Kaip „iPhone“ arba „iPad“ sukonfigūruoti funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas)

Funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) suteikia galimybę bendrai naudoti „iPhone“ arba „iPad“ („Wi-Fi + Cellular“ modelio) mobiliojo ryšio duomenis, kai negalite pasiekti „Wi-Fi“ tinklo.

Kaip sukonfigūruoti funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas)

  1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) arba „Settings“ (nuostatos) > „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas).
  2. Palieskite „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), tada palieskite slankiklį ir įjunkite funkciją.

Jei parinktis „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) nerodoma, pasiteiraukite tinklo operatoriaus, ar galite naudoti funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) su savo planu.

Prisijunkite prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) naudodami „Wi-Fi“, „Bluetooth“ arba USB kabelį

Galite prisijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) naudodami „Wi-Fi“, „Bluetooth“ arba USB kabelį. Toliau pateikta kiekvieno būdo naudojimo patarimų.

Prijungus įrenginį prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), būsenos juosta tampa mėlyna ir joje rodomas prisijungusių įrenginių skaičius. Prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) vienu metu galinčių prisijungti įrenginių skaičius priklauso nuo tinklo operatoriaus ir „iPhone“ modelio. Jei kiti įrenginiai prisijungė prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) per „Wi-Fi“, prie interneto galėsite prisijungti tik naudodami mobiliojo ryšio duomenis. 

Norėdami prisijungti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

„Wi-Fi“

Įrenginyje, prie kurio norite prisijungti, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) > „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) arba „Settings“ (nuostatos) > „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) ir įsitikinkite, kad funkcija įjungta. Tada patvirtinkite „Wi-Fi“ slaptažodį ir telefono pavadinimą. Neišjunkite šio ekrano, kol kito įrenginio neprijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo.

Įrenginyje, kuriuo norite prisijungti, eikite į dalį „Settings“ (nuostatos) > „Wi-Fi“ ir sąraše ieškokite savo „iPhone“ arba „iPad“. Tada palieskite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti. Jei prašoma, įveskite funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) slaptažodį.

„Bluetooth“

Kad jūsų „iPhone“ arba „iPad“ būtų galima atrasti kitais įrenginiais, eikite į dalį „Settings“ (nuostatos) > „Bluetooth“ ir likite šiame ekrane. Tada nustatykite „Bluetooth“ ryšį „Mac“ ar kitame kompiuteryje vadovaudamiesi gamintojo nurodymais. Sužinokite daugiau, kaip naudoti funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) su „Bluetooth“.

Naudojant funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) galima prijungti „Mac“ ir kitus kompiuterius bei trečiųjų šalių įrenginius per „Bluetooth“. Kitą „iOS“ įrenginį galite prijungti per „Wi-Fi“.

USB

Įsitikinkite, kad „Mac“ ar kitame kompiuteryje įdiegta naujausios versijos „iTunes“. Tada prijunkite „iPhone“ arba „iPad“ prie kompiuterio naudodami USB kabelį, kurį gavote su įrenginiu. Jei matote įspėjimą „Trust This Computer?“ („Ar pasitikėti šiuo kompiuteriu?“), palieskite „Trust“ (pasitikėti).

Sužinokite daugiau, kaip prijungti įrenginį naudojant „iPhone“ arba „iPad“ funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas).

Kaip atjungti įrenginius

Norėdami atjungti įrenginį, išjunkite funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), išjunkite „Bluetooth“ arba iš įrenginio ištraukite USB kabelį.

Kaip nustatyti arba pakeisti „Wi-Fi“ slaptažodį

Norėdami sukonfigūruoti funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), turite nustatyti „Wi-Fi“ slaptažodį. Norėdami pakeisti „Wi-Fi“ slaptažodį, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) > „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) arba „Settings“ (nuostatos) > „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), tada palieskite „Wi-Fi password“ („Wi-Fi“ slaptažodis).*

Pasirinkite „Wi-Fi“ slaptažodį, kurį sudaro bent aštuoni simboliai, naudokite ASCII simbolius. Jei naudosite ne ASCII simbolius, kiti įrenginiai negalės prisijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas). Ne ASCII simboliams priskiriami japonų, rusų, kinų ir kitų kalbų simboliai. ASCII simboliams priskiriami toliau nurodyti simboliai.

  • Visos mažosios ir didžiosios anglų k. raidės
  • Skaitmenys 0–9
  • Kai kurie skyrybos ženklai

* Pakeitus slaptažodį, visi prijungti įrenginiai bus atjungti.

Sužinokite daugiau

Publikavimo data: