Kelionių kortelės pridėjimas programoje „Apple Wallet“

Pridėkite kelionių kortelę programoje „Wallet“, kad galėtumėte mokėti už keliones naudodami „Apple Pay“.

Ko reikia norint mokėti už keliones naudojant „Apple Pay“:

Norint pridėti naują kelionių kortelę, programoje „Wallet“ reikia turėti tinkamą mokėjimo kortelę.

Kelionių kortelės pridėjimas „iPhone“ ar „Apple Watch“ įrenginyje

Galite pridėti kelionių kortelę programoje „Wallet“ naudodami savo „iPhone“ ar „Apple Watch“ įrenginį.

Kaip pridėti kelionių kortelę „iPhone“ įrenginyje

 1. „iPhone“ įrenginyje atidarykite programą „Wallet“.
 2. Bakstelėkite pridėjimo mygtuką pridėjimo mygtukas.
 3. Bakstelėkite „Transit Card“ (kelionių kortelė), kad pridėtumėte naują kelionių kortelę, arba bakstelėkite „Previous Card“ (anksčiau naudota kortelė) ir pridėkite anksčiau programoje „Wallet“ pridėtą kelionių kortelę.
 4. Pasirinkite kelionių kortelę iš sąrašo arba raskite ją pagal vietovę ar kortelės pavadinimą.
 5. Bakstelėkite „Continue“ (tęsti).
 6. Pasirinkite sumą, kuria norite papildyti kortelę, ir bakstelėkite „Add“ (pridėti).2
 7. Vykdykite ekrane pateikiamus veiksmus, kad patvirtintumėte pirkinį ir pridėtumėte kelionių kortelę.3

Kaip pridėti kelionių kortelę „Apple Watch“ įrenginyje

 1. „Apple Watch“ įrenginyje atidarykite programą „Wallet“.
 2. Slinkite žemyn ir bakstelėkite „Add Card“ (pridėti kortelę).
 3. Bakstelėkite „Transit Card“ (kelionių kortelė), kad pridėtumėte naują kelionių kortelę, arba bakstelėkite „Previous Card“ (anksčiau naudota kortelė) ir pridėkite anksčiau programoje „Wallet“ pridėtą kelionių kortelę.
 4. Pasirinkite kelionių kortelę iš sąrašo.
 5. Bakstelėkite „Continue“ (tęsti).
 6. Pasirinkite sumą, kuria norite papildyti kortelę, ir bakstelėkite „Add Money“ (pridėti pinigų).2
 7. Vykdykite ekrane pateikiamus veiksmus, kad patvirtintumėte pirkinį ir pridėtumėte kelionių kortelę.3

Kai pridėsite tinkamą kelionių kortelę, ta kortelė bus automatiškai nustatyta į režimą „Express Mode“. Taip pat galbūt galėsite papildyti kortelę pinigais programoje „Wallet“.

Galimybės naudoti kelionių korteles ir jų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną. Susisiekite su savo transporto paslaugų teikėju ir išsiaiškinkite, ar jūsų mieste ar regione palaikoma galimybė įtraukti kelionių korteles programoje „Wallet“.

„Apple Watch“ įrenginiuose, valdomuose naudojant „Family Setup“ (šeimos sąranka), gali nepavykti pridėti kortelių tiesiai per „Apple Watch“.

Fizinės kelionių kortelės perkėlimas į „Apple Wallet“

Jei turite fizinę kelionių kortelę, galbūt galėsite perkelti tą kortelę ir jos likutį į „iPhone“ arba „Apple Watch“ įrenginyje įdiegtą programą „Wallet“.

Fizinės kelionių kortelės perkėlimas į „iPhone“

 1. „iPhone“ įrenginyje atidarykite programą „Wallet“.
 2. Bakstelėkite pridėjimo mygtuką pridėjimo mygtukas.
 3. Bakstelėkite „Transit Card“ (kelionių kortelė).
 4. Pasirinkite kortelę iš sąrašo arba raskite ją pagal vietovę ar kortelės pavadinimą.
 5. Bakstelėkite „Continue“ (tęsti).
 6. Palieskite „Transfer Existing Card“ (perkelti likutį iš esamos kortelės).
 7. Įveskite savo kortelės numerį ir kitą reikalingą informaciją.4
 8. Padėkite kelionių kortelę ant lygaus paviršiaus ir laikykite „iPhone“ viršutinę dalį ant kortelės, kol ekrane pamatysite užrašą „Card Added“ (kortelė pridėta). Šis procesas gali užtrukti kelias minutes.

Fizinės kelionių kortelės perkėlimas į „Apple Watch“

 1. „iPhone“ įrenginyje atidarykite programą „Apple Watch“.
 2. Skirtuke „My Watch“ (mano laikrodis) bakstelėkite „Wallet & Apple Pay“ („Wallet“ ir „Apple Pay“).
 3. Bakstelėkite „Add Card“ (pridėti kortelę), tada bakstelėkite „Transit Card“ (kelionių kortelė).
 4. Pasirinkite kortelę iš sąrašo arba raskite ją pagal vietovę ar kortelės pavadinimą.
 5. Bakstelėkite „Continue“ (tęsti).
 6. Palieskite „Transfer Existing Card“ (perkelti likutį iš esamos kortelės).
 7. Įveskite savo kortelės numerį ir kitą reikalingą informaciją.4
 8. Padėkite kelionių kortelę ant lygaus paviršiaus ir laikykite „iPhone“ viršutinę dalį ant kortelės, kol ekrane pamatysite užrašą „Card Added“ (kortelė pridėta). Šis procesas gali užtrukti kelias minutes.

 

Jei matysite klaidą, pvz., „No card detected“ (kortelė neaptikta) arba „Could not add card“ (nepavyko pridėti kortelės), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 • Jei jūsų „iPhone“ yra dėkle, nuimkite dėklą arba pašalinkite bet kokius metalinius objektus, kurių gali būti tarp „iPhone“ ir jūsų fizinės kortelės.
 • Įsitikinkite, kad „iPhone“ viršus yra padėtas ant fizinės kortelės ir nejudinamas.
 • Pasiteiraukite transporto paslaugų teikėjo, ar jūsų fizinę kortelę galima perkelti.

Perkėlus fizinę kortelę į programą „Wallet“, fizinė kortelė gali nebeveikti.

Režimo „Express Mode“ naudojimas su kelionių kortele

Naudodami režimą „Express Mode“, galite greitai sumokėti už keliones vos vienu bakstelėjimu. Jums nereikia aktyvinti ar atrakinti įrenginio arba atlikti autentifikacijos naudojant „Face ID“, „Touch ID“ ar atpažinimo kodą.

Pridėjus tinkamą kelionių kortelę, režimas „Express Mode“ gali būti įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Arba galite pasirinkti tinkamą kelionių arba mokėjimo kortelę kaip „Express Mode“ kortelę.

Sužinokite, kaip nustatyti kelionių kortelę į režimą „Express Mode“.

Kelionių kortelės perkėlimas iš vieno įrenginio į kitą

Kelionių kortelę programoje „Wallet“ vienu metu galite naudoti tik viename įrenginyje. Jei norite naudoti kelionių kortelę kitame įrenginyje, galite ją perkelti iš „iPhone“ į „Apple Watch“ arba iš vieno „iPhone“ į kitą.

Kaip perkelti kelionių kortelę iš „iPhone“ į „Apple Watch“

 1. „iPhone“ įrenginyje atidarykite programą „Apple Watch“.
 2. Skirtuke „My Watch“ (mano laikrodis) bakstelėkite „Wallet & Apple Pay“ („Wallet“ ir „Apple Pay“).
 3. Bakstelėkite šalia norimos perkelti kelionių kortelės esantį mygtuką „Add“ (pridėti).

Jei norite perkelti savo kortelę atgal į „iPhone“, galite naudoti programą „Apple Watch“, kai nekeliaujate.

Kaip perkelti kelionių kortelę į naują „iPhone“

 1. Esamame „iPhone“ įrenginyje atidarykite programą „Wallet“ ir palieskite kelionių kortelę.
 2. Bakstelėkite išskleidimo mygtuką , tada bakstelėkite „Card Details“ (kortelės duomenys) kortelės duomenų piktograma.
 3. Slinkite žemyn ir bakstelėkite „Remove Card“ (šalinti kortelę). Norėdami patvirtinti bakstelėkite „Remove“ (šalinti).
 4. Naujame „iPhone“ įrenginyje atidarykite programą „Wallet“ ir bakstelėkite pridėjimo mygtuką pridėjimo mygtukas.
 5. Bakstelėkite „Previous Cards“ (anksčiau naudotos kortelės) ir pasirinkite savo kelionių kortelę.
 6. Įtraukite savo kelionių kortelę į naująjį „iPhone“.

 1. Jei atsijungsite nuo „iCloud“ arba išjungsite „Face ID“, „Touch ID“ arba atpažinimo kodą savo „iPhone“ arba „Apple Watch“ įrenginyje, iš įrenginio bus pašalintos visos kredito, debeto ir kelionių kortelės. Pašalinus kelionių kortelę iš įrenginio, sąskaitos likutis bus išsaugotas ir galės būti perkeltas į tą patį arba kitą „iPhone“ ar „Apple Watch“ įrenginį, prijungtą prie tinklo ir „iCloud“ naudojant tą patį „Apple ID“.
 2. Būtina įsigyti Honkongo išduotą „Visa“, „Mastercard“ arba „UnionPay“ kortelę, kurią naudojate su „Apple Pay“, arba pasipildyti „Octopus“ kortelę programoje „Wallet“. Jei turite kredito ar debeto kortelę, kuri neišduota Honkonge, naudokite programą „Octopus“, skirtą programai „Tourists“. Norint įsigyti ar papildyti žemyninės Kinijos kelionių kortelę, reikalinga „China UnionPay“ kredito ar debeto kortelė.
 3. Prieš priglaudžiant arba naudojant kelionių kortelę, gali reikėti atlikti patvirtinimą.
 4. Honkonge asmeninėms „Octopus“ kortelėms ir kortelėms su įjungta automatinio papildymo paslauga (AAVS) būtina gimimo data ir Honkongo tapatybės kortelė.
Publikavimo data: