Gaukite pagalbos dėl „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ įdiegto „Personal Hotspot“ (asmeninio interneto prieigos taško)

Naudodami funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) galite bendrai naudoti „iPhone“ arba „iPad“ („Wi-Fi“ + „Cellular“) mobiliojo ryšio duomenų tinklą. Jei reikia pagalbos naudojant funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) „iOS“ įrenginyje, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pirmiausia atlikite šiuos veiksmus

Po kiekvieno veiksmo bandykite vėl.

 1. Patikrinkite, ar „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) įjungtas. Funkcijos ieškokite dvejose vietose: patikrinkite parinktį „Settings“ (nuostatos) > „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas). Tada patikrinkite parinktį „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) > „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas). Jei funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) rasti ar įjungti nepavyksta, patikrinkite, ar jūsų belaidžio ryšio paslaugų teikėjas įjungęs šią funkciją, ir ar turimas belaidžio ryšio paslaugų planas ją palaiko.
 2. Perjunkite iš vieno interneto ryšio tipo į kitą. Pavyzdžiui, atsijunkite nuo „Wi-Fi“ ryšio ir bandykite prisijungti per „Bluetooth“ arba USB kabelį.
 3. „iPhone“ arba „iPad“ įrenginį, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), paleiskite iš naujo. Tada iš naujo paleiskite ir kitą įrenginį.
 4. Įsitikinkite, kad „iPhone“, „iPad“ ir kitame įrenginyje įdiegta naujausia „iOS“ versija.
 5. „iPhone“ arba „iPad“ įrenginyje, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Reset“ (nustatyti iš naujo) > „Reset Network Settings“ (iš naujo nustatyti tinklo nuostatas).

Jei vis dar reikia pagalbos, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad gautumėte pagalbos, kaip naudoti funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) per „Wi-Fi“, USB kabelį ar „Bluetooth“.

Jei prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) nepavyksta prisijungti naudojant „Wi-Fi“

Įrenginyje, kuriame norite prisijungti, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) ir įsitikinkite, kad ši funkcija įjungta. Tada patvirtinkite „Wi-Fi“ slaptažodį ir telefono pavadinimą. Neišeikite iš šio ekrano, kol kito įrenginio neprijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo. Tada įrenginyje, kurį norite prijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Patikrinkite, ar naudojate tinkamą „Wi-Fi“ tinklą. Tinklo pavadinimas turi sutapti su „iOS“ įrenginio, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), pavadinimu. Savo „iOS“ įrenginio pavadinimą galite pasitikrinti parinktyje „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „About“ (apie).
 2. Jei bandydami prisijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) matote slaptažodžio klaidą, patikrinkite „Wi-Fi“ slaptažodį. Įrenginyje, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) ir peržiūrėkite „Wi-Fi“ slaptažodį.
 3. Žiūrėdami į įrenginio, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), būsenos juostą patikrinkite, kiek įrenginių naudoja šią funkciją. Kai kurie belaidžio ryšio paslaugų teikėjai riboja galimų prisijungimų skaičių.
 4. Įrenginyje, kurį norite prijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), išjunkite ir vėl įjunkite „Wi-Fi“.

Jei prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) nepavyksta prisijungti naudojant USB kabelį

Atlikite toliau nurodytus veiksmus asmeniniame „Mac“ arba „Windows“ kompiuteryje. Norėdami išvengti nereikalingų mokesčių už duomenis, išjunkite funkciją „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), kai ja nesinaudojate. Jei to nepadarysite, kaskart prijungus „iOS“ įrenginį, kuriame veikia funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), prie kompiuterio norint įrenginį įkrauti, kompiuteris prisijungs prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas).

„Mac“ įrenginio prijungimas prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) naudojant USB kabelį

 1. Atnaujinkite į naujausią „iTunes“ versiją.
 2. Naudodami USB kabelį prijunkite savo „Mac“ prie „iPhone“ ar „iPad įrenginio, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas). Tada įsitikinkite, kad „iTunes“ atpažįsta jūsų „iOS“ įrenginį.
 3. Eikite į „System Preferences“ (sistemos nuostatos) > „Network“ (tinklas).
 4. Pasirinkite „iPhone USB“. Jei šios parinkties nematote, spustelėkite pliuso piktogramą ir ją pridėkite. Jei jau naudojate kitokį tinklo ryšį, gali būti, kad funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) ryšys bus suaktyvintas tik skiltyje „Status“ (būsena) atžymėjus „Disable unless needed“ (išjungta, jei nesinaudojama).
  „Mac“ tinklas
 5. Spustelėkite piktogramą „Settings“ (nuostatos) ir pasirinkite „Make Service Inactive“ (išaktyvinti paslaugą).
  „Make Service Inactive Mac“ (paslaugos išaktyvinimas „Mac“ kompiuteryje)
 6. Tada pasirinkite „Make Service Active“ (aktyvinti paslaugą).

Asmeninio „Windows“ kompiuterio prijungimas prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) naudojant USB kabelį

 1. Atnaujinkite į naujausią „iTunes“ versiją.
 2. Naudodami USB kabelį prijunkite savo kompiuterį prie „iPhone“ ar „iPad įrenginio, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas). Tada įsitikinkite, kad „iTunes“ pavyksta rasti savo „iPhone“ arba „iPad“ įrenginį.
 3. Norėdami patikrinti interneto ryšį „Windows 10“ arba „Windows 7“ sistemose, atlikite „Microsoft“ nurodytus veiksmus.

Jei prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) nepavyksta prisijungti naudojant „Bluetooth“

Norėdami susieti įrenginius ir prisijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) naudodami „Bluetooth“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Įrenginių susiejimas

 1. Įrenginyje, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Bluetooth“. Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įjungtas.
 2. Neuždarykite šio lango. Tada įrenginyje, kurį norite prijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.
 • „iPad“ arba „iPod touch“ įrenginyje palieskite > „Bluetooth“. Norėdami susieti įrenginius, palieskite įrenginį, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas). Naudodami „Bluetooth“ negalite bendrai naudoti mobiliojo ryšio duomenų tinklo kitame „iPhone“ įrenginyje.
 • „Mac“ įrenginyje su „OS X“ pasirinkite „Apple“ meniu ir spustelėkite „System Preferences“ (sistemos nuostatos) > „Bluetooth“. Šalia įrenginio, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), spustelėkite „Pair“ (susieti) ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
 • Asmeninio „Windows“ kompiuterio pranešimų srityje spustelėkite „Bluetooth“, pasirinkite „Add a Bluetooth Device“ (pridėti „Bluetooth“ įrenginį) ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Prisijungimas prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) naudojant „Bluetooth“

Toliau nurodyta, kaip prijungti „Mac“ arba kitokį asmeninį kompiuterį.

 • „Mac“ kompiuterio meniu juostoje spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą. Pasirinkite „iOS“ įrenginį, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), tada pasirinkite „Connect to Network“ (prisijungti prie tinklo). Prisijungimą galite patvirtinti parinktyje „System Preferences“ (sistemos nuostatos) > „Network“ (tinklas). Jei prisijungti nepavyksta, pereikite prie kito skyriaus.
  Tinklo nuostatos „Mac“ parinktyje „System Preferences“ (sistemos nuostatos)
 • Asmeninio „Windows“ kompiuterio pranešimų srityje spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą ir pasirinkite „Join A Personal Area Network“ (prisijungti prie asmeninės srities tinklo). Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite savo įrenginį ir laikykite žymeklį virš parinkties „Connect using“ (prisijungti naudojant), tada pasirinkite „Access point“ (prieigos taškas). Jei prisijungti vis tiek nepavyksta, pereikite prie kito skyriaus.
  „Windows“ pranešimų sritis

Gaukite pagalbos, jei vis tiek nepavyksta prisijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) naudojant „Bluetooth“

Abiejuose įrenginiuose išjunkite ir vėl įjunkite „Bluetooth“.

 • „iOS“ įrenginyje, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Bluetooth“ ir išjunkite bei vėl įjunkite „Bluetooth“. Šiuos veiksmus atlikite ir „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje, kurį norite prijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas).
 • „Mac“ kompiuterio meniu juostoje spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą, tada išjunkite ir vėl įjunkite „Bluetooth“.
 • Įprastame asmeniniame kompiuteryje pasirinkite „Settings“ (nuostatos), spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą ir išjunkite bei vėl įjunkite „Bluetooth“.

Jei prisijungti vis tiek nepavyksta, savo įrenginiuose atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Iš naujo nustatykite funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas) nuostatą.
  • „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje, kurį norite prijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), palieskite „Settings“ (nuostatos) > „Bluetooth“. Šalia įrenginio, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), pavadinimo palieskite informacijos piktogramą, tada palieskite „Forget this Device“ (pamiršti šį įrenginį). „iOS“ įrenginį, kurį norite prijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), paleiskite iš naujo.
  • „Mac“ kompiuterio meniu juostoje spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą. Pasirinkite „Bluetooth Preferences“ („Bluetooth“ nuostatos), tada pasirinkite įrenginį, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas), ir spustelėkite „X“ piktogramą, kad jį pašalintumėte. Tada kompiuterį paleiskite iš naujo.
  • Asmeninio kompiuterio pranešimų srityje spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą. Pasirinkite „Show Bluetooth devices“ (rodyti „Bluetooth“ įrenginius), tada pasirinkite įrenginį, kuriame yra funkcija „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas). Tada spustelėkite „Remove“ (šalinti), spustelėkite OK (gerai) ir iš naujo paleiskite kompiuterį.
 2. „iOS“ įrenginį, kuriame yra funkcija, paleiskite iš naujo.
 3. Dabar galite susieti savo įrenginius ir dar kartą pamėginti prisijungti prie funkcijos „Personal Hotspot“ (asmeninis interneto prieigos taškas).

Jei vis tiek negalite prisijungti, kreipkitės į „Apple“ pagalbos tarnybą, kad padėtų prijungti „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: