Pranešimų skelbimas su „Siri“ per ausines „AirPods“ arba „Beats“

Kai esate užsidėję „AirPods“ arba suderinamas „Beats“ ausines, „Siri“ gali paskelbti programose, pvz., „Messages“ ir „Reminders“ bei palaikomose trečiųjų šalių programose, gaunamus pranešimus. Tada galite iškart atsakyti į juos nenaudodami rankų.

Ko jums prireiks

Jei norite, kad „Siri“ paskelbtų gaunamus pranešimus per ausines, jums reikia toliau nurodytų ausinių.

 • „AirPods Max“
 • „AirPods“ (2-osios kartos) ar naujesnio modelio
 • „AirPods Pro“
 • „Beats Fit Pro“
 • „Powerbeats“
 • „Powerbeats Pro“
 • „Beats Solo Pro“

Suderinamos ausinės turi būti susietos su vienu iš toliau nurodytų įrenginių:

 • „iPhone“ su „iOS 15“
 • „iPad“ su „iPadOS 15“


„Announce Notifications“ (skelbti pranešimus) įjungimas

 1. Atidarykite programą „Settings“ (nuostatos).
 2. Palieskite „Notifications“ (pranešimai).
 3. Palieskite „Announce Notifications“ (skelbti pranešimus).
  „Siri“ funkcija „Announce Notifications“ (skelbti pranešimus)
 4. Įjunkite „Announce Notifications“ (skelbti pranešimus).


Funkcijos „Announce Notification“ (skelbti pranešimus) naudojimas

Įjungus šią funkciją „Siri“ paskelbia programose, pvz., „Messages“ ir „Reminders“ bei trečiųjų šalių palaikomose programose, gaunamus pranešimus. „Siri“ garsiai perskaitys jūsų gaunamus pranešimus, kai dėvėsite ausines, prijungtas prie „iPhone“ arba „iPad“, ir įrenginys bus užrakintas.

Jei jūsų naudojama programa klasifikuoja pranešimą kaip pranešimą su laiko nuostata arba kaip tiesioginį pranešimą, pasigirs „Siri“ garsas, tada ji automatiškai paskelbs pranešimą. Taip pat galite pasirinkti, kuriuos pranešimus „Siri“ turi skaityti.

 1. „iPhone“ arba „iPad“ įrenginyje nueikite į dalį „Settings“ (nuostatos) > „Notifications“ (pranešimai) > „Announce Notifications“ (skelbti pranešimus).
 2. Palieskite „Messages“. 
 3. Pasirinkite „Time Sensitive and Direct Messages“ (pranešimai su laiko nuostatomis ir tiesioginiai pranešimai) arba „All Notifications“ (visi pranešimai).

Jei „iPhone“ arba „iPad“ valdymo centre nustatysite įtraukti parinktį „Announce Notifications“ (skelbti pranešimus), valdymo centre galėsite greitai įjungti arba išjungti funkciją.

Jei gaunate kelis pranešimus vienu metu, galite sustabdyti „Siri“, kad jų neskelbtų, išsiėmę vieną iš į ausis įstatomų ausinių arba nusiėmę uždedamas ausines.

Atsakymas į pranešimus

Programose, kuriomis galima siųsti atsakymus, pvz., „Messages“, galite atsakyti į pranešimus, kuriuos paskelbia „Siri“, naudodami suderinamas ausines arba būdami automobilyje, kuriame palaikoma „CarPlay“.

 1. Palaukite, kol „Siri“ perskaitys pranešimą. Tada „Siri“ lauks jūsų atsakymo.
 2. Pasakykite „Siri“, kad norite atsakyti, ir pateikite savo pranešimą. Pavyzdžiui, galite pasakyti „Atsakyk: aš pakeliui“ arba „Pasakyk jai: susitiksime ten“. Kai baigsite kalbėti, „Siri“ pakartos jūsų atsakymą ir paklaus, ar norite jį išsiųsti.


Jei negirdite „Siri“ pranešimų

Jei negirdite „Siri“ skaitomų pranešimų, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 1. Įsitikinkite, kad naudojate suderinamą įrenginį.
 2. Įsitikinkite, kad „AirPods“ arba suderinamos „Beats“ ausinės yra susietos su jūsų įrenginiu dalyje „Settings“ (nuostatos) > „Bluetooth“.
 3. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Notifications“ (pranešimai) > „Announce Notifications“ (skelbti pranešimus) ir įsitikinkite, kad parinktis „Announce Notifications“ (skelbti pranešimus) yra įjungta.
 4. Įsitikinkite, kad „iPhone“ arba „iPad“ įrenginys yra užrakintas ir kad ekranas yra tamsus. „Siri“ neinformuoja apie pranešimus, jei aktyviai naudojatės įrenginiu.


Publikavimo data: