Iš įrenginio ištrinkite muziką, filmus ir TV serialus

Pašalinkite turinį, kurį atsisiuntėte į „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“, „Mac“ arba „Android“ įrenginį.

Ištrinkite muziką ir muzikinius vaizdo įrašus

 • Norėdami ištrinti muziką iš „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ įrenginio, naudokite programą „Apple Music“ arba programą „Settings“ (nuostatos).
 • Muziką iš „Mac“ arba „Android“ įrenginio galite ištrinti naudodami programą „Apple Music“.

Kaip ištrinti programos „Apple Music“ elementus

 1. Atidarykite programą „Apple Music“ ir suraskite norimą ištrinti elementą. Jei šalia elemento matote atsisiuntimo mygtuką , elementas saugomas debesyje, ne įrenginyje. Kai elementai saugomi debesyje, jie neužima vietos įrenginyje.
 2. „Mac“ įrenginyje laikykite žymeklį virš elemento ir spustelėkite pasirodžiusį mygtuką „More options“ (daugiau parinkčių) .
  „iPhone“, „iPad“ arba „Android“ telefone paspauskite ir laikykite norimą ištrinti elementą. 
 3. Palieskite arba spustelėkite „Remove“ (pašalinti).
  „iPhone“, kurio ekrane rodomas meniu su parinktimi „Remove“ (pašalinti).
 4. Pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Remove“ (pašalinti) ar „Remove Download“ (pašalinti atsisiuntimą). Arba pasirinkite „Delete from Library“ (ištrinti iš bibliotekos), kad elementas būtų pašalintas iš visų įrenginių, kuriuose naudojatės programa „Apple Music“.

Kaip ištrinti muziką „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ įrenginių programoje „Settings“ (nuostatos)

 1. Atidarykite programą „Settings“ (nuostatos). 
 2. Palieskite „General“ (bendra), tada palieskite „iPhone Storage“ („iPhone“ saugykla) arba „iPad Storage“ („iPad“ saugykla).
 3. Slinkite iki „Music“ (muzika) ir palieskite.
 4. Braukite kairėn nuo bet kurio atlikėjo, albumo arba dainos. O jei norite ištrinti visą muziką, braukite kairėn nuo „All Songs“ (visos dainos).
 5. Palieskite „Delete“ (ištrinti).
  „iPhone“, kurio ekrane matyti, kas nutinka perbraukus kairėn nuo atlikėjo „Jonas Brothers“, ir atsiradusi trynimo parinktis.

Daugiau apie įsigytos muzikos trynimą

Jei elementą ištrynėte iš įrenginio ir nebenorite, kad jis būtų transliuojamas į įrenginį arba rodomas debesyje, paslėpkite elementą

Jei naudojote kompiuterį ir USB laidą, kad neautomatiškai sinchronizuotumėte muziką arba muzikinius vaizdo įrašus su „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“, išjunkite sinchronizavimą

Ištrinkite filmus ir TV serialus

 • Norėdami ištrinti į „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ atsisiųstus vaizdo įrašus, naudokite programą „Apple TV“ arba programą „Settings“ (nuostatos).
 • Į „Mac“ atsisiųstus vaizdo įrašus ištrinsite naudodami programą „Apple TV“.

Ištrinkite programos „Apple TV“ elementus

 1. Atidarykite programą „Apple TV“.
 2. Palieskite arba spustelėkite „Library“ (biblioteka).
 3. Norėdami ištrinti elementą iš „Mac“ įrenginio, laikykite žymeklį virš elemento ir spustelėkite mygtuką „More options“ (daugiau parinkčių) , tada spustelėkite „Remove Download“ (pašalinti atsisiuntimą).
  Elementą iš „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ ištrinsite taip: palieskite „Downloaded“ (atsisiųsta), braukite kairėn nuo elemento, palieskite „Delete“ (ištrinti), tada palieskite „Delete Download“ (ištrinti atsisiuntimą).
  „iPhone“, kurio ekrane matyti, kas nutinka perbraukus kairėn nuo atsisiųsto filmo arba TV serialo, ir atsiradusi trynimo parinktis.

Ištrinkite filmus arba TV serialus per „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ įrenginių programą „Settings“ (nuostatos)

 1. Atidarykite programą „Settings“ (nuostatos).
 2. Palieskite „General“ (bendra), tada palieskite „iPhone Storage“ („iPhone“ saugykla) arba „iPad Storage“ („iPad“ saugykla).
 3. Slinkite iki „TV“, palieskite šį užrašą, tada palieskite „Review Apple TV Downloads“ (peržiūrėti „Apple TV“ atsisiuntimus). Jei nematote „Review Apple TV Downloads“ (peržiūrėti „Apple TV“ atsisiuntimus), į įrenginį nieko neatsisiųsta.
 4. Suraskite norimą ištrinti filmą, serialą arba seriją, paskui braukite kairėn ir palieskite „Delete“ (ištrinti).
  „iPhone“, kurio ekrane matyti, kas nutinka perbraukus kairėn nuo atsisiųsto filmo arba TV serialo, ir atsiradusi trynimo parinktis.

Jei negalite ištrinti filmų arba TV serialų

Jei šalia elemento matote atsisiuntimo mygtuką , elementas saugomas debesyje ir neužima vietos įrenginio saugykloje. Jei nenorite, kad elementas būtų matomas debesyje, paslėpkite elementą.

Jei naudojote kompiuterį ir USB laidą, kad neautomatiškai sinchronizuotumėte filmus ir TV serialus su „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“, išjunkite sinchronizavimą

Pasibaigus nuomos laikotarpiui, išnuomoti filmai automatiškai ištrinami.

Sužinokite daugiau

Publikavimo data: