Skambučių istorijos ištrynimas „iPhone“

Galite peržiūrėti skambučių istoriją ir ištrinti visus vėliausius arba konkrečius skambučius „iPhone“ įrenginyje.

        

Kaip ištrinti skambučių istoriją


Jei norite ištrinti arba išvalyti skambučių istoriją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Atidarykite programą „Phone“ (telefonas) ir bakstelėkite „Recents“ (vėliausiai įtraukta).
  2. Bakstelėkite „Edit“ (redaguoti).
  3. Jei norite ištrinti visą skambučių istoriją, bakstelėkite „Clear“ (išvalyti) ir „Clear All Recents“ (išvalyti visus vėliausiai įtrauktus).
  4. Jei norite ištrinti konkretų skambutį, bakstelėkite  ir „Delete“ (ištrinti).

Taip pat galite ištrinti konkrečius skambučius ant skambučio paslinkdami į kairę ir paliesdami „Delete“ (ištrinti).

Publikavimo data: