Apie „Accessibility Events“

Operacinių sistemų „macOS 10.14.3“ ir „iOS 12.3“ jungiklis „Accessibility Events“, kurį anksčiau buvo galima rasti nuostatų „Accessibility“ srityje, buvo suvienodintas ir yra pateikiamas „Accessibility Object Model“ (AOM) valdiklio srityje.

Kaip naudoti „Accessibility Events“

Nauja „Accessibility Events“ funkcija žiniatinklio kūrėjams suteikia galimybę užtikrinti, kad jų tinkinti valdikliai būtų pasiekiami naudotojams, naudojantiems pagalbines technologijas. Šiuos veiksmus dabar galima inicijuoti per pritaikymo neįgaliesiems technologijas, pvz., „VoiceOver“ ir „Switch Control“, arba pagrindinius įvesties įrenginius, pvz., klaviatūrą.

Funkcija „Accessibility Events“ yra projekto „Accessibility Object Model“ (AOM) – sparčiai besiformuojančios žiniatinklio technologijos, šiuo metu plėtojamos „Apple“, „Google“ ir „Mozilla Foundation“ bendromis W3C pastangomis, antrinė funkcija. Juodraštiniame standarto variante įtraukti nauji semantiniai įvesties įvykiai, pavyzdžiui, tinkintų slankiklių padidinimo ir sumažinimo veiksmai, tinkintų dialogo langų atmetimo veiksmai ir tinkintų slinkimo rodinių puslapių kaitos veiksmai. „iOS“ ir „macOS“ AOM funkcija yra išjungta pagal numatytuosius nustatymus.

„Accessibility Events“ įjungimas

Funkcija „Accessibility Events“ veikia tik tada, kai įjungta AOM nuostata.

Norėdami įjungti „Accessibility Events“ „Mac“ kompiuteryje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Pasirinkite „Safari“ > „Preferences“ (nuostatos)
  2. Spustelėkite „Advanced“ (išplėstiniai), tada meniu juostoje pasirinkite „Show Develop Menu“ (rodyti kūrimo meniu).
  3. „Safari“ meniu juostoje pasirinkite „Develop“ (kurti) > „Experimental Features“ (eksperimentinės funkcijos) > „Accessibility Object Model“.

Norėdami įjungti „Accessibility Events“ „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ įrenginiuose atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Safari“ > „Advanced“ (išplėstiniai) > „Experimental Features“ (eksperimentinės funkcijos).
  2. Palieskite, kad įjungtumėte „Accessibility Object Model“.

Privatumo nuostatos

„Apple“ yra įsipareigojusi teikti pritaikymo neįgaliesiems ir privatumo funkcijas. Funkcija „Accessibility Events“ neleidžia svetainėms teikti konkrečių užklausų, ar asmenys naudoja ekrano skaitytuvą arba kitą specialią technologiją, taip pat neteikia informacijos apie vartotojo gebėjimus ir negalias. Tačiau norint, kad asmenys galėtų naudotis sudėtingomis žiniatinklio programomis, suderinamomis su pagalbinės technologijos veiksmais, žiniatinklio kūrėjai gali žinoti, ar tam tikra pagalbinių technologijų forma įrenginyje yra aktyvi, bet tai įmanoma tik tada, kai naudotojas bando pasinaudoti vienu iš tinkintų valdiklių.

„Apple“ aktyviai veikia standartizavimo institucijų grupėse, pavyzdžiui, W3C, ir visus produktus kuria galvodama apie privatumą. Keičiantis standartams ir toliau bandysime nustatyti geriausią palaikymo neįgaliesiems žiniatinklyje teikimo būdą pasinaudojant naudotojo valdikliais.

Publikavimo data: