Kaip ištrinti programas „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje

Sužinokite, kaip ištrinti trečiosios šalies programas, kurias įdiegėte „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje.

     

Programos ištrynimas

  1. Programą nestipriai palieskite ir laikykite, kol sujudės.
  2. Viršutiniame kairiajame programos kampe palieskite .
  3. Palieskite „Delete“ (ištrinti).

Programą palietę per stipriai, galite atidaryti programos „Quick Actions“ (spartieji veiksmai) meniu. Palieskite šalia „Quick Actions“ (spartieji veiksmai) sąrašo, tada bandykite dar kartą paliesdami ir nestipriai palaikydami programą.

Jei jūsų „iPhone“ palaiko „3D Touch“, per stipriai paspaudę programą galite atidaryti bendrinimo meniu. Norėdami pabandyti dar kartą, bakstelėkite šalia meniu „Share“ (bendrinti) ir švelniai palieskite ir palaikykite programą.

Ištrynus programą, visos joje turėtos prenumeratos, kurias galėjote būti užsisakę, automatiškai atšauktos nebus. Sužinokite, kaip atšaukti prenumeratas.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: