Jei įrankyje „Apple Configurator“ negalite pasiekti licencijų

Sužinokite, kokių veiksmų imtis, jei negalite pasiekti savo licencijų po to, kai portaluose „Apple School Manager“ ar „Apple Business Manager“ perėjote prie dalies „Apps and Books“ (programos ir knygos). 

Visų priskirtų licencijų atšaukimas

 1. Atidarykite „Apple Configurator“.
 2. Pasirinkite „Account“ (paskyra) > „Sign In“ (prisijungti), tada per savo VPP paskyrą prisijunkite prie „App Store“.
 3. Pasirinkite „Window“ (langas) > „VPP Assignments“ (VPP priskyrimai).
 4. Paspauskite šalia programos esantį trikampį, kad sužinotumėte įrenginių, kuriems priskirta programėlė, serijos numerį.
 5. Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, įrankių juostoje paspauskite „Remove“ (pašalinti), tada paspauskite „Revoke“ (atšaukti).
 6. Pakartokite 4–5 veiksmus, kad atšauktumėte visų kitų programėlių licencijas.
 7. Eikite į kitą skiltį ir perkelkite savo senas VPP licencijas.

Senų VPP licencijų perkėlimas

Po to, kai atšaukėte visas priskirtas licencijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Apple School Manager“ arba „Apple Business Manager“.
 2. Paspauskite „Settings“ (nustatymai), tada paspauskite „Apps and Books“ (programos ir knygos).
 3. Perkelkite visas senas VPP licencijas.
 4. Pereikite į kitą skyrių, kad sukurtumėte naują „Apple Configurator“ vietą.

Naujos „Apple Configurator“ vietos sukūrimas

Po to, kai perkėlėte senas VPP licencijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Apple School Manager“ arba „Apple Business Manager“.
 2. Spustelėkite „Locations“ (vietos).
 3. Paspauskite „Add New Location“ (pridėti naują vietą).*
 4. Įveskite informaciją apie naująją vietą, tada paspauskite „Save“ (įrašyti). Šią vietą naudos tik „Apple Configurator“.
 5. Pereikite prie kitos dalies, kad sukurtumėte naują turinio administratoriaus paskyrą. 

Naujos turinio administratoriaus paskyros sukūrimas

Po to, kai sukūrėte naują vietą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Paspauskite „Accounts“ (paskyros).
 2. Paspauskite „Add New Account“ (pridėti naują paskyrą).*
 3. Įveskite informaciją apie paskyrą, kaip administratoriaus rolę pasirinkite „Content Manager“ (turinio administratorius), tada pasirinkite naują „Apple Configurator“ vietą. 
 4. Paspauskite „Save Person“ (įrašyti asmenį).
 5. Paspauskite „Create Sign-In“ (sukurti prisijungimą), įveskite vardą ir pavardę, tada atsijunkite.
 6. Pereikite prie kito skyriaus, kad perkeltumėte savo licencijas į naują vietą. 

Nemokamų licencijų įsigijimas naujoje vietoje

Po to, kai sukūrėte naują turinio administratoriaus paskyrą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Naudodami naują turinio administratoriaus paskyrą, prisijunkite prie „Apple School Manager“ arba „Apple Business Manager“.
 2. Spustelėkite „Apps and Books“ (programos ir knygos).
 3. Pasirinkite „Get Started“ (darbo pradžia) ir perkelkite licencijas į naują vietą, jei to reikalaujama.
 4. Ieškokite nemokamos programos, kurią norite įdiegti.
 5. Paieškos rezultatuose pasirinkite programą.
 6. Pasirinkite jūsų sukurtą „Apple Configurator“ vietą.
 7. Įveskite kiekį, tada spustelėkite „Get“ (gauti).
 8. Kai bus pasirodys pasiekiamos licencijos, eikite į kitą dalį ir prisijunkite naudodami „Apple Configurator“.

Prisijungimas prie „Apple Configurator“

Kai naujoje vietoje jums suteikiamos nemokamos licencijos, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

 1. Atidarykite „Apple Configurator“.
 2. Pasirinkite „Account“ (paskyra) > „Sign In“ (prisijungti), tada prisijunkite naudodami naująją turinio administratoriaus paskyrą.
 3. Pasirinkite „Window“ (langas) > „Volume Purchasing Assignments“ (pirkimo didelėmis apimtimis priskyrimai), tada patvirtinkite, kad VPP licencijos yra įtrauktos į sąrašą.

Atlikę šiuos veiksmus, galite perkelti licencijas į naują „Apple Configurator“ vietą, prisijungę kaip administratorius.

* Norėdami sukurti naują vietą ar turinio administratoriaus paskyrą, turite būti administratorius, svetainės valdytojas arba personalo vadovas.

Publikavimo data: