Jei negalite skambinti ar atsiliepti į skambučius „iPhone“

Įjungus tam tikras nuostatas, neatnaujinus programinės įrangos arba esant problemų dėl tinklo gali būti, kad negalėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius „iPhone“.

Sužinokite, ką daryti, jei būsenos juostoje matote „No service“ (paslauga neteikiama) arba „Searching“ (ieškoma). Jei negalite skambinti ar atsiliepti į skambučius „iPhone“, atlikite toliau nurodytus veiksmus, po kiekvieno jų patikrindami būseną.

Patikrinkite „iPhone“ nuostatas

 1. Įjunkite ir išjunkite lėktuvo režimą. Eikite į „Settings“ (nuostatos), įjunkite „Airplane Mode“ (lėktuvo režimas), palaukite 5 sekundes ir išjunkite jį.
 2. Patikrinkite funkcijos „Do Not Disturb“ (netrukdyti) nuostatas. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > funkciją „Do Not Disturb“ (netrukdyti) ir įsitikinkite, kad ji išjungta.
 3. Patikrinkite visus užblokuotus telefono numerius. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Call Blocking & Identification“ (skambučių blokavimas ir identifikavimas).
 4. Patikrinkite, ar įjungtas skambučio peradresavimas. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Call Forwarding“ (skambučio peradresavimas) ir įsitikinkite, kad jis išjungtas.

Atnaujinti programinę įrangą.

 1. Patikrinkite, ar operatorius nepateikė nuostatų atnaujinimų.
 2. Patikrinkite, ar nesiūloma „iOS“ programinės įrangos atnaujinimų. Kai kuriems atnaujinimams gali reikėti „Wi-Fi“ ryšio.

Išimkite ir iš naujo įdėkite SIM kortelę.

Jei jūsų „iPhone“ yra SIM kortelė, išimkite ją ir įdėkite iš naujo.

Kreipkitės į savo operatorių

Susisiekdami su operatoriumi įsitikinkite, kad:

 • jūsų paskyra nustatyta taip, kad galėtumėte naudoti „iPhone“;
 • nėra vietinių aptarnavimo trikčių;
 • paskyroje nėra su atsiskaitymu susijusio blokavimo;
 • dėl skambučių nekyla trikčių operatoriaus sistemoje.

Patikrinkite tinklo nuostatas

 1. Iš naujo nustatykite tinklo nuostatas. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Reset“ (nustatyti iš naujo) > „Reset Network Settings“ (iš naujo nustatyti tinklo nuostatas). Taip ištrinsite visas šiuo metu išsaugotas nuostatas, įskaitant „Wi-Fi“ slaptažodžius, pageidaujamus tinklus ir VPN nuostatas.
 2. Pabandykite skambinti ar atsiliepti į skambučius kitoje vietoje.
 3. Perjunkite kitą tinklo juostą. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) > „Cellular Data Options“ (mobiliojo ryšio duomenų parinktys) > „Enable LTE“ (įjungti LTE) ir išjunkite parinktį „Enable LTE / 4G / 3G“ (įjungti LTE / 4G / 3G) (parinktis priklauso nuo operatoriaus ir įrenginio modelio).

Gaukite daugiau pagalbos

Jei vis dar negalite skambinti ir atsiliepti į skambučius, atkurkite „iPhone“ sukonfigūruodami jį kaip naują. Jei atkūrus problema išlieka, susisiekite su „Apple“ palaikymo tarnyba ir atlikite nurodytus veiksmus, kad jūsų užklausa būtų baigta.

 

Publikavimo data: