Jei „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ nepavyksta prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

Gaukite pagalbos, jei nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo jūsų „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“.

Įsitikinkite, kad įjungtas maršruto parinktuvas ir jūs esate ryšio diapazone

Būdami per toli nuo „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo, signalo negausite, taigi įsitikinkite, kad esate ryšio diapazone. 

 

Įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ įjungtas ir tinklas rodomas

Eikite į dalį „Settings“ (nuostatos) > „Wi-Fi“ ir įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ yra įjungtas. Palieskite savo „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą, kad prie jo prisijungtumėte. Jei šalia tinklo pavadinimo yra mėlyna varnelė, vadinasi, esate prisijungę.

Jei šalia „Wi-Fi“ tinklo pavadinimo matote užrašą „Auto Join Disabled“ (automatinis prisijungimas išjungtas), palieskite ir įjunkite automatinį prisijungimą.

Jei prašoma, įveskite savo „Wi-Fi“ slaptažodį

Jei prašoma, įveskite savo „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį. Gaukite pagalbos, jei nežinote savo slaptažodžio.

Net įvedus teisingą slaptažodį, gali būti rodomas pranešimas „unable to join the network“ (nepavyko prisijungti prie tinklo) arba „incorrect password“ (neteisingas slaptažodis). Iš naujo paleiskite visus savo įrenginius, tuomet iš naujo bandykite įvesti savo slaptažodį.

 

„Wi-Fi“ tinklo problemų nustatymas

Jei „iOS“ aptinka „Wi-Fi“ ryšio problemą, galite patikrinti „Wi-Fi“ rekomendacijas, pateiktas po „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio esate prisijungę, pavadinimu. Pavyzdžiui, gali būti rodomas įspėjimas „No Internet Connection“ (nėra interneto ryšio). Išsamesnės informacijos gausite palietę „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą.

Patikrinkite savo laidus ir jungtis

Jei vis tiek nepavyksta prisijungti prie tinklo arba interneto, patikrinkite, ar maršruto parinktuvas prijungtas prie modemo ir įjungtas.

 

Paleiskite iš naujo

Pabandykite iš naujo paleisti „iOS“ įrenginį. Štai, kaip galite iš naujo paleisti savo „iPhone“„iPad“ arba „iPod touch“.

Tada iš naujo paleiskite maršruto parinktuvą ir laidinį ar DSL modemą. Maršruto parinktuvą ar modemą iš naujo paleisite jį atjungdami ir iš naujo prijungdami. 

Iš naujo paleidę kiekvieną prietaisą, patikrinkite, ar tai išsprendė jūsų problemą.

  

Vis tiek neprisijungiate?

Iš naujo nustatykite tinklo nuostatas. Palieskite „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Reset“ (nustatyti iš naujo) > „Reset Network Settings“ (iš naujo nustatyti tinklo nuostatas). Iš naujo bus nustatyti ir anksčiau naudoti „Wi-Fi“ tinklai bei slaptažodžiai, mobiliojo ryšio, VPN ir APN nuostatos.

Gaukite daugiau pagalbos

  • Jei prie „Wi-Fi“ tinklo prisijungėte, bet negalite prisijungti prie interneto, pabandykite „Wi-Fi“ tinklu naudotis iš kitų įrenginių. Jei prie interneto neprisijungiate ir iš kitų įrenginių, galbūt sustabdytas paslaugos teikimas. Pagalbos kreipkitės į kabelinius ryšius teikiančią įmonę arba interneto teikėją.
  • Pabandykite prie „Wi-Fi“ tinklo prisijungti iš kitos vietos. Jei įrenginiu prisijungti nepavyksta, teiraukitės pagalbos dėl savo „Wi-Fi“ tinklo. Jei su jūsų prietaisu nepavyksta prisijungti prie jokio „Wi-Fi“ tinklo, kreipkitės į „Apple“.
  • Atnaujinkite „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą įdiegdami naujausią programinę aparatinę įrangą ir įsitikinkite, kad maršruto parinktuvas palaiko jūsų „Apple“ gaminį. Jei norite išsamesnės informacijos, susisiekite su maršruto parinktuvo gamintoju.
Publikavimo data: