Iš naujo nustatykite „Apple Watch“ atpažinimo kodą

Sužinokite, kaip pašalinti arba iš naujo nustatyti „Apple Watch“ slaptažodį.

   Užrakintas „Apple Watch“ ekranas

Kaip iš naujo nustatyti slaptažodį „Apple Watch“

 1. Padėkite laikrodį ant įkroviklio ir palikite jį ten, kol atliksite šiuos veiksmus.
 2. Paspauskite ir palaikykite šoninį mygtuką, kol pamatysite „Power Off“ (išjungti).*
 3. Tvirtai paspauskite „Power Off“ slankiklį, tada pakelkite pirštą. 
 4. Palieskite „Erase all content and settings“ (išvalyti visą turinį ir nuostatas).
 5. Palaukite, kol procesas pasibaigs ir vėl nustatykite „Apple Watch“. Kai jūsų paprašys, atkurkite iš atsarginės kopijos.

* Jei nematote „Power Off“ (išjungimo) slankiklio, atleiskite mygtukus, kol pamatysite atpažinimo kodo įvedimo klaviatūrą. Tvirtai paspauskite klaviatūrą, tada pakelkite pirštą. Bakstelėkite mygtuką „Reset“ (nustatyti iš naujo) , kai jis pasirodys, tada palaukite, kol procesas pabaigs, ir vėl nustatykite „Apple Watch“. Kai jūsų paprašys, atkurkite iš atsarginės kopijos.

Kaip iš naujo nustatyti „Apple Watch“ slaptažodį naudojant susietą „iPhone“

 1. Laikykite „Apple Watch“ ir „iPhone“ arti vienas kito, kol atliksite šiuos veiksmus.
 2. Atidarykite programą „Apple Watch“ ir palieskite skirtuką „My Watch“ (mano laikrodis).
 3. Bakstelėkite „General“ (bendri) > „Reset“ (nustatymai).
 4. Bakstelėkite „Erase Apple Watch Content and Settings“ (išvalyti „Apple Watch“ turinį ir nustatymus), tada bakstelėkite dar kartą, kad patvirtintumėte. Gali reikėti įvesti „Apple ID“ slaptažodį.

 5. „Apple Watch“ modeliams su „GPS + Cellular“ pasirinkite palikti ar panaikinti mobiliojo telefono planą:
  • Jei norite iš naujo susieti „Apple Watch“ su „iPhone“, laikykitės savo plano.
  • Jei nenorite iš naujo susieti „Apple Watch“ su „iPhone“, pašalinkite savo planą. Jei neketinate susieti su kitu laikrodžiu ar „iPhone“, jums gali tekti susisiekti su savo tinklo operatoriumi, kad atšauktumėte mobiliojo ryšio prenumeratą.
 6. Palaukite, kol procesas pasibaigs ir vėl nustatykite „Apple Watch“. Kai jūsų paprašys, atkurkite iš atsarginės kopijos.

 

  

Publikavimo data: