„AirPods“ nuostatų koregavimas

Sužinokite, kaip pakeisti „AirPods“ pavadinimą, pakeisti, kas nutinka dukart palietus vieną iš „AirPods“ ir kt.

Atidarykite „AirPod“ dėklą, tada „iOS“ įrenginyje pasirinkite „Settings“ (nuostatos) > „Bluetooth“. Įrenginių sąraše šalia „AirPods“ palieskite . Galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Suteikti „AirPods“ pavadinimą

Palieskite dabartinį pavadinimą. Tada įveskite naują „AirPods“ pavadinimą ir palieskite „Done“ (atlikta).

Pakeisti funkciją, kuri suaktyvinama du kartus paliečiant

„Bluetooth“ ekrane pasirinkite kairiąją arba dešiniąją „AirPod“ ir tada pasirinkite, kokią funkciją norėtumėte aktyvinti du kartus palietę „AirPod“:

  • naudoti „Siri“ valdyti garso turinį, pakeisti garsumą arba atlikti bet kurias kitas užduotis, kurias gali atlikti „Siri“;
  • paleisti, pristabdyti arba sustabdyti garso turinį;
  • praleisti įrašą ir pereiti prie kito;
  • grįžti į ankstesnį įrašą;

Įjunkite arba išjunkite funkciją „Automatic Ear Detection“ (automatinis ausų aptikimas).

Pagal numatytąsias nuostatas „AirPods“ jaučia, kada yra įstatytos į jūsų ausis ir iš renginio priima garso signalą. Be to, išėmus vieną iš „AirPods“, pristabdomas ir pratęsiamas atkūrimas, arba, išėmus jas abi, atkūrimas sustabdomas (ir nepratęsiamas). Kai funkcija „Automatic Ear Detection“ (automatinis ausų aptikimas) yra įjungta ir nesate įsistatę „AirPods“, garsas leidžiamas per įrenginio garsiakalbius.

Kai funkciją „Automatic Ear Detection“ (automatinis ausų aptikimas) išjungiate, šios funkcijos išjungiamos ir visas garsas leidžiamas per „AirPods“ nepriklausomai nuo to, ar esate jas įsistatę.

Nustatykite kairįjį, dešinįjį arba automatinį mikrofoną

Kiekvienoje „AirPod“ yra mikrofonas, kad galėtumėte skambinti ir naudoti „Siri“. Pagal numatytąsias nuostatas funkcija „Microphone“ (mikrofonas) nustatyta kaip „Automatic“ (automatinis), kad bet kuri „AirPods“ galėtų veikti kaip mikrofonas. Jei naudojate tik vieną „AirPod“, ji ir bus mikrofonas.

Funkciją „Microphone“ (mikrofonas) taip pat galite nustatyti kaip „Always Left“ (visada kairioji) arba „Always Right“ (visada dešinioji). Pasirinkus kurią nors iš šių nuostatų nustatoma, kad mikrofonas veiktų kairiojoje arba dešiniojoje „AirPod“. Pasirinkta „AirPod“ veiks kaip mikrofonas, net jei ją išsiimsite iš ausies ar padėsite į dėklą.

Publikavimo data: