Jei įjungę federacinį autentifikavimą matote „Another institution is using this domain“ (šį domeną naudoja kita įstaiga)

Jei tame pačiame domene daugiau kaip viena „Apple School Manager“ organizacija turi valdomų „Apple“ ID, šiuo metu domeno negalima naudoti federaciniam autentifikavimui atlikti.

Šis straipsnis skirtas sistemų administratoriams.

Įjungus susiejimą, „Apple School Manager“ patikrina, ar domene yra esamų „Apple“ ID. Jei domene yra tvarkomų „Apple“ ID, kurie buvo sukurti kitoje „Apple School Manager“ organizacijoje, matysite pranešimą „Another institution is using this domain“ (šį domeną naudoja kita įstaiga).

This document will be updated as more information becomes available.

Publikavimo data: