Kaip naudotis funkcija „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas)

Naudodami „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) galėsite skambinti ar gauti telefono skambučius, jei teritorijoje, kurioje mobilusis ryšys yra labai silpnas arba jo išvis nėra, turėsite galimybę naudotis „Wi-Fi“ ryšiu. Sužinokite, kaip skambinti naudojant „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas).

„iPhone“ įrenginys, kuriame rodomas „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) ekranas, kai įjungta funkcija „Wi-Fi Calling on This Phone“ („Wi-Fi“ skambinimas šiame telefone). 

Kaip atlikti „Wi-Fi“ skambučius naudojant „iPhone“

Norėdami įjungti funkciją „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), „iPhone“ telefone eikite į skirtuką „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas). Gali reikėti įvesti arba patvirtinti savo adresą, kuris bus reikalingas pagalbos tarnyboms.

Jei „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) pasiekiamas, būsenos juostoje matysite „Wi-Fi“, kai peržiūrite „Control Center“ (valdymo centras). Tada „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) bus naudojama skambučiams atlikti.

Kai mobilusis ryšys bus galimas, „iPhone“ jį naudos pagalbos skambučiams atlikti. Jei įjungėte „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), o mobilusis ryšys negalimas, funkcija „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) gali būti naudojama pagalbos skambučiams atlikti. Kai skambinsite pagalbos numeriu, įrenginio buvimo vieta gali būti naudojama reagavimo veiksmams palengvinti neatsižvelgiant, ar įjungėte funkciją „Location Services“ (vietos nustatymo paslaugos).

„iPhone“ įrenginys, kuriame rodomas ekranas „Calls on Other Devices“ (skambučiai kituose įrenginiuose). Funkcija „Allow Calls on Other Devices“ (leisti skambučius kituose įrenginiuose) įjungta ir skambučiai leidžiami Džono „iPad“ ir „MacBook Pro“ įrenginiuose. 

Pridėkite įrenginį, kuriame norite naudoti funkciją „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas)

 1. Patikrinkite, ar norimame pridėti įrenginyje įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
 2. „iPhone“ telefone eikite į skirtuką „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas).
 3. Įjunkite „Add Wi-Fi Calling For Other Devices“ (įtraukti funkciją „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) kituose įrenginiuose).
 4. Grįžkite į ankstesnį ekraną ir palieskite „Calls on Other Devices“ (skambučiai kituose įrenginiuose).
 5. Įjunkite funkciją „Allow Calls on Other Devices“ (leisti skambučius kituose įrenginiuose), jei funkcija dar neįjungta. Tinkamų įrenginių sąrašas rodomas dalyje „Allow Calls On“ (leisti skambučius).
 6. Įjunkite kiekvieną įrenginį, kurį norite naudoti su „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas).

Tada patikrinkite, ar jūsų kiti įrenginiai priima skambučius iš jūsų „iPhone“:

 • „iPad“ įrenginyje eikite į skirtuką „Settings“ (nuostatos) > „FaceTime“. Tada įjunkite „Calls from iPhone“ (skambučiai iš „iPhone“).
 • „Mac“ kompiuteryje atidarykite programą „FaceTime“ ir pasirinkite „FaceTime“ > „Settings“ (nuostatos) (arba „Preferences“ (pirmenybinės nuostatos). Tada įjunkite „Calls from iPhone“ (skambučiai iš „iPhone“).

„Apple Watch“ įrenginyje funkcija „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) įjungiama automatiškai, kai įjungiate „Allow Calls on Other Devices“ (leisti skambučius kituose įrenginiuose).

„iPhone“ įrenginys, kuriame rodomas telefono ekranas, kai įjungta funkcija „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas). 

Jei nepavyksta pridėti įrenginio, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 • „iPhone“ telefone būtinai turi būti įjungtos funkcija „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) ir parinktis „Allow Calls on Other Devices“ (leisti skambučius kituose įrenginiuose), o įrenginys turi būti pateikiamas skiltyje „Allow Calls On“ (leisti skambučius).
 • Įsitikinkite, kad savo „iPhone“ ir kitame įrenginyje „FaceTime“ ir „iCloud“ naudojate tą patį „Apple ID“.

Atlikite ir gaukite „Wi-Fi“ skambučius naudodami kitą įrenginį

Jei tinklo operatorius prie „iCloud“ prijungtuose įrenginiuose palaiko „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), galite ir kituose įrenginiuose atlikti ir gauti „Wi-Fi“ skambučius.

Būtinai turite būti prisijungę prie „iCloud“ ir „FaceTime“ tuo pačiu „iPhone“ telefone naudojamu „Apple ID“. Be to, įsitikinkite, kad jūsų įrenginiuose yranaujausia programinė įranga.

Kad naudodami „iPad“, „Apple Watch“ arba „Mac“ atliktumėte „Wi-Fi“ skambutį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Skambinimas naudojant „iPad“

 1. Jei dar nepridėjote įrenginio, kad jį būtų galima naudoti su funkcija „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), pridėkite jį.
 2. Atidarykite programą „FaceTime“.
 3. Įveskite adresatą arba telefono numerį, tada palieskite adresatą arba telefono numerį.
 4. Bakstelėkite mygtuką „Audio“ (garsas).

Galite skambinti ir paliesdami telefono numerį „Contacts“ (adresatai), „Mail“ (paštas), „Messages“ (pranešimai), „Safari“ ir kitose programose.

Skambinimas naudojant „Mac“

 1. Atidarykite programą „FaceTime“.
 2. Pasirinkite „FaceTime“ > „Settings“ (nuostatos) (arba „Preferences“ (pirmenybinės nuostatos).
 3. Įjunkite „Calls from iPhone“ (skambučiai iš „iPhone“).
 4. Atlikite ir gaukite skambučius naudodami programą „FaceTime“.

Skambinimas naudojant „Apple Watch“

 1. Atidarykite programą „Phone“ (telefonas).
 2. Pasirinkite adresatą.
 3. Bakstelėkite mygtuką „Phone“ (telefonas) .
 4. Pasirinkite numerį arba el. pašto adresą, kuriuo norite skambinti.

Kaip pašalinti įrenginį

Jei kuriame nors įrenginyje nenorite naudoti funkcijos „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. „iPhone“ įrenginyje eikite į skirtuką „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Calls on Other devices“ (skambučiai kituose įrenginiuose).
 2. Įrenginių sąraše išjunkite norimo šalinti įrenginio funkciją „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas).

Jei neveikia „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas)

Jei negalite įjungti arba naudoti „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), įsitikinkite, kad jūsų tinklo operatorius teikia funkciją „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas), o įrenginiuose įdiegta naujausia programinė įranga. Jei vis tiek negalite įjungti „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) ar atlikti „Wi-Fi“ skambučio, atlikite šiuos veiksmus. Pereidami nuo vieno veiksmo prie kito palaukite dvi minutes.

 1. Eikite į skirtuką „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) ir įsitikinkite, kad įjungta „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas).
 2. Paleiskite „iPhone“ iš naujo.
 3. Prisijunkite prie kito „Wi-Fi“ tinklo. Funkcija „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) veikia ne visuose „Wi-Fi“ tinkluose.
 4. Išjunkite funkciją „Wi-Fi Calling“ („Wi-Fi“ skambinimas) ir vėl ją įjunkite.
 5. Eikite į skirtuką „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendrosios) > „Transfer or Reset iPhone“ (perkelti arba nustatyti „iPhone“ iš naujo) > „Reset“ (nustatyti iš naujo).
 6. Palieskite „Reset Network Settings“ (iš naujo nustatyti tinklo nuostatas).

Funkcija „FaceTime“ pasiekiama ne visose šalyse ir regionuose.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: