Kaip padalinti ir pastumti klaviatūrą „iPad“ įrenginyje

„iPad“ įrenginyje galite naudoti padalintą klaviatūrą ir pastumti ją į ekrano viršų arba apačią, kad būtų lengviau rašyti.

Klaviatūros padalinimas

  1. Atidarykite programėlę ir palieskite teksto lauką.
  2. Palieskite ir palaikykite dešiniajame apatiniame klaviatūros kampe.
  3. Slinkite į viršų ir bakstelėkite „Split“ (padalinti).

Padalintos klaviatūros negalite naudoti „iPad Pro“ įrenginyje (12,9 col.).

Padalintos klaviatūros sujungimas

  1. Bakstelėkite teksto lauką.
  2. Palieskite ir palaikykite dešiniajame apatiniame klaviatūros kampe.
  3. Slinkite į viršų ir bakstelėkite „Merge“ (sujungti).

Norėdami įjungti arba išjungti padalintą klaviatūrą, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Keyboard“ (klaviatūra) > „Split Keyboard“ (padalinta klaviatūra).

Klaviatūros stūmimas

Klaviatūrą galite atitraukti nuo ekrano apačios ir pastumti į kitą ekrano vietą. Toliau nurodyta, kaip tai padaryti.

  1. Palieskite ir palaikykite .
  2. Slinkite į viršų ir bakstelėkite „Undock“ (atitraukti).
  3. Švelniai paspauskite ir laikykite , tada staigiai nuvilkite klaviatūrą į ekrano viršų arba apačią.

Taip pat galite padalintą klaviatūrą pastumti į ekrano viršų arba apačią. Tiesiog švelniai paspauskite ir laikykite , tada staigiai nuvilkite klaviatūrą į ekrano viršų arba apačią.

Norėdami pastumti nepadalintą klaviatūrą į ekrano apačią, palieskite ir laikykite , tada slinkite į viršų ir bakstelėkite „Dock“ (sujungti).

Norėdami sujungti ir pastumti padalintą klaviatūrą į ekrano apačią, palieskite ir laikykite , tada slinkite į viršų ir bakstelėkite „Dock and Merge“ (sujungti).

Publikavimo data: