Kaip ištrinti programas „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje

Sužinokite, kaip ištrinti trečiosios šalies programas, kurias įdiegėte „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje.

     

Programos ištrynimas

  1. Programą nestipriai palieskite ir laikykite, kol sujudės.
  2. Viršutiniame kairiajame programos kampe palieskite .
  3. Palieskite „Delete“ (ištrinti).

Programą palietę per stipriai, galite atidaryti programos „Quick Actions“ (spartieji veiksmai) meniu. Palieskite šalia „Quick Actions“ (spartieji veiksmai) sąrašo, tada bandykite dar kartą paliesdami ir nestipriai palaikydami programą.

Jei jūsų „iPhone“ palaiko „3D Touch“, per stipriai paspaudę programą galite atidaryti bendrinimo meniu. Norėdami pabandyti dar kartą, bakstelėkite šalia meniu „Share“ (bendrinti) ir švelniai palieskite ir palaikykite programą.

Ištrynus programą, visos joje turėtos prenumeratos, kurias galėjote būti užsisakę, automatiškai atšauktos nebus. Sužinokite, kaip atšaukti prenumeratas.

Informacija apie ne „Apple“ gaminamus produktus arba ne „Apple“ kontroliuojamas ir tikrinamas nepriklausomas svetaines nėra rekomendacinė ar patvirtinta informacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies svetainių arba produktų pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ netvirtina, kad informacija trečiosios šalies svetainėje yra tiksli ir patikima. Naudojant internetą kyla tam tikra rizika. Kreipkitės į teikėją ir paprašykite pateikti papildomos informacijos.

Publikavimo data: