Kaip ištrinti programą, kuri jūsų „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje turi konfigūracijos profilį

Sužinokite, kaip pašalinti programą ir jos konfigūracijos profilį.

„Apple“ iš „App Store“ pašalino keletą programų, kurios įdiegdavo šakinius sertifikatus, galėjusius leisti stebėti duomenis. Jei vieną tokių programų esate įdiegę savo įrenginyje, ištrinkite programą ir su ja susijusį konfigūracijos profilį, kad užtikrintumėte, jog jūsų duomenys ir toliau būtų apsaugoti.

Programos ir jos konfigūracijos profilio ištrynimas

Norėdami ištrinti programą ir jos konfigūracijos profilį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

 1. Programos ištrynimas 
  • Programą palieskite ir palaikykite, kol ji sujudės.
  • Tada viršutiniame kairiajame programos kampe palieskite trynimo mygtuką , kad ją ištrintumėte. Jei matote pranešimą, kuriame rašoma „Deleting this app will also delete its data“ (ištrynus šią programą taip pat bus ištrinti visi jos duomenys), palieskite „Delete“ (ištrinti).
 2. Jei programa turi konfigūracijos profilį, ištrinkite jį.
  • Eikite į „Settings“ (nustatymai) > „General“ (bendrieji) > „Profiles“ (profiliai) arba „Profiles & Device Management“ (profiliai ir įrenginio valdymas),* ir bakstelėkite programos konfigūracijos profilį.
  • Tada palieskite „Delete Profile“ (ištrinti profilį). Jei prašoma, įveskite įrenginio slaptažodį, tada palieskite „Delete“ (ištrinti).
 3. Paleiskite iš naujo „iPhone“„iPad“ arba „iPod touch“.

* Jei nematote šios parinkties dalyje „Settings“ (nustatymai), jūsų įrenginyje nėra įdiegta įrenginio valdymo profilių.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: