Apie „Accessibility Events“

„Accessibility Events“ yra eksperimentinė žiniatinklio kūrimo funkcija, galima „macOS 10.14“ ir naujesnėse versijose bei „iOS 12“ ir naujesnėse versijose. Kad ji veiktų, reikia „Safari“ išplėstiniuose nustatymuose įjungti „Accessibility Object Model“ funkciją.

Kaip naudoti „Accessibility Events“

Nauja „Accessibility Events“ funkcija kūrėjams suteikia galimybę užtikrinti, kad jų tinkinti valdikliai, pvz., tinkinti žiniatinklio slankikliai, būtų pasiekiami naudotojams, naudojantiems pagalbines technologijas. Šiuos veiksmus dabar galima inicijuoti per pritaikymo neįgaliesiems technologijas, pvz., „VoiceOver“ ir „Switch Control“ arba pagrindinius įvesties įrenginius, pvz., klaviatūrą. „Accessibility Events“ yra antrinė „Accessibility Object Model (AOM) projekto funkcija, šiuo metu kaip jungtinė „Apple W3C effort“, „Google“ ir „Mozilla Foundation“ plėtojama žiniatinklio technologija. „iOS“ ir „macOS“ AOM yra išjungta pagal numatytuosius nustatymus.

„Accessibility Events“ įjungimas

Nors valdiklis „Accessibility Events“ yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus, funkcija veikia tik tada, kai įjungtas AOM nustatymas, kuris yra kūrėjo funkcija, kuri pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta.

Norėdami įjungti „Accessibility Events“ „ Mac“ kompiuteryje:

  1. Pasirinkite „Safari“ > „Preferences“ (nuostatos)
  2. Spustelėkite „Advanced“ (Išplėstiniai), tada meniu juostoje pasirinkite „Show Develop Menu“ (rodyti kūrimo meniu).
  3. „Safari“ meniu juostoje pasirinkite „Develop“ (kurti) > „Experimental Features“ (eksperimentinės funkcijos) > „Accessibility Object Model“.
  4. Įsitikinkite, kad „Accessibility Events“ yra įjungta  > „System Preferences“ (sistemos nuostatos“ > „Accessibility“ (pritaikymas neįgaliesiems) > „VoiceOver“ > „Open VoiceOver Utility“ (atidaryti „VoiceOver“ programą) > „Web“ (žiniatinklis) > „General“ (bendra) > „Accessibility Events“.

Kompiuteryje „Mac“ „Switch Control“ stebi „Accessibility Events“ nustatymą „VoiceOver“ programoje.

Norėdami įjungti „Accessibility Events“ „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ įrenginiuose:

  1. Eikite į nustatymus > „Safari“ > „Advanced“ (išplėstiniai) > „Experimental Features“ (eksperimentinės funkcijos).
  2. Palieskite, kad įjungtumėte „Accessibility Object Model“.
  3. Palieskite „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Accessibility“ (pritaikymas neįgaliesiems), kad įsitikintumėte, jos funkcija „Accessibility Events“ yra įjungta programoje „VoiceOver“ ir „Switch Control“. Nustatykite „VoiceOver“ programoje paliesdami „VoiceOver“ > „Web“ (žiniatinklis) > „Accessibility Events“. O „Switch Control“ nustatykite paliesdami „Switch Control“ > „Web“ (žiniatinklis) > „Accessibility Events“.

Privatumo nuostatos

„Apple“ yra įsipareigojusi teikti pritaikymo neįgaliesiems ir privatumo funkcijas. Funkcija „Accessibility Events“ neleidžia svetainėms teikti konkrečių užklausų, ar asmenys naudoja ekrano skaitytuvą arba kitą specialią technologiją, taip pat neteikia informacijos apie vartotojo gebėjimus ir negalias. Tačiau žiniatinklio kūrėjai gali žinoti, ar pagalbinė technologija įrenginyje yra įjungta, kad galėtų teikti svetainę, suderinamą su pagalbinėmis technologijomis.

Publikavimo data: