Apie privatumą ir vietos nustatymo paslaugas sistemoje „iOS 8“ ir naujesnėse jos versijose

Sužinokite apie „iOS 8“ ir naujesnių jos versijų paslaugas, kurios apsaugo jūsų privačią informaciją, įskaitant jūsų buvimo vietą, įrenginiuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“.

     

Privatumo valdikliai

„iOS 8“ ir naujesnių jos versijų privatumo valdikliai leidžia kontroliuoti, kurios programos gali turėti prieigą prie jūsų „iOS“ įrenginyje saugomos informacijos. Pavyzdžiui, socialinių tinklų programai galite leisti naudoti jūsų fotoaparatą, kad galėtumėte fotografuoti ir įkelti nuotraukas. Taip pat galite suteikti prieigą prie savo adresatų, kad pranešimų programa galėtų rasti visus draugus, jau naudojančius tą pačią programą.

Modifikuoti privatumo nuostatas galite srityje „Settings“ (nuostatos) > „Privacy“ (privatumas). Šiame sąraše galite pasirinkti duomenų tipą, kad matytumėte, kurios programos prašė leidimo tuos duomenis naudoti. Sąraše programa bus rodoma tik tada, kai paprašys leidimo naudoti jūsų duomenis. Galite suteikti ir atšaukti leidimą bet kuriai programai, pageidavusiai prieigos prie duomenų. Programa jūsų duomenis gali naudoti, tik jei jai suteikėte tokį leidimą.

Jei leidžiate trečiosios šalies programoms arba svetainėms naudoti jūsų duomenis ar informaciją apie buvimo vietą, jums taikomos tos trečiosios šalies nustatytos sąlygos, privatumo strategija ir praktika. Patariame perskaityti programų ir svetainių sąlygas, privatumo politiką ir praktiką, kad suprastumėte, kaip naudojama buvimo vietos ir kita informacija. „Apple“ renkama informacija bus naudojama laikantis „Apple“ privatumo strategijos.

Kaip jūsų „iOS“ įrenginiai naudoja vietos nustatymo paslaugas

Jums leidus, vietos nustatymo paslaugos leidžia programoms ir svetainėms (įskaitant „Maps“ (žemėlapiai), „Camera“ (fotoaparatas), „Weather“ (orai) ir kitas programas) naudoti informaciją iš mobiliojo ryšio1, „Wi-Fi“2, visuotinės padėties nustatymo sistemos (angl. „Global Positioning System“, GPS)3 tinklų ir „Bluetooth“4, kad galėtų nustatyti apytikslę jūsų buvimo vietą5.

Programos, kurios gali rodyti jūsų buvimo vietą ekrane, įskaitant „Maps“ (žemėlapiai), jūsų dabartinę (apytikslę) buvimo vietą pažymi mėlynu žymekliu. Jei jūsų vietos tiksliai nustatyti negalima, aplink žymeklį matysite mėlyną apskritimą. Apskritimo dydis priklauso nuo nustatytos vietos tikslumo – kuo mažesnis apskritimas, tuo ji tikslesnė.

Kai vietos nustatymo paslauga įjungta, būsenos juostoje rodoma juoda arba balta strėlės piktograma.

Žemėlapių, krypčių ir vietos nustatymo funkciją palaikančių programų veikimas priklauso nuo duomenų perdavimo paslaugų. Duomenų perdavimo paslaugos gali keistis ir tam tikrose geografinėse vietovėse gali būti nepasiekiamos. Dėl to žemėlapių, krypčių ir vietų nustatymo programų duomenys gali būti neteiktini, netikslūs ar neišsamūs. Jei įrenginio teikiama informacija nesutampa su realiai matomais ženklais, vadovaukitės pastaraisiais.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip „Apple“ ir trečiųjų šalių programos naudoja vietos nustatymo paslaugas.

Leidimas programoms naudoti nustatytą buvimo vietą

Pirmą kartą bandydama pasiekti jūsų buvimo vietos duomenis (net fone) programa paprašys jūsų leidimo. Matysite, kuri programa prašo leidimo naudoti jūsų vietą, o programos kūrėjas taip pat gali paaiškinti, kaip jo programa jūsų buvimo vietą naudoja.

Kai kurios programos prašys naudoti jūsų buvimo vietą, tik kai programa yra naudojama. Programa laikoma „naudojama“, kai ją aktyviai naudojate priekiniame plane arba kai ji naudojama fone – tai bus nurodyta būsenos juostoje.

Kitos programos prieigos prie jūsų buvimo vietos prašys, net kai programa nėra naudojama. Kai tam tikrai programai leidžiate visada naudoti jūsų buvimo vietą, tai programai panaudojus jūsų buvimo vietą fone „iOS“ jums primins, kurios programos gali naudoti jūsų buvimo vietą.

Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas

Vietos nustatymo paslaugas galite įjungti arba išjungti dalyje „Settings“ (nuostatos) > „Privacy“ (privatumas) > „Location Services“ (vietos nustatymo paslaugos). Vietos nustatymo paslaugas galite įjungti, kai paleidžiamas „Setup Assistant“ (sąrankos pagelbiklis) arba vėliau pasirinkę nuostatą „Location Services“ (vietos nustatymo paslaugos). Galite patys valdyti, kurios programos ir sistemos paslaugos naudos vietos nustatymo paslaugų duomenis. Kai vietos nustatymo paslaugos išjungtos, programos jūsų vietos negali naudoti nei priekiniame plane, nei fone. Taip bus apribotas įvairių „Apple“ ir trečiųjų šalių programų veikimas.

„Settings“ (nuostatos) > „Privacy“ (privatumas) > „Location Services“ (vietos nustatymo paslaugos).

 

„Settings“ (nuostatos) > „Privacy“ (privatumas) > „Location Services“ (vietos nustatymo paslaugos) > „System Services“ (sistemos paslaugos).
 

 

     

Vietos nustatymo paslaugų nustatymas iš naujo arba išjungimas

Vietos pranešimai yra iš atitinkamų programų (pvz., „Camera“ (fotoaparatas), „Compass“ (kompasas) ir „Maps“ (žemėlapiai), taip pat trečiųjų šalių vietos nustatymo programų) gautos užklausos dėl leidimo naudoti „Location Services“ (vietos nustatymo paslaugos) tose programose. Programa prašo leidimo, kai pirmą kartą bando pasiekti vietos nustatymo paslaugų duomenis. Palietę „Allow“ (leisti) leisite programai naudoti „Location Services“ (vietos nustatymo paslaugos), kai to reikės. Palietus „Don't Allow“ (neleisti) programa negalės naudoti „Location Services“ (vietos nustatymo paslaugos) duomenų. Programos nenaudos jūsų buvimo vietos duomenų, kol nepaprašys leidimo ir jūs jo joms nesuteiksite.

Jei visas vietos nuostatas norėtumėte iš naujo nustatyti į gamyklines numatytąsias, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Reset“ (nustatyti iš naujo) ir palieskite „Reset Location & Privacy“ (iš naujo nustatyti vietą ir privatumą). Iš naujo nustačius vietos ir privatumo nuostatas, programos nebenaudos jūsų vietos, kol nesuteiksite joms leidimo.

GPS tikslumo gerinimas

GPS tikslumas priklauso nuo palydovų, iš kurių galima priimti signalus, skaičiaus. Signalų iš visų pasiekiamų palydovų aptikimas gali trukti keletą minučių, o tikslumas palaipsniui didėja. Norėdami pagerinti GPS tikslumą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • Įsitikinkite, kad įrenginio srityje „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Date & Time“ (data ir laikas) teisingai nustatėte datą, laiką ir laiko juostą. Jei įmanoma, naudokite parinktį „Set Automatically“ (nustatyti automatiškai).
  • Aplinka turi būti neužstota iš kelių pusių. Sienos, transporto priemonių stogai, aukšti pastatai, kalnai ir kitos kliūtys gali blokuoti GPS palydovų signalus. Jei taip atsitinka, įrenginys pradeda naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad nustatytų jūsų buvimo vietą, kol GPS palydovai vėl bus pasiekiami.

Bendrosios „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio vietos nustatymo paslaugos

Jei įrenginyje įjungtos vietos nustatymo paslaugos, jis kartkartėmis siųs „Apple“ netoliese esančių „Wi-Fi“ viešosios prieigos taškų ir mobiliojo ryšio bokštelių vietų duomenis su geografinėmis žymomis. Taip kaupiama bendroji duomenų bazė apie „Wi-Fi“ viešosios prieigos taškus ir mobiliojo ryšio bokštelių vietas. Jei paslauga „Location Services“ (vietos nustatymo paslaugos) naudojama keliaujant (pvz., automobiliu), „iOS“ įrenginys, kuriame įgalinta GPS, taip pat kartkartėmis siųs „Apple“ GPS nustatytos vietos ir greičio duomenis. Jie naudojami bendrajai „Apple“ sudaromai kelių eismo duomenų bazei. „Apple“ renkami bendrieji vietos duomenys yra anonimiški ir užšifruoti. Jie jūsų asmeniškai neidentifikuoja.

Sužinokite daugiau apie vietos nustatymo paslaugas ir privatumą.

Apie jūsų buvimo vietos duomenis skambinant pagalbos

Siekiant užtikrinti saugumą, „iPhone“ buvimo vietos informacija gali būti naudojama nelaimingo atsitikimo atveju, kai skambinate pagalbos, neatsižvelgiant į tai, ar įjungėte vietos nustatymo paslaugas, ar ne.

Sužinokite daugiau

1. „iPad“ („Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio modeliai): net jei neturite mobiliojo duomenų perdavimo ryšio plano prenumeratos, įsitikinkite, kad mobiliojo ryšio duomenys įjungti. Tai padaryti galima nuėjus į „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) > „Cellular Data“ (mobiliojo ryšio duomenys). Tai padės tiksliau sukalibruoti įrenginį naudojant tinklo laiko ir vietos informaciją. Kai kuriais atvejais gali reikėti išjungti SIM kortelės PIN kodą.
2. Kinijoje ir Vokietijoje parduodamuose „iOS“ įrenginiuose vietoje „Wi-Fi“ gali būti vartojamas terminas „Wireless LAN“ (WLAN, belaidis LAN).
3. GPS palaikoma „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio „iPhone“ ir „iPad“ modeliuose.
4. „Bluetooth“ palaiko ryšį su „iBeacon“ siųstuvais, kad būtų galima kurti ir stebėti sritis, kuriose skelbiama tam tikra identifikuojanti informacija.
5. „iOS“ įrenginiuose, kuriuose nėra mobiliojo ryšio, vietos nustatymo paslaugoms gauti naudojamas tik „Wi-Fi“ ryšys (jei pasiekiamas „Wi-Fi“ tinklas). Kai kurios trečiųjų šalių programos regionus stebi naudodamos „Wi-Fi“ ryšį. Jei įrenginys užrakintas slaptažodžiu, ši funkcija gali būti ribota arba veikti netiksliai.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: