Skambinimas naudojant funkciją „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas)

Naudodami „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) galėsite skambinti ar gauti telefono skambučius, jei teritorijoje, kurioje mobilusis ryšys yra labai silpnas arba jo išvis nėra, turėsite galimybę naudotis „Wi-Fi“ ryšiu. Sužinokite, kaip skambinti naudojant „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas).

Norėdami naudoti „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), turite naudoti „iPhone 5c“ arba naujesnį telefoną palaikomo operatoriaus tinkle.

     

Kaip atlikti „Wi-Fi“ skambučius naudojant „iPhone“

Įjunkite „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) dalyje „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas). Gali reikėti įvesti arba patvirtinti savo adresą, kuris bus reikalingas pagalbos tarnyboms.*

Jei „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) bus galima, būsenos juostoje po tinklo operatoriaus pavadinimo bus pateikiama „Wi-Fi“. Tada „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) bus naudojama skambučiams atlikti.

* Kai mobilusis ryšys bus galimas, „iPhone“ jį naudos pagalbos skambučiams atlikti. Jei įjungėte „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), o mobilusis ryšys negalimas, „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) gali būti naudojama pagalbos skambučiams atlikti. Kai skambinsite pagalbos numeriu, įrenginio buvimo vieta gali būti naudojama reagavimo veiksmams palengvinti neatsižvelgiant, ar įjungėte „Location Services“ (vietos nustatymo paslaugos).

Atlikite ir gaukite „Wi-Fi“ skambučius naudodami kitą įrenginį

Jei tinklo operatorius prie „iCloud“ prijungtuose įrenginiuose palaiko „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), galite ir kituose įrenginiuose atlikti ir gauti „Wi-Fi“ skambučius. Net jei „iPhone“ naudojamas kitas „Wi-Fi“ tinklas arba telefonas neįjungtas, galite naudoti „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) toliau nurodytuose įrenginiuose.

 • „iPad“ arba „iPod touch“, kuriame įdiegta „iOS 9“ arba naujesnė OS
 • „Apple Watch“, kuriame įdiegta·„watchOS 2“ arba naujesnė OS
 • „Mac“ (2012 m. arba naujesnis modelis), kuriame įdiegta „OS X El Capitan“

„Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) negalima naudoti „Mac Pro“ kompiuteriuose (2012 m. vidurys).

Būtinai turite būti prisijungę prie „iCloud“ ir „FaceTime“ tuo pačiu „iPhone“ telefone naudojamu „Apple“ ID. Taip pat įrenginiuose būtinai turi būti įdiegta naujausia programinė įranga.

Kad naudodami „iPad“, „iPod touch“, „Apple Watch“ arba „Mac“ atliktumėte „Wi-Fi“ skambutį, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

Skambinimas naudojant „iPad“, „iPod touch“ arba „Mac“

 1. Jei dar neįtraukėte įrenginio (jį įtraukus galima naudoti „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) – įtraukite jį.
 2. Atidarykite „FaceTime“.
 3. Palieskite „Audio“ (garsas).
 4. Įveskite adresatą arba telefono numerį ir palieskite „Wi-Fi call“ („Wi-Fi“ skambutis).

Galite skambinti ir paliesdami telefono numerį „Contacts“ (adresatai), „Mail“ (paštas), „Messages“ (pranešimai), „Safari“ ir kitose programose.

Skambinimas naudojant „Apple Watch“

 1. Atidarykite programą „Phone“ (telefonas).
 2. Pasirinkite adresatą.
 3. Palieskite „Wi-Fi call“ („Wi-Fi“ skambutis).
 4. Pasirinkite telefono numerį arba „FaceTime“ adresą, kuriuo norite skambinti. 

Kaip įtraukti įrenginį

Įtrauktiname įrenginyje būtinai turi būti įdiegta naujausia programinės įrangos versija. Tada atlikite toliau nurodytus veiksmus.

     

 1. „iPhone“ telefone eikite į dalį „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) ir įjunkite funkciją „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), tada įjunkite parinktį „Calls on Other Devices“ (skambučiai kituose įrenginiuose).
 2. Palieskite „Add Wi-Fi Calling For Other Devices“ (įtraukti funkciją „Wi-Fi“ skambinimas kituose įrenginiuose). 
 3. Kituose įrenginiuose prisijunkite prie „iCloud“ ir „FaceTime“ tuo pačiu „iPhone“ telefone naudojamu „Apple“ ID ir slaptažodžiu.
 4. Įjunkite „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas).
  • „iPad“ arba „iPod touch“ įrenginyje eikite į dalį „Settings“ (nuostatos) > „FaceTime“ > „Calls from iPhone“ (skambučiai iš „iPhone“) ir palieskite „Upgrade to Wi-Fi Calling“ (naujovinti į funkciją „Wi-Fi“ skambinimas).
  • „Mac“ kompiuteryje atidarykite „FaceTime“ ir pasirinkite „FaceTime“·> „Preferences“ (parinktys) > „Settings“·(nuostatos) ir pasirinkite „Calls from iPhone“ (skambučiai iš „iPhone“) > „Upgrade to Wi-Fi Calling“ (naujovinti į funkciją „Wi-Fi“ skambinimas).
 5. Kai bus pateiktas šešių skaitmenų kodas, įveskite jį „iPhone“·ir palieskite „Allow“ (leisti).

„Apple Watch“ laikrodyje funkcija „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) įjungiama įjungus parinktį „Calls on Other Devices“ (skambučiai kituose įrenginiuose).

          

Jei negalite įtraukti įrenginio, patikrinkite šiuos nurodymus.

 • „iPhone“ telefone būtinai turi būti įjungtos funkcija „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) ir parinktis „Allow Calls on Other Devices“ (leisti skambučius kituose įrenginiuose), o įrenginys turi būti pateikiamas skiltyje „Allow Calls On“ (leisti skambučius).
 • Įsitikinkite, kad savo „iPhone“ ir kitame įrenginyje „FaceTime“ ir „iCloud“naudojate tą patį „Apple“ ID.

Kaip pašalinti įrenginį

Jei kuriame nors įrenginyje nenorite naudoti funkcijos „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), galite jį pašalinti.

 1. „iPhone“ telefone eikite į dalį „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Calls on Other devices“ (skambučiai kituose įrenginiuose).
 2. Įrenginių sąraše išjunkite norimo šalinti įrenginio funkciją „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas).

Norėdami „Apple Watch“ laikrodyje išjungti „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), „iPhone“ telefone eikite į programą „Watch“·(laikrodis), palieskite „My Watch“ (mano laikrodis), „Phone“ (telefonas), tada išjunkite „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas).

Gaukite pagalbos

Jei negalite įjungti arba naudoti „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), įsitikinkite, kad jūsų tinklo operatorius teikia „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), o įrenginiuose įdiegta naujausia programinė įranga. Jei vis tiek negalite įjungti „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) ar atlikti „Wi-Fi“ skambučio, atlikite šiuos veiksmus. Pereidami nuo vieno veiksmo prie kito palaukite dvi minutes.

 1. Eikite į dalį „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) ir įsitikinkite, kad įjungta „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas).
 2. Paleiskite „iPhone“ iš naujo.
 3. Prisijunkite prie kito „Wi-Fi“ tinklo. „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) veikia ne visuose „Wi-Fi“·tinkluose.
 4. Išjunkite „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) ir vėl ją įjunkite.
 5. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Reset“ (nustatyti iš naujo) ir palieskite „Reset Network Settings“ (iš naujo nustatyti tinklo nuostatas).

„FaceTime“ galima naudoti ne visose šalyse ir regionuose.

Informacija apie ne „Apple“ gaminamus produktus arba ne „Apple“ kontroliuojamas ir tikrinamas nepriklausomas svetaines nėra rekomendacinė ar patvirtinta informacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies svetainių arba produktų pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ netvirtina, kad informacija trečiosios šalies svetainėje yra tiksli ir patikima. Naudojant internetą kyla tam tikra rizika. Kreipkitės į teikėją ir paprašykite pateikti papildomos informacijos.

Publikavimo data: