Apie „Apple“ produktų privatumą ir saugumą švietimo srityje

„Apple“ laikosi nuostatos, kad privatumas yra pagrindinė žmogaus teisė, todėl kiekvienas „Apple“ produktas kuriamas nuo pat pradžių, kad apsaugotų asmeninę informaciją ir suteiktų kiekvienam klientui galimybę pasirinkti, ką ir su kuo bendrinti. Štai kodėl visi mūsų produktai, įskaitant sukurtus švietimui, turi integruotas privatumo funkcijas ir valdiklius. Savo produktus kuriame siekdami apriboti duomenų rinkimą ir naudojimą, kai įmanoma, vykdyti apdorojimą įrenginyje ir užtikrinti skaidrumą bei kontroliuoti, kaip dalijamasi informacija.

Skaitydami naudokitės toliau pateiktomis nuorodomis, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų programas ir paslaugas mokymo įstaigoms, apie tai, kaip saugome mokinių duomenis, ir kad rastumėte papildomos informacijos bei šaltinių mokymo įstaigoms ir tėvams.

Programos ir paslaugos mokymo įstaigoms

„Apple“ sukūrė galingus įrankius, skirtus naudoti specialiai mokymo įstaigose, kad padėtų IT administratoriams diegti programas, mokytojams – valdyti mokymo procesą ir kiekvienam mokiniui suteiktų individualią mokymosi aplinką.

 • „Apple School Manager“ yra nemokama internetinė paslauga, padedanti IT administratoriams diegti „iPad“ ir „Mac“ mokymo įstaigose, kurti valdomas „Apple ID“ paskyras mokiniams ir personalui, sudaryti klasių sąrašus programoms „Schoolwork“ ir „Classroom“, įgalinti funkciją „Student Progress“ (mokinių pažanga) ir valdyti programas bei vadovėlius mokymui ir mokymuisi. „Apple School Manager“ sudaro „Apple“ švietimo paslaugų ir programų pagrindą. 
 • Valdomas „Apple ID“ paskyras kuria, valdo ir kontroliuoja mokymo įstaigos, kad mokiniai galėtų naudotis „iCloud Drive“, „Photo Library“, „Backup“, „Schoolwork“ ir „Shared iPad“. Mokiniai gali pasiekti savo mokymosi medžiagą ir savo sukurtą darbą bet kuriame įrenginyje.
 • „Shared iPad“ yra funkcija, leidžianti keliems mokiniams naudoti tą patį „iPad“, kartu užtikrinanti individualią mokymosi patirtį ir atskirai bei patikimai sauganti kiekvieno mokinio duomenis.
 • „Schoolwork“ suteikia mokytojams ir mokiniams galimybę dalytis ir gauti mokomąją medžiagą, apžvelgti mokinių pažangą ir akimirksniu komentuoti, kad mokytojai galėtų mokyti kiekvieną mokinį individualiai. „Schoolwork“ suteikia aiškų vaizdą apie mokinių pažangą atliekant užduotis, todėl mokytojas visada žino, ar mokiniui reikia papildomų iššūkių, ar papildomos pagalbos. O mokiniai gali vienoje vietoje rasti visas užduotis, pateikti darbus ir stebėti savo pažangą.
 • „Classroom“ suteikia mokytojams galimybę valdyti mokinių „iPad“ įrenginius ir „Mac“ kompiuterius klasėje, pamokos metu atidarant mokiniams programas ir nuorodas. Mokytojai gali lengvai siųsti dokumentus visiems dalyvaujantiems pamokoje ir gauti juos iš jų bei sekti mokinių darbą, stebėdami jų ekranus.

Galingos „iPad“ ir „Mac“ produktyvumo ir kūrybiškumo programos padeda mokiniams išreikšti save unikaliais būdais.

 • „Pages“, „Numbers“ ir „Keynote“ idealiai tinka mokiniams ir mokytojams kurti gražius pristatymus ir knygas, įžvalgias skaičiuokles ir pribloškiančius pristatymus. Mokiniai gali dirbti individualiai arba bendradarbiauti realiuoju laiku, kad drauge dirbtų su projektu.
 • „GarageBand“, „iMovie“ ir „Clips“ suteikia galimybę mokiniams ir mokytojams kurti muziką, redaguoti dokumentinius filmus ar įrašyti trumpus vaizdo klipus.
 • „Swift Playgrounds“ „iPad“ įrenginyje suteikia galimybę pradėti naudotis „Swift“ – mūsų galinga, linksma ir interaktyvia programavimo kalba. Visapusišką mokymo planą Kiekvienas gali programuoti sudaro „iPad“ ir „Mac“ pamokos, mokytojų vadovai ir programos, kad būtų lengviau mokyti programavimo, nes manome, kad programavimas yra būtinas įgūdis. Mokydamiesi programuoti mokiniai išmoksta spręsti problemas, kūrybiškai dirbti bendromis jėgomis ir kurti programas, kurios realizuoja jų idėjas.

Sužinokite daugiau apie „Apple“ produktus švietimui.

Kaip mes saugome mokinių duomenis

Mes laikomės nuostatos, kad privatumas yra pagrindinė žmogaus teisė. Mes saugome visų klientų, kurie naudoja mūsų produktus, privatumą. Kur jie nešiojasi savo „iPad“, kokiose svetainėse lankosi ir kokias programas naudoja – tai asmeninė informacija, kurios mums nereikia ir kuri nebūtina puikiai patirčiai suteikti. Štai kodėl visi mūsų produktai, įskaitant sukurtus švietimo tikslais, pvz., „Apple School Manager“, „Schoolwork“ ir valdomas „Apple ID“, turi įmontuotas privatumo funkcijas ir valdiklius. Mes neparduodame mokinių informacijos ir niekada jos nebendriname su trečiosiomis šalimis rinkodaros arba reklamos tikslais. Niekada nekuriame mokinių profilių pagal jų el. laiškus ar naršymą internete.

Skaitykite Privatumo apžvalgą tėvams.

Mokinių duomenys, susiję su „Apple“ programomis ir švietimo paslaugomis

Kai mokymo įstaigos naudoja „Apple School Manager“, kad suteiktų mokiniams prieigą prie paslaugų, „Apple“ veikia kaip duomenų tvarkytojas mokymo įstaigos vardu. Mokinių duomenų nuosavybė ir kontrolė lieka mokymo įstaigai.

„Apple“ mokymo įstaigos vardu gauna ir tvarko tik mokinių duomenis, kaip nurodo mokymo įstaiga. O kai mokymo įstaigos patiki mums savo mokinių asmeninę informaciją, jos gali neabejoti, kad ši informacija bus naudojama tik švietimo tikslais. Nekuriame mokinių profilių pagal jų elgesį internete ir niekada neparduosime mokinių informacijos jokiais tikslais.

„Apple School Manager“ – tai „Apple“ IT administratoriams skirtas administravimo portalas, sukurtas atsižvelgiant į mokinių privatumą. Pvz., IT administratoriai gali nustatyti valdomų „Apple ID“ paskyras ir klasių sąrašus programoje „Apple School Manager“, importuodami tik minimalius duomenis, tokius, kaip mokinio vardas ir pamokos, kuriose jis mokosi; kita mokinių informacija, kurią mokymo įstaiga gali saugoti savo mokinių informacinėje sistemoje, nėra importuojama, nebent mokymo įstaiga konkrečiai pasirenka tai daryti.

Kiekviename valdomame „Apple ID“, sukurtame „Apple School Manager“, gali būti tokios informacijos, kurią mokymo įstaiga gali peržiūrėti paskyrų sąraše arba pasirinkdama paskyrą programoje „Apple School Manager“:

 • unikalus paskyros ID, kurį sudaro raidės ir skaičiai, vardas ir pavardė, priskirtoji mokymo įstaigos vieta, pamokos, kurias lanko mokinys, vaidmuo (pvz., mokinys, mokytojas, administratorius ir kt.), duomenų šaltinis (importuoti iš SIS, sukurti rankiniu būdu ir kt.), sukūrimo data, modifikavimo data, pažymių lygis (jei yra) ir el. pašto adresas (jei yra).
 • Sužinokite daugiau apie valdomus „Apple ID“.

„Schoolwork“ padeda mokytojams dalytis mokomąja medžiaga ir geriau suprasti mokinių pažangą programose ir vadovėliuose, kuriuos jie naudoja su mokiniais. „Schoolwork“ naudojama informacija apie mokinių ir klasių sąrašus, kuriuos IT administratoriai nustatė „Apple School Manager“. Mokymo įstaiga gali pasirinktinai įgalinti funkciją „Student Progress“ (mokinių pažanga) „Apple School Manager“, kad programų kūrėjai galėtų privačiai ir saugiai dalytis mokinių pažangos duomenimis su mokytojais apie tokią veiklą, kaip skaitomas knygos skyrius, matematikos lygčių užpildymas arba kontrolinis darbas, paskirtas mokymo įstaigos valdomose aplinkose. Šie duomenys padeda mokytojams ir mokiniams geriau suprasti paskirtų užduočių mokymosi pažangą ir suteikia galimybę mokytojams pratęsti užduočių terminus arba papildomai padėti mokiniams, kuriems reikalinga pagalba.

Su mokytojais bendrinami pažangos duomenys priklauso nuo to, kokio tipo duomenis generuoja apie pažangą pranešanti programa, kurią apibrėžia programos kūrėjas ir kurioje gali būti nurodytas veiklai skirtas laikas pagal pradžios ir pabaigos laiką, užbaigtumas procentais, kontrolinių darbų pažymiai, naudojamos užuominos, skaitinės vertės, pvz., žodžių skaičius ir surinkti taškai, arba dvejetainės reikšmės, pvz., „Taip“ / „Ne“ ir „Teisinga“ / „Klaidinga“. Kiekviena veikla, palaikanti pranešimą apie pažangą, siunčia bent praleisto laiko duomenis.

Kartu su funkcija „Student Progress“ (mokinių pažanga) jūsų mokymo įstaigos IT administratorius „Apple School Manager“ gali įjungti funkciją „Improving Schoolwork“ („Schoolwork“ tobulinimas). Jei ši funkcija įjungta, „Apple“ gali apdoroti tapatybės nenustatančius „Schoolwork“ duomenis naudodama tokius metodus kaip mašininis mokymas, kad patobulintų programą. Pavyzdžiui, „Apple“ gali apdoroti „Schoolwork“ duomenis, kad suprastų naudojimo tendencijas, pritaikytų naudotojo patirtį ir sukurtų naujas programos švietimo funkcijas. Kad būtų užtikrintas skaidrumas, įjungus funkciją „Improving Schoolwork“ („Schoolwork“ tobulinimas), mokiniai ir mokytojai, pirmą kartą prisijungę prie „Schoolwork“ naudodami savo valdomą „Apple ID“, matys pranešimą ekrane. 

Duomenų ir privatumo apžvalgoje mokymo įstaigoms pateikiama papildoma informacija apie tai, kaip „Apple“ tvarko mokinių duomenis, ir valdomų „Apple ID“ bei susijusių švietimo funkcijų privatumą.

Mokinių duomenų privatumo apsauga

„Apple“ produktai ir paslaugos švietimui yra sukurti vadovaujantis tuo pačiu bendru požiūriu į privatumą, kuris yra pamatinis kuriant visą „Apple“ aparatinę ir programinę įrangą bei paslaugas. Nekuriame mokinių profilių pagal jų elgesį internete ir niekada neparduosime mokinių informacijos jokiais tikslais. Kai tik įmanoma, naudojame vietinį duomenų apdorojimą ir naudojame minimalų kiekį duomenų, reikalingų mūsų funkcijoms ir paslaugoms teikti. Užtikriname skaidrumą bei kontroliuojame, kaip dalijamasi informacija.

Pvz., kai mokiniai mato „QuickType“ pasiūlymus, rašydami pranešimą savo mokytojui, šią funkciją teikia įrenginio išmaniosios ypatybės, todėl mūsų serveriams nereikia siųsti jokių duomenų. Kai mokytojas stebi mokinio ekraną naudodamas programą „Classroom“ arba kai mokinys užpildo užduotį su „Schoolwork“ pažangos ataskaita, mokinys mato pranešimą ekrano viršuje, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Kai mokiniai naudoja savo valdomus „Apple ID“ bendradarbiaudami „Pages“, „Numbers“ ar „Keynote“ dokumentuose, jie gali dirbti tik kartu su kitais savo mokymo įstaigos naudotojais. 

Valdomi „Apple ID“, kuriuos mokiniai naudoja mokymo įstaigoje prisijungti prie savo įrenginių, pasiekti mokymosi medžiagą ir naudotis „iCloud“ paslaugomis, yra specialiai sukurti apsaugoti mokinių privatumui, įskaitant pirkimo ir bendravimo apribojimus. Individualūs „App Store“, „Apple Books“, „Apple TV“, „Apple Podcasts“ ir „Apple Music“ pirkiniai neleidžiami, o mokymosi medžiagą ir programas platina mokymo įstaiga. Mokymo įstaiga valdo ir kontroliuoja informaciją apie mokinius ir gali pasirinkti įjungti arba išjungti tokias paslaugas kaip „Messages“, „FaceTime“ ar „Schoolwork“ funkciją „Student Progress“ (mokinių pažanga).

„Schoolwork“ buvo sukurta mokinių privatumui apsaugoti. Kai mokymo įstaiga įgalina funkciją „Student Progress“ (mokinių pažanga) „Apple School Manager“, bendrinami tik mokinių pažangos duomenys apie mokytojo konkrečiai paskirtą užduoties veiklą naudojantis „Schoolwork“ ir tik tada, kai mokiniai naudoja savo valdomą „Apple ID“, kurį jiems sukūrė mokymo įstaiga jų įrenginyje. Mokiniams nepriskirtos veiklos pažanga nebus bendrinama arba rodoma. Pvz., jei mokytojas paskiria mokiniams skaityti „Romeo ir Džuljetos“ prologą iš „Apple Books“, o mokinys kartu perskaito ir „Didįjį Getsbį“, mokinys ir mokytojas matys tik prologo pažangos duomenis, nes tai buvo paskirtasis skaitinys. Kad būtų užtikrintas skaidrumas įjungus pažangos ataskaitas, mokiniai matys pranešimą, nurodantį, kad apie jų pažangą pranešama.

„App Store“ parduotuvėje „Apple“ reikalauja, kad programų kūrėjai sutiktų su konkrečiomis taisyklėmis, kurios skirtos apsaugoti naudotojų privatumą ir saugumą. Mes taikome papildomus reikalavimus visiems kūrėjams, kurie įtraukia pranešimo apie mokinių pažangą „Schoolwork“ sistemą, vadinamą „ClassKit“. Be standartinių reikalavimų programos publikavimui „App Store“ parduotuvėje, reikalaujame, kad kūrėjai taikytų „ClassKit“ tik tuo atveju, jei jie naudojasi „ClassKit“ švietimo paslaugoms teikti. Paslaugos negali būti naudojamos pagal elgseną taikomai reklamai, be to, jose privaloma pateikti tinkamą privatumo politiką, apimančią visą jose naudojamą asmeninę informaciją. 

Skaitykite daugiau apie „Apple“ įsipareigojimą užtikrinti jūsų privatumą.

Duomenų ir privatumo apžvalgoje mokymo įstaigoms pateikiama papildoma informacija apie tai, kaip „Apple“ tvarko mokinių duomenis, ir valdomų „Apple ID“ bei susijusių švietimo funkcijų privatumą.

Tėvų privatumo vadovas gali padėti tėvams ir globėjams suprasti, kaip „Apple“ padeda apsaugoti mokinių informacijos privatumą.

„Apple School Manager“ sutartis nustato mokinių informacijos tvarkymo sąlygas, įskaitant duomenų privatumo nuostatas švietimo paslaugų klientams.

Mokinių duomenų apsaugos priemonės

Visi mokinių duomenys, kuriuos mokymo įstaiga siunčia „Apple“, yra šifruojami tiek saugant, tiek siunčiant.

„iPad“ ar „Mac“ laikomi failai, pavyzdžiui, užrašai, dokumentai ar kūrybiniai projektai, yra šifruojami, siekiant juos apsaugoti. Šifravimas yra automatiškai įgalintas „iPad“, kuriame unikalus šifravimo kodas sugeneruojamas pagal naudotojo atpažinimo kodą, siekiant apsaugoti duomenis failo lygmeniu naudojant AES 256 bitų šifravimą. „Mac“ šifravimą galima įjungti naudojant „FileVault“.

„iCloud“, „Apple“ debesies tarnyba, apsaugo naudotojo informaciją, ją užšifruodama, kai yra siunčiama, saugo užšifruotu formatu ir apsaugo šifravimo raktus „Apple“ duomenų centruose. Tvarkant duomenis, saugomus trečiųjų šalių duomenų centruose, pvz., „Amazon Web Services“, šifravimo raktus pasiekia tik „Apple“ programinė įranga, veikianti saugiuose serveriuose, ir tik atliekant reikiamą tvarkymą. Siekiant užtikrinti papildomą privatumą ir saugumą, daugelyje „Apple“ paslaugų naudojamas visapusiškas šifravimas, o tai reiškia, kad prieigą prie jų gali turėti tik naudotojas ir tik patikimuose įrenginiuose, kuriuose naudotojas yra prisijungęs naudodamas savo „Apple ID“.

Sužinokite daugiau apie „iCloud“ saugumą ir privatumą.

Mokinių duomenų saugojimas ir laikymas

„Apple“ saugo „Apple School Manager“, valdomų „Apple ID“, „Schoolwork“ ir „iCloud“ duomenis saugiuose duomenų centruose, kuriems taikomi griežti duomenų apsaugos standartai ir reikalavimai. Mūsų sertifikatai atitinka tarptautiniu mastu pripažintą debesų infrastruktūros ir sistemų standartą ISO 27001 ir asmens identifikavimo informacijos (PII) apsaugos viešosiose debesijos paslaugose standartą ISO 27018. Sužinokite daugiau apie „Apple“ interneto paslaugų sertifikatus.

Jei reikia, įgalioti mokymo įstaigos darbuotojai gali kurti ir trinti valdomus „Apple ID“ programoje „Apple School Manager“, o visa informacija, susijusi su ištrintomis paskyromis, bus panaikinta iš „Apple“ serverių per 30 dienų.

„Apple School Manager“ duomenys apie mokinių pažangą, gauti naudojant „Schoolwork“, saugomi tol, kol mokinys nepalieka klasės, remiantis „Apple School Manager“ klasės sąrašu. Kai mokinys palieka klasę, duomenys iš tos klasės yra ištrinami. Tėvai taip pat gali paprašyti mokymo įstaigos išjungti jų vaiko mokymosi pažangos ataskaitas programoje „Schoolwork“. Tokiu atveju visų pamokų duomenys, apie kuriuos buvo pranešta anksčiau, bus ištrinti. Tokiu būdu mokymo įstaigos ištrinti duomenys iš „Apple“ serverių bus panaikinti per 30 dienų.

Kai mokymo įstaiga nebenori naudoti „Apple School Manager“, visi atitinkami duomenys apie mokinius bus panaikinti ne vėliau kaip per 180 dienų.

Buvimo vietos duomenų valdikliai

„Apple“ suteikia naudotojams galimybę tiksliai valdyti, kaip tvarkomi buvimo vietos duomenys ir kaip jie bendrinami programoms bei debesijos paslaugomis. Buvimo vietos nustatymo paslaugos yra išjungtos pagal numatytuosius nustatymus, bet mokinys gali jas įjungti, jei mokymo įstaiga tai leidžia. 

Integruotoms „Apple“ programoms, pvz., „Maps“, „Weather“ ar „Camera“, taip pat reikia prašyti leidimo rinkti ir naudoti duomenis, nurodančius vietą. „Apple“ buvimo vietos duomenys renkami taip, kad asmeniškai nenustatytų mokinio tapatybės. Kitoms mokymo įstaigos programoms taip pat reikia prašyti leidimo pasiekti buvimo vietos duomenis. Mokiniai, kaip ir visi mūsų klientai, gali suteikti ir atšaukti prieigą kiekvienai programai, prašančiai naudotis šia paslauga.

Kaskart, kai „iPad“ programa naudoja buvimo vietos nustatymo paslaugas, meniu juostoje pasirodo rodyklės piktograma, informuojanti naudotoją, kad jo buvimo vietos duomenimis yra dalijamasi. 

Naudotojo buvimo vieta nėra įprastai pasiekiama mokymo įstaigai per „Apple“ funkcijas ir paslaugas. Tačiau buvimo vietos nustatymo paslaugos gali būti naudojamos siekiant padėti mokymo įstaigai susigrąžinti pamestą ar pavogtą įrenginį. Mokymo įstaigos įrenginyje MDM administratorius gali nuotoliniu būdu įgalinti prarasto įrenginio režimą. Įjungus prarasto įrenginio režimą, esamas naudotojas atjungiamas ir negalima atrakinti įrenginio. Ekrane rodomas pranešimas, kurį administratorius gali tinkinti, pavyzdžiui, telefono numeris, kuriuo galima skambinti radus įrenginį. Kai įjungiamas prarasto įrenginio režimas, administratorius gali paprašyti įrenginio atsiųsti dabartinę savo buvimo vietą MDM serveriui. Kai administratorius išjungia prarasto įrenginio režimą, įrenginio buvimo vieta išsiunčiama ir naudotojas informuojamas apie šį veiksmą. 

Prieiga prie mokinių duomenų „Apple“ programose ir paslaugose

„Apple School Manager“ leidžia tiksliai nustatyti prieigos valdymą, kai skirtingiems asmenims gali būti suteikiamos skirtingos teisės, atsižvelgiant į jų vaidmenį (pvz., mokinys, mokytojas, specialistas, IT administratorius). Įgaliotieji mokymo įstaigos IT administratoriai ir specialistai gali kurti naujas paskyras, apibrėžti vaidmenis ir leidimus bei peržiūrėti tokią informaciją, kaip esamos paskyros vardą ir lankomas pamokas. Prireikus jie taip pat gali iš naujo nustatyti slaptažodžius ir tikrinti paskyras.

Valdomi „Apple ID“ suteikia įgaliotam mokymo įstaigos personalui galimybes mokymo įstaigos nuožiūra atlikti mokinio paskyros patikrą. Ši funkcija vykdoma pagal griežtą protokolą, kuriame registruojamos visos patikros. Ji vykdoma suteikiant IT administratoriui, specialistui ar mokytojui patikros teisę „Apple School Manager“, „Apple“ IT portale. Patikros teisė galioja aštuonias valandas. Patikros laikotarpiu tikrintojas gali pasiekti naudotojo turinį, saugomą „iCloud“ arba programose, kurios saugo duomenis „iCloud“. Tikrintojas taip pat gali peržiūrėti naudojant „Schoolwork“ gautus pažangos duomenis. Mokymo įstaiga tikrina paskyrą, šis veiksmas yra registruojamas ir pažymimas laiko žyma su tikrintojo kredencialais, kurie matomi „Apple School Manager“ IT administratoriams ir valdytojams. Prireikus tėvai gali suderinti veiksmus su savo mokymo įstaigos administracija, kad ši patikrintų savo mokinio paskyrą.

Programoje „Schoolwork“ tik mokinys ir mokytojai, kurie pagal mokymo įstaigos „Apple School Manager“ sąrašo duomenis veda mokinio pamokas, turės prieigą prie mokinių pažangos duomenų ir tik tuo atveju, jei mokymo įstaiga įgalino funkciją „Student Progress“ (mokinių pažanga) „Apple School Manager“. Kiekvienas mokinys turi prieigą tik prie savo duomenų, o kiekvienas mokytojas turi prieigą tik prie jų vedamoje pamokoje paskirtų užduočių mokinio pažangos duomenų. 

Su „Classroom“ mokinių „iPad“ ir „Mac“ kompiuterius galima valdyti tik pamokoje, o pasibaigus pamokai, jokie duomenys nėra išsaugomi. Mokytojas negali valdyti ar stebėti mokinių įrenginių už klasės ribų. Kad būtų užtikrintas skaidrumas, kai stebimas pamokoje dalyvaujančio mokinio ekranas, jo viršuje nurodoma, kad ekranas yra stebimas. Mokinys gali peržiūrėti išsamią informaciją apie jų ekraną stebintį mokytoją „iPad“ arba „Mac“ nustatymuose. Mokymo įstaigos taip pat gali neleisti stebėti ekrano, jei nenori, kad mokytojai stebėtų mokinių ekranus.

Tėvų pasirinkimas atsisakyti, kad būtų pranešama apie vaiko pažangą

Tėvai gali paprašyti mokymo įstaigos išjungti funkciją „Student Progress“ (mokinių pažanga) visose savo vaiko pamokose. Visi anksčiau surinkti duomenys apie tą mokinį bus ištrinti. Jei pageidaujama, mokinys vis tiek gali atlikti „Schoolwork“ paskirtas užduotis, bet apie jų pažanga nebus pranešama.

Reklamos apribojimai

„Apple“ švietimo programose, pvz., „Classroom“ ir „Schoolwork“, nėra reklamos. Tas pats taikoma ir mūsų kūrybiškumo bei produktyvumo programoms, pvz., „Pages“, „Numbers“, „Keynote“, „Clips“, „iMovie“ ir „GarageBand“.

„Apple“ valdiklis „Limit Ad Tracking“ (riboti reklamos sekimą) įjungtas visiems valdomiems „Apple ID“. Tai užtikrina, kad mokiniams naudojantis valdomomis „Apple ID“, jie gali pamatyti kontekstines reklamas naršydami „Apple News“ ar „App Store“, bet reklama niekada nebus pritaikoma pagal jų informaciją.

„App Store“ vaikų kategorijos programoms, kurios naudoja „ClassKit“ pranešti apie mokinių pažangą programoje „Schoolwork“, draudžiama rodyti mokiniams pagal elgseną taikomą reklamą.

Teisiniai susitarimai tarp mokymo įstaigos, „Apple“ ir programų kūrėjų dėl informacijos apie mokinius rinkimo ir saugojimo

„Apple School Manager“ sutartis nustato „Apple“ informacijos apie mokinius rinkimo ir saugojimo sąlygas, įskaitant švietimo paslaugų klientų duomenų privatumo nuostatas. Pagal šį susitarimą „Apple“ veikia kaip duomenų, kurie sukuriami „Apple School Manager“ ir „Schoolwork“, tvarkytoja.

Nors „Apple“ taiko griežtas programų kūrėjų taisykles, mokymo įstaigos turėtų įvertinti visas programas, skirtas naudoti klasėje, atsižvelgdamos į savo privatumo politiką, kad užtikrintų mokymo įstaigos politikos ir teisinių įsipareigojimų laikymąsi.

„App Store“ parduotuvėje „Apple“ reikalauja, kad programų kūrėjai sutiktų su konkrečiomis taisyklėmis, kurios skirtos apsaugoti naudotojų privatumą ir saugumą. Mes taikome papildomus reikalavimus visiems kūrėjams, kurie taiko pranešimo apie mokinių pažangą sistemą „ClassKit“. Be standartinių reikalavimų programos publikavimui „App Store“ parduotuvėje, reikalaujame, kad kūrėjai taikytų „ClassKit“ tik tuo atveju, jei jie naudojasi „ClassKit“ švietimo paslaugoms teikti. Programose negali būti pagal elgseną taikomos reklamos, be to, jie privalo pateikti tinkamą visos asmeninės informacijos naudojimo privatumo politiką.

Nors bet kuri mokymo įstaigos naudojama programa gali generuoti duomenis apie mokinių pažangą, pavyzdžiui, kontrolinių darbų pažymius ar skaitymo pažangą, šiuos duomenis su „Apple“ bendrina tik tos programos, kuriose taikoma „ClassKit“, ir tik tos mokymo įstaigos, kurios aiškiai įgalino funkciją „Student Progress“ (mokinių pažanga) savo mokymo įstaigoje. 

Mokinių duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

„Apple“ niekada neparduoda mokinių informacijos ir niekada jos nebendrina trečiosioms šalims rinkodaros arba reklamos tikslais. Niekada nekuriame mokinių profilių pagal jų elgesį internete ir nerenkame, nenaudojame ir neatskleidžiame mokinių informacijos, išskyrus teikdami atitinkamas švietimo paslaugas. 

Programos, kurios praneša apie mokinių pažangą programoje „Schoolwork“, neturi prieigos prie „Apple“ asmeninės mokinių informacijos. Pranešimo apie pažangą programos sugeneruotus pažangos duomenis, pvz., atsakymus į kontrolinių darbų klausimus ar knygos skyriaus skaitymo eigą, galima bendrinti programai „Schoolwork“ tik apie mūsų sistema „ClassKit“ paskirtas užduotis ir tik tuo atveju, jei mokymo įstaiga įgalino funkciją „Student Progress“ (mokinių pažanga). Tačiau nepriklausomai nuo mokinių pažangos ataskaitų teikimo programoje „Schoolwork“, mokymo įstaigos gali nuspręsti teikti informaciją apie mokinius kūrėjui, kad nustatytų mokinių paskyras konkrečių programų prieigai. 

Atitiktis mokinių privatumo įstatymui

Mokymo įstaigos gali naudoti „Apple“ funkcijas ir paslaugas švietimui, vykdydamos savo įsipareigojimus pagal COPPA ir FERPA JAV ir kitus galiojančius duomenų privatumo įstatymus tose jurisdikcijose, kuriose veikia „Apple School Manager“. 

Valdomos „Apple ID“ paskyros gali prašyti savo duomenų kopijos, jei jų organizacija tai įgalina „Apple School Manager“. Sužinokite daugiau.

„Apple“ saugo „Apple School Manager“, valdomų „Apple ID“, „Schoolwork“, „“ ir „iCloud“ duomenis saugiuose duomenų centruose, kuriems taikomi griežti duomenų apsaugos standartai ir reikalavimai. Mūsų sertifikatai atitinka standartą ISO 27001 ir 27018, taikomus pagrindinėms sistemoms, kurios naudojamos „Apple“ sprendimams švietimui palaikyti.

Siekdama dar labiau pabrėžti savo įsipareigojimą saugoti privatumą, „Apple“ pasirašė Mokinių privatumo pasižadėjimą, kurį sudarė Ateities privatumo forumas (FPF) ir Programinės įrangos ir informacijos pramonės asociacija (SIIA).

Papildoma informacija mokymo įstaigoms ir tėvams

Sužinokite daugiau apie papildomus „Apple“ ir kitų organizacijų išteklius.

Mokinių įrenginių valdymas mokymo įstaigoms

Kad palaikytų mokymosi aplinką ir išlaikytų mokinių dėmesį mokytis, mokymo įstaigos gali naudoti mobiliųjų įrenginių valdymo (MDM) programinę įrangą mokymo įstaigai priklausantiems įrenginiams bei mokiniams priklausantiems įrenginiams, atsineštiems į mokymo įstaigą. MDM suteikia mokymo įstaigų specialistams galimybę lengvai konfigūruoti įrenginių parametrus ir politikas, skirtas prisijungti prie tinklo, saugiam interneto turiniui, programinės įrangos atnaujinimui ir pan., taip pat platinti programas ir knygas, kurias mokiniai naudoja mokymuisi.

Tokiu būdu mokymo įstaiga gali užtikrinti, kad įrenginiai būtų sukonfigūruoti taip, kad mokymosi patirtis būtų kuo geresnė, kad jie būtų saugūs naudoti ir kad jų netrikdytų mokymo įstaigos nepatvirtintos programos ir tinklalapiai. 

Jei jūsų mokinio įrenginys priklauso mokymo įstaigai, „iPad“ ir „Mac“ nustatymus, apribojimus ir programas galima sukonfigūruoti naudojant MDM programinę įrangą arba „Apple Configurator“, be to, įrenginius galima prižiūrėti, kad nebūtų keičiami nustatymai. Jei jūsų mokinys atsineša savo įrenginį į mokymo įstaigą, prieš pradėdamas valdyti įrenginį, jis turi pasirinkti mokymo įstaigos valdymo programinę įrangą. Šiuo atveju, kadangi įrenginys nepriklauso mokymo įstaigai, mokinys arba tėvai gali bet kada pašalinti MDM įrenginio nustatymus.

Klasei skirtų programų privatumo ir saugos vertinimas

Renkantis programas, skirtas naudoti mokymo įstaigoje, svarbu įvertinti ne tik jos vertę švietimui, bet ir taip, kaip programa, kurią svarstoma naudoti klasėje, tvarko mokinių duomenis.

Visos vertinamos programos privalo turėti privatumo politiką, kurioje aiškiai ir suprantamai nurodoma, kaip kūrėjas tvarko toliau nurodytus aspektus.

 • Renkamų duomenų tipų aprašymas ir, idealiu atveju, visos priemonės, naudojamos siekiant sumažinti duomenų rinkimą. Pvz., interaktyvios lentos programai gali neprireikti prieigos prie naudotojo buvimo vietos, o žemėlapių sudarymo programai ji gali būti reikalinga.
 • Ar kokie nors duomenys bus saugomi už kilmės šalies arba regiono ribų? Kaip kūrėjas užtikrina duomenų centrų saugumą ir apsaugo nuo duomenų pažeidimų? 
 • Ar šifruojami visi, ar tik dalis saugomų duomenų? Ar duomenys perduodami šifruotais būdais, tokiais kaip HTTPS, kaip reikalaujama „Apple App Transport Security“?
 • Ar kūrėjas naudoja duomenis tik programos švietimo tikslais (pvz., ne reklamai ar profilių kūrimui)?
 • Ar kūrėjas dalijasi duomenimis su trečiosiomis šalimis? Kokiam tikslui?
 • Ar kūrėjas pasirašė Mokinių privatumo pasižadėjimą?

Mokymo įstaigos galimybės informuoti tėvus apie privatumo ir saugos praktiką

„Apple“ sukūrė bendravimo rinkinį, kuris padeda mokymo įstaigų vadovams informuoti visą mokymosi bendruomenę apie jų mokymosi iniciatyvą su „Apple“. Rinkinį sudaro tinkinami „Keynote“ pateikties šablonai, kuriuos mokymo įstaigų vadovai gali naudoti susitikimų su tėvais ar taryba metu, kad papasakotų apie šią iniciatyvą, pradedant vizija apie mokymąsi su technologijomis, baigiant planavimu ir vykdymu, ir pateiktų savo strategiją, kaip užtikrinti mokinių saugumą, šiems naudojantis technologijomis. 

Mokymo įstaigos taip pat gali išdalyti Tėvų privatumo vadovą, kuris gali padėti tėvams ir globėjams suprasti, kaip „Apple“ padeda apsaugoti mokinių informacijos privatumą.

Tėvų galimybės konfigūruoti „iPad“ ir „Mac“ savo vaikui

Tėvai gali naudoti apribojimus, taip pat vadinamus tėvų kontrole, kad užblokuotų ar apribotų konkrečias programas ir funkcijas jų vaikų įrenginiuose. Pvz., tėvai gali apriboti turinį, pavyzdžiui, filmus ar muziką pagal amžiaus kategoriją, blokuoti tam tikras programas ar tinklalapius ir apriboti dalijimąsi privačiais duomenimis, tokiais kaip jų vaiko buvimo vieta. 

Mokymo įstaigos dažnai naudoja konfigūracijos profilius, kurie gali įjungti panašius apribojimus pagal mokymo įstaigos technologijų politiką. Norėdami sužinoti, ar jūsų įrenginyje yra profilis, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Profiles“ (profiliai). Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo administratorių arba profilį nustačiusį asmenį.

Skaitykite daugiau apie mūsų teikiamus įrankius, padedančius tėvams pasirinkti, ką vaikai gali veikti su savo įrenginiais, mūsų Šeimų puslapyje.

Ištekliai, padedantys vaikams tapti dorais skaitmeniniais piliečiais

Yra daugybė šaltinių, padedančių mokiniams tapti dorais skaitmeniniais piliečiais ir konsultuojančių mokymo įstaigas bei tėvus. Pavyzdžiui, „Common Sense Media“ pateikiama medžiaga tėvams ir mokymo įstaigoms. Tėvai ir jų mokiniai taip pat turėtų peržiūrėti savo mokymo įstaigos technologijų politikos aspektus apie priimtiną naudojimą, el. paštą, įrenginių laikymą ir įkrovimą, prieigą prie turinio ir programų ir kt.

„Apple Store“ parduotuvėje galite lankyti nemokamas pamokas vaikams ir tėvams, kurios yra dalis programos „Today at Apple“.

„Common Sense Media“ teikiama Skaitmeninės pilietybės programa mokymo įstaigoms.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: