Darbo su formomis pradžia

Formų bibliotekoje rinkitės iš šimtų formų, kurias galite įtraukti į „Pages“, „Numbers“ ar „Keynote“ dokumentus, arba kurkite norimas formas programoje „iWork“.

Galite greitai įterpti formą iš „iWork“ bibliotekos į savo dokumentą.

 • „Mac“ kompiuteryje spustelėkite mygtuką „Shape“ (forma) , tada pasirinkite formą.
 • „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje bakstelėkite mygtuką „Insert“ (įterpti) , tada – mygtuką „Shapes“ (formos) . Bakstelėkite formą.
 • Svetainėje „iCloud.com“ spustelėkite parinktį „Choose a shape or line to add to this presentation“ (pasirinkti į pristatymą norimą įtraukti formą ar liniją), tada pasirinkite formą.

Įtraukę formą ir nustatę jos padėtį, galite ją suskaidyti į dalis arba sujungti su kitomis formomis, kad sukurtumėte norimą formą. Suredagavę formą, įtraukite ją į savo formų biblioteką, kad vėliau galėtumėte naudoti .1

Formos skaidymas į dalis

Kai kurios formos yra kelių dalių. Suskaidę formą į dalis, galėsite pakeisti spalvą, redaguoti formą arba ištrinti atskiras formos dalis. 

 • „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje pasirinkite formą, kurią norite suskaidyti į dalis, tada bakstelėkite mygtuką „Format“ (formatas) . Bakstelėkite „Arrange“ (išdėstyti), tada – „Break Apart“ (suskaidyti).
 • „Mac“ kompiuteryje laikydami nuspaudę klaviatūros klavišą „Control“ spustelėkite formą ir pasirinkite parinktį „Break Apart“ (suskaidyti).

Kai kuriose bibliotekos formose yra kitos galimos naudoti formos. Pvz., jei norėtumėte naudoti Kalifornijos formą, galite įterpti visą JAV žemėlapį ir jį padidinti. Suskaidę formą, galite palikti tik Kalifornijos formą. Jei norite, kad ateityje vėl būtų galima naudoti tą formą neatskiriant jos nuo pirminės formos, įtraukite formą į savo formų biblioteką.

Suskaidę formą, kiekvieną jos dalį galite nuspalvinti skirtinga spalva. Pavyzdžiui, galite pakeisti kiekvienos žemėlapyje rodomos valstijos arba tik tos dalies, kurią atskyrėte nuo likusių formos dalių, spalvą.

„Mac“ kompiuteryje įjungtoje „Keynote“ programoje šalia Jungtinių Amerikos Valstijų formų rodoma pasirinkta Kalifornijos valstija

 


        Dvi formos uždėtos viena ant kitos ir pasirinkta viena forma

Naujų formų kūrimas

Galite sujungti ir atskirti formas viena nuo kitos, kad sukurtumėte naujas formas. Yra keturi skirtingi būdai, kaip naudojant esamas formas galima kurti naujas formas: sujungimas, perkirtimas, atėmimas ir išskyrimas.

 • „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje pasirinkite norimas naudoti formas, tada bakstelėkite mygtuką „Format“ (formatas) . Bakstelėkite „Arrange“ (išdėstyti), tada pasirinkite, kaip norite sujungti figūras.
 • „Mac“ kompiuteryje pasirinkite visas formas, kurias norite naudoti, spustelėkite mygtuką „Format“ (formatas) , spustelėkite „Arrange“ (išdėstyti), tada pasirinkite, kaip norite sujungti formas.

Dvi sujungtos formos

Sujungimas
Sujungus kelias formas, jos sujungiamos į vieną formą.

Perkirsta forma

Perkirtimas
Perkirtus kelias formas, forma sukuriama iš persidengiančių sričių.

Dvi atimtos formos

Atėmimas
Atėmus vieną formą nuo kitos, pašalinama ant kitos formos viršaus uždėtos formos dalis.
 

Dvi išskyrimo būdu sujungtos formos

Išskyrimas
Išskyrimo būdu pašalinus dviejų formų tarpusavio susikirtimo sritis, sukuriama nauja forma.
 


Formos stiliaus keitimas

Įtraukę formą į dokumentą, galite nustatyti toliau nurodytus formos stilius.2

 • Užpildymas: formas galite užpildyti atvaizdu, vientisa spalva arba gradientu (t. y. dviem ar daugiau spalvų, susiliejančių viena su kita). 
 • Kraštinė: galite pridėti kraštinę, pvz., paveikslėlio rėmelį ar punktyrinę liniją, tada pakeisti kraštinės storį, spalvą ir kitus atributus.
 • Šešėlis: prie savo formos galite pridėti iki šešių skirtingų iš anksto nustatytų šešėlių, tada sureguliuoti šešėlio suliejimą, poslinkį ir nepermatomumą.
 • Atspindys: galite pridėti formos atspindį ir sureguliuoti jos matomumą. 
 • Nepermatomumas: nustatydami, kad objektai būtų daugiau ar mažiau nepermatomi, galite sukurti įdomių efektų. 

Norėdami pakeisti formos stilių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 • „Mac“ kompiuteryje pasirinkite formą, spustelėkite mygtuką „Format“ (formatas) , tada – „Style“ (stilius). Spustelėkite išskleidimo trikampį, kad išplėstumėte bet kokį konkretų stilių ir pamatytumėte išplėstines parinktis.
 • „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje bakstelėkite mygtuką „Format“ (formatas) , tada – mygtuką „Style“ (stilius). Įjunkite kurį nors stilių, kad pamatytumėte išplėstines parinktis.
 • Svetainėje „iCloud.com“ spustelėkite „Show or hide format and style options“ (rodyti arba slėpti formato ir stiliaus parinktis) >„Style“ (stilius). Pasirinkite kurį nors stilių, kad pamatytumėte išplėstines parinktis.

Numatytųjų stilių išsaugojimas ir nustatymas „Mac“ kompiuteryje

„Mac“ kompiuteryje galite išsaugoti stilių ir pakeisti numatytąjį naujų dokumento formų stilių.

Stilių galite išsaugoti toliau nurodytu būdu.

 1. Spustelėkite mygtuką „Format“ (formatas) , tada – „Style“ (stilius).
 2. Spustelėkite rodyklę, esančią dešinėje stilių miniatiūrų pusėje, kad atidarytumėte paskutinę stilių grupę. 
 3. Spustelėkite mygtuką „New Style Preset“ (naujo stiliaus nustatymas) 

Išsaugoję stilių, galite bet kuriuo metu nustatyti jį iš naujo. Pasirinkite pakeisto stiliaus formą, tada laikydami nuspaudę klaviatūros klavišą „Control“ spustelėkite stiliaus šabloną ir pasirinkite „Redefine Style from Selection“ (iš naujo nustatyti stilių pagal pasirinkimą).

Toliau nurodyta, kaip pakeisti numatytąjį naujų dokumento formų stilių.

 1. Spustelėkite mygtuką „Format“ (formatas) , tada – „Style“ (stilius). 
 2. Spustelėkite ir palaikykite norimą perkelti stilių. 
 3. Nuvilkite jį į viršutinį kairįjį pirmojo stilių puslapio kampą. 


Teksto ir kitų objektų įtraukimas formoje

Norėdami įtraukti tekstą formos viduje, dukart bakstelėkite („iPhone“ ar „iPad“) arba dukart spustelėkite („Mac“ kompiuteryje) formą, tada įveskite tekstą. 

Taip pat formos viduje galite įdėti objektus, tokius kaip formos, vaizdai, vaizdo įrašai, teksto laukai ir lygtys. Jei rašote išorinės (pirminės) formos viduje, redagavimo metu vidinis įdėtasis objektas juda kartu su tekstu.

 • „iPhone“ ar „iPad“ įrenginyje į dokumentą įtraukite naują objektą. Pasirinkite naują objektą, tada bakstelėkite „Cut“ (iškirpti). Dukart bakstelėkite formą, kurioje norite įdėti naują objektą, kad įterpimo taškas atsirastų formos viduje. Tada dar kartą ją bakstelėkite ir pasirinkite „Paste“ (įklijuoti).
 • „Mac“ kompiuteryje į dokumentą įtraukite naują objektą. Laikydami nuspaudę klaviatūros klavišą „Control“ spustelėkite naują objektą, tada pasirinkite „Cut“ (iškirpti). Laikydami nuspaudę klaviatūros klavišą „Control“ spustelėkite formą, kurioje norite įdėti naują objektą, tada pasirinkite „Paste“ (įklijuoti).


Formos įtraukimas į formų biblioteką

Į savo formų biblioteką galite įtraukti tinkintų formų. Išsaugojus pasirinktinę formą taip pat išsaugomos formos kelio, apvertimo ir pasukimo ypatybės, bet ne dydis, spalva, nepermatomumas ir kitos ypatybės.

 • „Mac“ kompiuteryje laikydami nuspaudę klaviatūros klavišą „Control“ spustelėkite formą ir pasirinkite parinktį „Save to My Shapes“ (išsaugoti mano formose).
 • „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje bakstelėkite formą, tada – „Add to Shapes“ (pridėti prie formų).

Norint naudoti „iCloud“ tinkintoms formoms sinchronizuoti visuose įrenginiuose, reikės:

Tinkintas formas galite naudoti toje pačioje programoje „Mac“ kompiuteryje, „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ įrenginiuose. Pavyzdžiui, jei pridedate formą „iPhone“ programoje „Pages“, galite ją naudoti kituose įrenginiuose įdiegtose „Pages“ programose. 

1. Tinkintos formos palaikomos tik „Mac“ kompiuteryje, „iOS“ ir „iPadOS“. „iCloud.com“ negalite kurti tinkintų formų.

2. Kai kurie stiliai galimi tik „Mac“ kompiuterio, „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ įrenginių programose „Pages“, „Numbers“ ir „Keynote“.

Publikavimo data: