Pašto dėžučių naudojimas norint tvarkyti el. laiškus „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ įrenginiuose

Naudodami programą „Mail“ (paštas) galite kurti pašto dėžutes ir tvarkyti el. laiškus arba naudoti „Smart Mailboxes“ (išmaniosios pašto dėžutės), kuriose el. laiškai rūšiuojami automatiškai. Taip pat galite sukurti pašto dėžučių sparčiuosius klavišus, jas pertvarkyti ir atlikti kitus veiksmus.

Kas yra pašto dėžutė?Pašto dėžutė yra aplankas, kuriame galite rūšiuoti el. laiškus. Programoje „Mail“ (paštas) galite naudoti standartines pašto dėžutes, pvz., „Inbox“ (gautieji), „Sent“ (išsiųstieji), „Drafts“ (juodraščiai) ir „Trash“ (šiukšlinė), arba kurti pašto dėžutes pagal savo poreikius. Jei norite, kad programa „Mail“ (paštas) rūšiuotų el. laiškus automatiškai, galite naudoti „Smart Mailboxes“ (išmaniosios pašto dėžutės).

Jei norite rasti, kurti ir tvarkyti savo el. pašto paskyros pašto dėžutes, atidarykite programą „Mail“ (paštas) ir eikite į „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąrašą. Jei esate aplanke „Inbox“ (gautieji), viršutiniame kairiajame kampe palieskite   ir matysite „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąrašą.

     

Automatinis el. laiškų rūšiavimas naudojant „Smart Mailboxes“ (išmaniosios pašto dėžutės)

„Smart Mailboxes“ (išmaniosios pašto dėžutės) surenkami visi el. laiškai, atitinkantys tam tikrą kriterijų, pvz., neskaityti arba svarbiausi el. laiškai, todėl visus juos galite rasti vienoje vietoje. Programa „Mail“ (paštas) automatiškai nustato „Smart Mailboxes“ (išmaniosios pašto dėžutės), kad galėtumėte jomis naudotis.

Jei norite nustatyti, kad „Smart Mailboxes“ (išmaniosios pašto dėžutės) būtų rodomos arba slepiamos, viršutiniame dešiniajame „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąrašo kampe palieskite „Edit“ (redaguoti). Tada palieskite norimas rodyti „Smart Mailboxes“ (išmaniosios pašto dėžutės) ir „Done“ (atlikta).

Palieskite „Smart Mailbox“ (išmanioji pašto dėžutė), pvz., „Today“ (šiandien), ir matysite šį kriterijų atitinkančius el. laiškus.

     

Pagal jūsų poreikius pritaikytų pašto dėžučių kūrimas

Kurkite pagal savo poreikius pritaikytas pašto dėžutes, kad galėtumėte rūšiuoti el. laiškus pagal kategorijas, pvz., darbas, šeima ir kt. Toliau nurodyta, kaip tai padaryti.

 1. Viršutiniame dešiniajame „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąrašo kampe palieskite „Edit“ (redaguoti) ir „New Mailbox“ (nauja pašto dėžutė). 
 2. Pavadinkite kuriamą pašto dėžutę. Jei įrenginyje yra nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, palieskite „Mailbox Location“ (pašto dėžutės vieta) ir pasirinkite paskyrą, kurioje norite sukurti pašto dėžutę.
 3. Palieskite „Save“ (įrašyti), o tada „Done“ (atlikta).

Naujai sukurtą pašto dėžutę galėsite rasti „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąraše, paskyroje, kurioje ją sukūrėte. Taip pat galite kurti pagal savo poreikius sukurtų pašto dėžučių sparčiuosius klavišus, kad šios pašto dėžutės būtų rodomos „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąrašo viršuje.

El. laiškų perkėlimas į pašto dėžutę

Sukūrę pašto dėžutę pagal savo poreikius, į ją galite perkelti el. laiškų. Toliau nurodyta, kaip tai padaryti.

El. laiško perkėlimas

Aplanke „Inbox“ (gautieji) ant norimo perkelti el. laiško perbraukite kairėn ir palieskite „More“ (daugiau). Palieskite „Move Message“ (perkelti pranešimą) ir pasirinkite, į kurią pašto dėžutę norite perkelti el. laišką.
 

Kelių el. laiškų perkėlimas

Viršutiniame dešiniajame aplanko „Inbox“ (gautieji) kampe palieskite „Edit“ (redaguoti). Palieskite el. laiškus, tada „Move“ (perkelti) ir pasirinkite, į kurią pašto dėžutę norite perkelti el. laiškus.
 

Funkcijos „3D Touch“ naudojimas

Aplanke „Inbox“ (gautieji) smarkiai paspauskite* ant el. laiško, perbraukite aukštyn ir palieskite „Move Message“ (perkelti pranešimą). Tada pasirinkite, į kurią pašto dėžutę norite perkelti el. laišką.
 

* Funkcija „3D Touch“ galima „iPhone 6s“, „iPhone 6s Plus“, „iPhone 7“ ir „iPhone 7 Plus“ modeliuose.

Pašto dėžučių tvarkymas

Greitai pasiekite pašto dėžutes sukūrę sparčiuosius klavišus, jas pertvarkykite ir ištrinkite nereikalingas pašto dėžutes.

     

Pagal savo poreikius sukurtų pašto dėžučių sparčiųjų klavišų pridėjimas

Galite sukurti savo sukurtų pašto dėžučių sparčiuosius klavišus, kad galėtumėte lengvai jas rasti „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąrašo viršuje.

 1. Viršutiniame dešiniajame „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąrašo kampe palieskite „Edit“ (redaguoti).
 2. Slinkite žemyn ir palieskite „Add Mailbox“ (pridėti pašto dėžutę). 
 3. Palieskite pašto dėžutę, kuriai norite sukurti spartųjį klavišą. Jei įrenginyje nustatytos kelios paskyros, palieskite paskyrą, kurioje yra norima pašto dėžutė, tada palieskite pašto dėžutę.
 4. Palieskite „Done“ (atlikta).

     

Pašto dėžučių, esančių „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąraše, tvarkymas

 1. Viršutiniame dešiniajame „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąrašo kampe palieskite „Edit“ (redaguoti).
 2. Palieskite ir laikykite  šalia pašto dėžutės ir vilkite pašto dėžutę link sąrašo pradžios arba pabaigos.
 3. Palieskite „Done“ (atlikta).

     

Pagal savo poreikius sukurtos pašto dėžutės ištrynimas

Kai ištrinate pagal savo poreikius sukurtą pašto dėžutę, el. laiškai, esantys pašto dėžutėje ir jūsų paskyroje, taip pat ištrinami visam laikui. Prieš ištrindami pašto dėžutę galite perkelti el. laiškus į kitą pašto dėžutę.

Jei norite ištrinti pašto dėžutę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į „Mailboxes“ (pašto dėžutės) sąrašą ir viršutiniame dešiniajame kampe palieskite „Edit“ (redaguoti).
 2. Palieskite pašto dėžutę, kurią norite ištrinti.
 3. Palieskite „Delete Mailbox“ (ištrinti pašto dėžutę).
 4. Palieskite „Delete“ (ištrinti) ir „Done“ (atlikta).

Galite ištrinti tik pagal savo poreikius sukurtas pašto dėžutes.

Sužinokite daugiau

Publikavimo data: