktyviojo triukšmo šalinimo ir neutralusis režimas?

Įjungus aktyviojo triukšmo šalinimo režimą, į išorę nukreipti mikrofonai aptinka išorinius garsus, tada juos apdoroja „AirPods Pro“ apsaugos nuo triukšmo funkcija, pašalinanti išorinius garsus dar prieš juos jums išgirstant. Į vidų nukreipti mikrofonai aptinka į ausį prasiskverbusius nepageidaujamus garsus, kuriuos taip pat apdoroja „AirPods Pro“ apsaugos nuo triukšmo funkcija.

Naudojant neutralųjį režimą, išoriniam garsui leidžiama prasiskverbti į ausis, kad girdėtumėte, kas vyksta aplink jus. Aktyviojo triukšmo šalinimo ir neutralusis režimai geriausiai veikia tada, kai „AirPods Pro“ puikiai priglunda prie ausies.

Triukšmo kontrolės režimų keitimas

Keisti triukšmo kontrolės režimus galite naudodamiesi pačiomis „AirPods Pro“ ausinėmis arba naudodami „iPhone“, „iPad“, „Apple Watch“ ar „Mac“ įrenginius.

Naudojant „iOS“, „iPadOS“, „watchOS“ arba „macOS“ sistemas ir norint pakeisti režimą, aktyviojo triukšmo šalinimo funkcija bus pateikta kaip „Noise Cancellation“ (triukšmo šalinimas).

„AirPods Pro“

Paspauskite ir laikykite nuspaudę jėgos jutiklį, esantį ant „AirPod“ ausinės kojelės, kol išgirsite varpelį.

Įsidėję abi „AirPods“ ausines paspauskite ir palaikykite bet kurios iš ausinių jėgos jutiklį, kad iš aktyviojo triukšmo šalinimo režimo perjungtumėte į neutralųjį režimą ir atvirkščiai. Tinkinti, iš kokio režimo į kokį perjungti (aktyviojo triukšmo šalinimo, neutralusis ir išjungtas režimas), galite srityje „Settings“ (nuostatos).

Norėdami nustatyti, kad aktyvusis triukšmo šalinimas veiktų tik vienoje „AirPod“, „iPhone“ ar „iPad“ įrenginyje eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Accessibility“ (pritaikymas neįgaliesiems) ir įjunkite parinktį „Noise Cancellation with One AirPod“ (triukšmo šalinimas vienoje „AirPod“). Tada paspauskite ir palaikykite jėgos jutiklį, kad įjungtumėte vieną iš šių režimų: aktyvusis triukšmo šalinimas, neutralusis ir išjungtas. 

„iOS“ ir „iPadOS“ įrenginys

     

  1. Atidarykite „Control Center“ (valdymo centras).
  2. Įsidėję abi „AirPods“ ausines, palieskite ir laikykite garsumo slankiklį, kol pasirodys papildomi valdikliai.
  3. Palieskite „Noise Cancellation“ (triukšmo šalinimas), „Transparency“ (neutralusis) arba „Off“ (išjungtas).

Keisti triukšmo kontrolės režimus taip pat galite srityje „Settings“ (nuostatos), kaip nurodyta toliau.

  1. Savo „iOS“ arba „iPadOS“ įrenginyje eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Bluetooth“. 
  2. Įrenginių sąraše šalia „AirPods“ palieskite mygtuką „Info“ (informacija).
  3. Palieskite „Noise Cancellation“ (triukšmo šalinimas), „Transparency“ (neutralusis) arba „Off“ (išjungtas).

„Watch“

  1. Klausydamiesi muzikos naudodami laikrodį palieskite „AirPlay“ piktogramą .
  2. Palieskite „Noise Cancellation“ (triukšmo šalinimas), „Transparency“ (neutralusis) arba „Off“ (išjungtas).

„Mac“

  1. „AirPods Pro“ prijungę prie „Mac“ spustelėkite garsumo valdiklį , esantį „Mac“ įrenginio meniu juostoje.*
  2. Pasirinkite savo „AirPods Pro“, tada pasirinkite „Noise Cancellation“ (triukšmo šalinimas), „Transparency“ (neutralusis) arba „Off“ (išjungtas).

 

* Jei meniu juostoje nematote garsumo valdiklio, sužinokite, kaip jį pridėti.

Publikavimo data: