Vartotojų deaktyvinimas arba naikinimas portale „Apple School Manager“

Sužinokite, kaip savo „Apple School Manager“ organizacijoje deaktyvinti ar panaikinti vartotojus, įskaitant turinio tvarkytojus, svetainių valdytojus ir administratorius.

Šis straipsnis padėtas į archyvą ir „Apple“ jo nebeatnaujina.

Kai panaikinate vartotoją portale „Apple School Manager“, jis negalės pasiekti savo paskyros iš jokio įrenginio. Panaikinę paskyrą negalėsite atkurti jokių susietų duomenų. Be to, negalima panaikinti vartotojų, kurie turi pirkinių ar kreditą. Jei vartotojo paskyroje, kurią norite panaikinti, yra pirkinių ar kreditas, išleiskite visą paskyroje esate kreditą ir perkelkite į vietą visus pirkinius.

Kai deaktyvinate vartotoją, jis nebegalės naudoti savo „Managed Apple ID“ (valdomo „Apple ID“). Kai vartotoją pašalinate naudodami SIS įrankį arba SFTP, paskyra deaktyvinama. Paskyra panaikinama praėjus 120 dienų po jos deaktyvinimo, jei joje nėra pirkinių ar kredito.

Jei norite paskyrą panaikinti nedelsiant, turite prisijungti prie „Apple School Manager“ ir panaikinti vartotoją rankiniu būdu. Pagal numatytuosius nustatymus vartotojus gali naikinti tik administratoriai, svetainių valdytojai, žmonių valdytojai ir vadovai. Jei esate administratorius, svetainės valdytojas, žmonių valdytojas ar vadovas ir negalite panaikinti vartotojo, susisiekite su administratoriumi, kuris yra atsakingas už jūsų organizacijos „Apple School Manager“. 

Paskyros deaktyvinimas portale „Apple School Manager“

 1. Paspauskite „Accounts“ (paskyros).
 2. Pasirinkite paskyrą ar paskyras, kurias norite deaktyvinti.
 3. Jei deaktyvinate tik vieną paskyrą, paspauskite „Deactivate Account“ (deaktyvinti paskyrą).
  Jei pasirinkote kelias paskyras, paspauskite „Change“ (keisti) > „Deactivate“ (deaktyvinti). Paspauskite „Continue“ (tęsti).
 4. Spustelėkite „Done“ (atlikta).

Paskyros naikinimas portale „Apple School Manager“

Deaktyvinę paskyras, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Paspauskite „Accounts“ (paskyros).
 2. Pasirinkite paskyrą ar paskyras, kurias norite panaikinti.
 3. Jei naikinate tik vieną paskyrą, paspauskite „Delete“ (naikinti).
  Jei pasirinkote kelias paskyras, paspauskite „Change“ (keisti) > „Delete“ (naikinti). Paspauskite „Continue“ (tęsti).
 4. Spustelėkite „Done“ (atlikta).

Publikavimo data: