Jei „Maps“ neveikia „Apple“ įrenginyje

Sužinokite, ką reikia daryti, jei „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ arba „Mac“ įrenginyje naudodami „Maps“ negalite rasti savo buvimo vietos arba pastebėjote neteisingus rezultatus.

Jei esate įmonės savininkas ir norite pakoreguoti „Maps“ nurodomą informaciją apie vieną iš savo veiklos vietų, prisijunkite prie „Maps Connect“.

Jei naudodami „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ negalite rasti savo dabartinės buvimo vietos

 1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Privacy“ (privatumas) > „Location Services“ (buvimo vietos nustatymo paslaugas) ir įsitikinkite, kad įjungta parinktis „Location Services“, o „Maps“ pasirinkta nuostata „While Using the App or Widgets“ (naudojant programą ar valdiklius).
 2. Įsitikinkite, kad įrenginyje teisingai nustatyta data, laikas ir laiko juosta. Pasirinkite „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendrosios) > „Date & Time“ (data ir laikas). Jei įmanoma, naudokite parinktį „Set Automatically“ (nustatyti automatiškai).
 3. Įsitikinkite, kad įjungta mobiliojo ryšio duomenų naudojimo parinktis arba „Wi-Fi“, ir ryšys aktyvus.
 4. Paleiskite „Maps“ iš naujo. Braukite per programą aukštyn ir pristabdykite, tada dar kartą braukite aukštyn programos peržiūros lange, kad uždarytumėte programą. Tada iš naujo atidarykite „Maps“.
 5. Paleiskite iš naujo „iPhone“„iPad“ arba „iPod touch“.
 6. Pabandykite prisijungti kitoje vietoje arba prisijunkite prie kito „Wi-Fi“ tinklo. 

Buvimo vietą funkcija „Location Services“ (buvimo vietos nustatymo paslaugos) nustato pagal GPS, „Bluetooth“ ir aplinkinių sukuriamus „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštų vietas. Sužinokite daugiau apie funkciją „Location Services“ (buvimo vietos nustatymo paslaugos) „iOS“ įrenginyje.


Jei naudodami „Mac“ negalite rasti savo dabartinės buvimo vietos

 1. „Apple“ meniu  pasirinkite „System Preferences“ (sistemos pirmenybinės nuostatos), spustelėkite „Security & Privacy“ (sauga ir privatumas), tada spustelėkite „Privacy“ (privatumas).
 2. Įsitikinkite, kad parinktis „Enable Location Services“ (įjungti buvimo vietos nustatymo paslaugas) pažymėta. Jei užraktas apatiniame kairiajame kampe uždarytas, spustelėkite jį, tada įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį.
 3. Pasirinkite žymės langelį šalia „Maps“.
  „macOS“ „Security & Privacy System Preferences“ saugos ir privatumo sistemos pirmenybinių nuostatų „Location Services“ (buvimo vietos nustatymo paslaugos) parinktys su pasirinkta „Enable Location Services“ (įjungti buvimo vietos nustatymo paslaugas).
 4. Uždarykite langą „Security & Privacy“ (sauga ir privatumas).
 5. „Mac“ būtinai turi būti prijungtas prie interneto.


Jei reikia pranešti apie „Maps“ kilusią problemą arba pridėti trūkstamą vietą

Galite pranešti apie problemą, iškilusią naudojant toliau pateiktas „Maps“ funkcijas.

 • „Map Labels“ (žemėlapio etiketės)
 • „Search“ (paieška)
 • „Navigation“ (naršymas)
 • „Transit“ (viešasis transportas)
 • „Image quality“ (vaizdo kokybė)

Taip pat galite pridėti trūkstamą vietą ir redaguoti namų ar darbo adresą.

„iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ įrenginyje

Norėdami pranešti apie problemą arba redaguoti namų ar darbo adresą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Palieskite informacijos mygtuką  viršutiniame dešiniajame kampe.
 2. Palieskite „Report an Issue“ (pranešti apie problemą).
  „iPhone“ ekranas, rodantis, kaip pranešti apie problemą
 3. Pasirinkite problemą ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Norėdami pridėti trūkstamą vietą, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

 1. Palieskite informacijos mygtuką  viršutiniame dešiniajame kampe.
 2. Palieskite „Add a Missing Place“ (pridėti trūkstamą vietą).
 3. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Norėdami leisti „Apple“ susisiekti su jumis ir pateikti klausimų apie praneštą problemą „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ įrenginyje, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Maps“ (žemėlapiai), slinkite iki ekrano apačios ir įjunkite „Follow up by Email“ (atsakyti el. paštu). „Maps“ naudojamas jūsų „Apple ID“ paskyros el. pašto adresas.

„Mac“ kompiuteryje

Norėdami „Mac“ kompiuteryje pranešti apie problemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. „Maps“ meniu juostoje pasirinkite „Maps“ (žemėlapiai) > „Report an Issue“ (pranešti apie problemą).
 2. Pasirinkite problemą ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: