„Apple Business Manager“ leidimų pastabos

Sužinokite apie „Apple Business Manager“ naujinius ir pakeitimus. Naujiniai yra kaupiamieji, todėl paleidus „Apple Business Manager“ joje veikia visos naujausios funkcijos. Toliau nurodytos į kiekvieną leidimą įtrauktos funkcijos.

2019 m. birželio mėn.

„Apple Business Manager“ nuo šiol galima naudoti „iPad“.

2019 m. vasario mėn.

  • Skirsnis „MDM Servers“ (MDM serveriai) dabar yra skirtuke „Settings“ (nuostatos).
  • Dabar galima konfigūruoti numatytuosius įrenginių priskyrimus dalyje „Settings“ (nuostatos) > „Device Management Settings“ (įrenginio valdymo nuostatos) ir „Settings“ (nuostatos) > „MDM Servers“ (MDM serveriai).

2018 m. rugsėjo mėn.

„tvOS“ programos dabar pasiekiamos dalyje „Apps and Books“ (programos ir knygos).

2018 m. gegužės mėn.

„Apple Business Manager“ yra vieta, kurioje IT administratoriai gali tvarkyti žmones, „Apple“ įrenginius ir turinį. Ne tik buvo pagerintas įrenginių ir vaidmenų valdymas, bet taip pat atsirado „Apps and Books“ (programos ir knygos) – nauja vietomis pagrįsta licencijų perkėlimo sistema.

Publikavimo data: