„Apple Watch“ naudojimas po techninės priežiūros

Čia pateikta informacija apie tai, kaip naudotis „Apple Watch“ įrenginiu po techninės priežiūros.

  1. Laikykite „Apple Watch“ netoli savo „iPhone“ įrenginio.
  2. Susiekite „Apple Watch“ įrenginį.  Susieję „Apple Watch“ įrenginį, jo turinį galėsite atkurti iš atsarginės kopijos, jei būsite tokią sukūrę.

© „Apple Inc.“, 2021 m. Visos teisės saugomos. „Apple“, „Apple“ logotipas, „Apple Watch“ ir „iTunes“ yra JAV ir kitose šalyse bei regionuose registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai. „AppleCare“ yra JAV ir kitose šalyse bei regionuose registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas. Kitų produktų ir įmonių pavadinimai, paminėti šiame tekste, gali būti atitinkamų įmonių prekių ženklai.

Publikavimo data: