Pataisytų arba pakeistų į ausis įstatomų „PowerBeats Pro“ ausinių naudojimas

Kaip naudoti pataisytas arba pakeistas į ausis įstatomas ausines „Powerbeats Pro“.

Pakaitinių „Powerbeats Pro“ nustatymas

  1. Abi į ausis įstatomas „Powerbeats Pro“ ausines įdėkite į įkrovimo dėklą. Dangtelis turi būti atidarytas.
  2. Patikrinkite priekiniame dėklo krašte esančią LED būsenos lemputę. Ji turėtų mirksėti raudonai.
  3. Paspauskite ir 5 sekundes laikykite nuspaudę dėklo viduje esantį sistemos mygtuką. Būsenos lemputė turėtų mirksėti baltai. Jei lemputė vis dar mirksi raudonai, dėklą prijunkite prie maitinimo šaltinio, uždarykite dangtelį ir palaukite 20 minučių.
  4. Susiekite „Powerbeats Pro“ su savo įrenginiu.

Susiejimas su „iPhone“

  1. Vis dar laikydami į ausis įstatomas ausines dėkle ir neuždarę dėklo dangtelio, „ Powerbeats Pro“ laikykite prie atrakinto „iPhone“. „iPhone“ įrenginyje bus parodyta sąrankos animacija.
  2. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Susiejimas su kitu įrenginiu

  1. Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įjungtas „Bluetooth“.
  2. Vis dar laikydami į ausis įstatomas ausines dėkle ir neuždarę dėklo dangtelio, paspauskite ir laikykite nuspaudę ant jūsų „Powerbeats Pro“ esantį sistemos mygtuką, kol LED lemputė pradės mirksėti.
  3. Savo įrenginyje atidarykite „Bluetooth“ meniu. Pavyzdžiui, „Mac“ kompiuterio „Apple“ () meniu > pasirinkite „System Preferences“ (sistemos pirmenybinės nuostatos), tada spustelėkite „Bluetooth“.
  4. Aptiktų „Bluetooth“ įrenginių sąraše palieskite arba spustelėkite savo „Powerbeats Pro“.

© „Apple Inc.“, 2019 m. Visos teisės saugomos. „Apple“ ir „Apple“ logotipas yra JAV ir kitose šalyse bei regionuose registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai. „AppleCare“ yra JAV ir kitose šalyse bei regionuose registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas. „Beats“, „Beats by Dr. Dre“ ir raidės „b“ apskritime logotipas yra „Beats“ – „Apple“ antrinės įmonės – prekių / paslaugų ženklai.

Publikavimo data: