Sukonfigūruokite su „Wallet“ susietą kortelę, kad galėtumėte už keliones sumokėti naudodami „Apple Pay“

Pasirinkite kortelę, kuria mokėsite už keliones naudodami „Apple Pay“, ir sužinokite, kaip įjungti „Express Transit“.

Ko reikia, norint nustatyti kortelę „Wallet“, kad galėtumėte sumokėti už keliones

Ko reikia norint naudotis „Express Transit“

Jei naudojate savo vežėjo programą

Atsisiuntę vežėjo programą, ją galėsite naudoti ir papildomoms paslaugoms, pavyzdžiui, norėdami:

 • sukonfigūruoti naują kelionių kortelę;
 • perkelti virtualiosios kortelės sąskaitos likutį;
 • papildyti kelionių kortelę lėšomis.

Jums gali reikėti kreiptis į savo vežėją, kad sužinotumėte, ar vežėjo programoje galite papildyti kelionių kortelę lėšomis.

Sukonfigūruokite „Wallet“ esančią kortelę, kad veiktų „Express Transit“

Tinkamą kortelę, esančią „Wallet“, galite sukonfigūruoti, kad būtų galima naudoti „Express Transit“.3 Kreipkitės į savo transporto paslaugų teikėją ir sužinokite, kurias korteles galima naudoti su „Express Transit“ programoje „Wallet“. Norėdami sukonfigūruoti tinkamą mokėjimo kortelę arba kelionių kortelę, esančią „Wallet“, atlikite šiuos veiksmus:

Sukonfigūruokite naują mokėjimo kortelę

Norėdami sukonfigūruoti kredito, debeto arba išankstinio mokėjimo kortelę, kad būtų galima naudoti „Express Transit“ su „Apple Pay“, atlikite šiuos veiksmus:

„iPhone“

 1. „iPhone“ įrenginyje atidarykite programą „Wallet“ ir palieskite mygtuką „Add“ (pridėti).
 2. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pridėtumėte naują kortelę.
 3. Bakstelėkite „Next“ (toliau).
 4. Įjunkite „Express Transit“ savo naujajai kortelei.

„Apple Watch“

 1. Atidarykite programą „Apple Watch“ savo įrenginyje „iPhone“ ir palieskite skirtuką „My Watch“ (mano laikrodis).
 2. Palieskite „Wallet & Apple Pay“ („Wallet“ ir „Apple Pay“), o tada palieskite „Add Card“ (pridėti kortelę).
 3. Atlikite nurodytus veiksmus, kad pridėtumėte naują kortelę, tada palieskite „Next“ (toliau).
 4. Įjunkite „Express Transit“ savo naujajai kortelei.

Sukonfigūruokite naują kelionių kortelę, kad būtų galima naudoti programoje „Wallet“

Naują kelionių kortelę galite sukonfigūruoti, kad būtų galima naudoti „Express Transit“ su „Apple Pay“ programoje „Wallet“:

 1. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje nustatytas teisingas regionas.
  • Savo įrenginyje „iPhone“ eikite į skirtuką „Settings“ > „General“ > „Language & Region“ (Nuostatos > Bendra > Kalba ir regionas), o tada slinkite žemyn iki regiono.
  • Norėdami sukonfigūruoti „Apple Watch“, savo „iPhone“ atidarykite programą „Watch“, o tada palieskite skirtuką „My Watch“ (mano laikrodis). Tada palieskite „General“ > „Language & Region“ (Bendra > Kalba ir regionas) ir patikrinkite savo regioną.
 2. Savo įrenginyje „iPhone“ atidarykite programą „Wallet“.
 3. Bakstelėkite pridėjimo mygtuką Mygtukas „Add“ (pridėti), tada bakstelėkite „Continue“ (tęsti).
 4. Palieskite savo miesto kelionių kortelę, tada pasirinkite sumą, kuria norite papildyti kortelę, o tada palieskite „Add“ (pridėti).4
 5. Atlikite šiuos veiksmus, kad sukurtumėte naują kelionių kortelę savo „iPhone“ įrenginyje.
 6. Įjunkite „Express Transit“ naujai kelionių kortelei.

Galimybės naudoti kelionių korteles gali skirtis atsižvelgiant į regioną. Kai kurių kelionių kortelių jūsų vietovėje gali nebūti. Jums gali tekti susisiekti su savo transporto paslaugų teikėju ir išsiaiškinti, ar jūsų mieste ar regione palaikoma galimybė įtraukti kelionių korteles į programą „Wallet“.

Pirmoji kelionių kortelė, kurią pridėsite prie „Wallet“, automatiškai taps jūsų „Express Transit“ kortele. Galite pakeisti savo „Express Transit“ kortelę programoje „Wallet“ bet kuriuo metu.

Kai kortelė bus nustatyta programoje „Wallet“, galbūt galėsite papildyti pinigais prie kelionių kortelę. Tiesiog atidarykite programą „Wallet“ įrenginyje „iPhone“ ar „Apple Watch“, palieskite savo kelionių kortelę ir bakstelėkite „Add Money“ (pridėti pinigų). Jei nematote „Add Money“ (pridėti pinigų), kreipkitės į vietinį transporto paslaugų teikėją ir sužinokite, kaip papildyti pinigais kelionių kortelę programoje „Wallet“.

Perkelkite fizinės kelionių kortelės sąskaitos likutį į „Wallet“

Pirmiausia patikrinkite, ar jūsų įrenginyje nustatytas teisingas regionas:

 • Jei naudojate „iPhone“, eikite į skirtuką „Settings“ > „General“ > „Language & Region“ (Nuostatos > Bendra > Kalba ir regionas), o tada slinkite žemyn iki regiono.
 • Jei naudojate „Apple Watch“, savo „iPhone“ atidarykite programą „Watch“ ir palieskite skirtuką „My Watch“ (mano laikrodis). Tada palieskite „General“ > „Language & Region“ (Bendra > Kalba ir regionas) ir patikrinkite savo regioną.

Jei jūsų regionas yra nustatytas, atlikite šiuos veiksmus:

„iPhone“

 1. Atidarykite programą „Wallet“ ir palieskite pridėjimo mygtuką Mygtukas „Add“ (pridėti), o tada palieskite „Continue“ (tęsti).
 2. Palieskite kelionių kortelės, kurią norite pridėti, pavadinimą.
 3. Palieskite „Transfer Existing Card“ (perkelti likutį iš esamos kortelės).
 4. Įveskite 4 ar 5 savo kortelės numerio skaitmenis ir kitą būtiną informaciją, kurią būsite paraginti įvesti.5
 5. Priglauskite savo „iPhone“ prie kelionių kortelės, kol ekrane pamatysite „Card Added“ (kortelė pridėta). Šis procesas gali užtrukti kelias minutes.

 

„Apple Watch“

 1. Atidarykite programą „Apple Watch“ savo „iPhone“ įrenginyje.
 2. Slinkite žemyn ir palieskite „Wallet & Apple Pay“.
 3. Palieskite „Add Card“ (pridėti kortelę), o tada palieskite „Continue“ (tęsti).
 4. Palieskite kelionių kortelės, kurią norite pridėti, pavadinimą.
 5. Palieskite „Transfer Existing Card“ (perkelti likutį iš esamos kortelės).
 6. Atlikite nurodytus veiksmus, kad perkeltumėte likutį.

Kai pervesite savo likutį į „Wallet“, jūsų fizinė kortelė gali nebeveikti. Jei nematote kelionių kortelės, kurios ieškote, gali nebūti galimybės jos naudoti jūsų regione.

Jei matote parinktis „No card detected“ (kortelė neaptikta) arba „Could not add card“ (nepavyko pridėti kortelės)

Jei jūsų „iPhone“ yra dėkle, nuimkite dėklą arba pašalinkite bet kokius metalinius objektus, kurių gali būti tarp „iPhone“ ir jūsų fizinės kortelės. Tada pabandykite vėl perkelti kortelę į „Wallet“. Įsitikinkite, kad „iPhone“ viršus yra padėtas ant fizinės kortelės ir nejudinamas.

„Express Transit“ įjungimas

Kortelei įjungę „Express Transit“, galėsite greitai sumokėti už keliones nenaudodami „Face ID“, „Touch ID“ arba atpažinimo kodo. Štai kaip įjungti „Express Transit“ mokėjimo ar kelionių kortelėms:

„iPhone“

 1. Savo įrenginyje „iPhone“ atidarykite programą „Settings“ (nuostatos).
 2. Palieskite „Wallet & Apple Pay“ („Wallet“ ir „Apple Pay“), o tada palieskite „Express Transit Card“ („Express Transit“ kortelė).
 3. Pasirinkite kortelę, tada patvirtinkite naudodami „Face ID“, „Touch ID“ arba atpažinimo kodą.

„Apple Watch“

 1. Atidarykite programą „Watch“ savo įrenginyje „iPhone“ ir pasirinkite skirtuką „My Watch“ (mano laikrodis).
 2. Palieskite „Wallet & Apple Pay“ („Wallet“ ir „Apple Pay“), o tada palieskite „Express Transit Card“ („Express Transit“ kortelė).
 3. Pasirinkite kortelę, tada patvirtinkite įvesdami savo „Apple Watch“ atpažinimo kodą.

Kaip perkelti savo kelionių kortelę

Skirtingai nuo „Wallet“ esančių kredito ir debeto kortelių, kelionių kortelės vienu metu gali egzistuoti tik viename įrenginyje.2 Galite perkelti savo kelionių kortelę iš „iPhone“ į „Apple Watch“ arba perkelti savo kelionių kortelę iš senesnio „iPhone“ į naują „iPhone“.

Kaip perkelti kelionių kortelę iš „iPhone“ į „Apple Watch“

 1. Atidarykite programą „Watch“ savo įrenginyje „iPhone“ ir palieskite skirtuką „My Watch“ (mano laikrodis). Jeigu turite kelis laikrodžius, pasirinkite vieną.
 2. Slinkite žemyn ir palieskite „Wallet & Apple Pay“.
 3. Slinkite žemyn iki kelionių kortelės, kurią norite perkelti į „Apple Watch“.
 4. Tada palieskite šalia kortelės esantį mygtuką „Add“ (pridėti).

Jei norite perkelti savo kortelę į „iPhone“, galite naudoti programą „Watch“, kai nekeliaujate.

Kaip perkelti savo kelionių kortelę į naują „iPhone“

 1. Esamame „iPhone“ įrenginyje atidarykite programą „Wallet“ ir palieskite kelionių kortelę.
 2. Palieskite išskleidimo mygtuką .
 3. Slinkite žemyn ir bakstelėkite „Remove This Card“ (pašalinti šią kortelę), tada bakstelėkite „Remove“ (pašalinti).
 4. Naujame „iPhone“ įrenginyje atidarykite programą „Wallet“ ir bakstelėkite pridėjimo mygtuką .
 5. Dalyje „Transit Cards“ (kelionių kortelės) bakstelėkite savo kelionių kortelę.
 6. Įtraukite savo kelionių kortelę į naująjį „iPhone“.

 1. Jei atsijungsite nuo „iCloud“ arba išjungsite „Face ID“, „Touch ID“ arba atpažinimo kodą savo „iPhone“ arba „Apple Watch“ įrenginyje, iš įrenginio bus pašalintos visos kredito, debeto ir kelionių kortelės. Pašalinus kelionių kortelę iš įrenginio, sąskaitos likutis bus išsaugotas ir galės būti perkeltas į tą patį arba kitą „iPhone“ ar „Apple Watch“ įrenginį, prijungtą prie tinklo ir „iCloud“ naudojant tą patį „Apple ID“.
 2. „Apple Pay“ negali naudoti jaunesni nei 13 metų amžiaus vaikai. Amžius įvairiose šalyse ar regionuose skiriasi.
 3. Tam tikrose vietose, kuriose galite sumokėti už kelionę naudodamiesi programoje „Wallet“ pridėta mokėjimo kortele, „Express Transit“ gali būti automatiškai įjungtas jūsų įrenginyje. Sužinokite, kur galite naudoti „Express Transit“, kad galėtumėte sumokėti už keliones naudodami „Apple Pay“.
 4. Būtina įsigyti Honkongo išduotą „Visa“, „Mastercard“ arba „UnionPay“ kortelę, kurią naudojate su „Apple Pay“, arba pasipildyti „Octopus“ kortelę programoje „Wallet“. Jei turite kredito ar debeto kortelę, kuri neišduota Honkonge, naudokite programą „Octopus“, skirtą programai „Tourists“.
 5. Honkonge asmeninėms „Octopus“ kortelėms ir kortelėms su įjungta automatinio papildymo paslauga (AAVS) būtina gimimo data ir Honkongo tapatybės kortelė.
Publikavimo data: