Grupės pranešimų siuntimas „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ įrenginiuose

Naudodami programą „Messages“ galite siųsti pranešimą žmonių grupei. Taip pat galite pavadinti grupę, prie grupės pridėti žmonių arba juos pašalinti, nutildyti pranešimus arba išeiti iš grupės.

Pradžia

Grupės pranešimų tipai

Trys grupės pranešimų tipai, kuriuos galite gauti ir siųsti, yra grupės „iMessage“ pranešimai, grupės MMS pranešimai ir grupės SMS pranešimai. Programa „Messages“ automatiškai parenka, kokio tipo pranešimą siųsti, pagal jūsų ir gavėjų nustatymus, tinklo ryšį ir operatoriaus planą. Pvz.:

 • Jei jūs ir gavėjai naudojate „Apple“ įrenginius ir esate įjungę programą „iMessages“, grupės pranešimas siunčiamas kaip „iMessage“ pranešimas.
 • Jei siunčiate pranešimą žmonėms, kurie nenaudoja programos „iMessages“, pranešimas siunčiamas kaip MMS arba SMS pranešimas.

Grupės „iMessage“ pranešimai

Šie pranešimai rodomi mėlynuose teksto debesėliuose, yra siunčiami per „Apple“, o ne jūsų operatorių, ir yra apsaugoti abipusiu šifravimu. Naudodami programą „iMessages“ visi gali atlikti toliau išvardytus veiksmus.

Grupės MMS pranešimai

Šie pranešimai rodomi žaliuose teksto debesėliuose ir yra siunčiami per jūsų operatorių, o ne per „Apple“. Naudodami MMS pranešimus visi gali atlikti toliau išvardytus veiksmus.

 • Siųsti ir gauti nuotraukas ir vaizdo įrašus.
 • Matyti visus grupės atsakymus.
 • Nutildyti pranešimus.

Grupės SMS pranešimai

Šie pranešimai taip pat rodomi žaliuose teksto debesėliuose ir yra siunčiami per jūsų operatorių. Grupės SMS pranešimai nepalaiko multimedijos priedų, pvz., nuotraukų ar vaizdo įrašų. Visi atsakymai į grupės SMS pranešimus yra siunčiami kaip atskiri teksto pranešimai, ir gavėjai negali matyti kitų grupės atsakymų.

Grupės pranešimų siuntimas

 1. Atidarykite programą „Messages“, palieskite   ir pradėkite naują pokalbį.
 2. Įveskite gavėjų vardus arba palieskite  , jei norite pridėti kontaktų.
 3. Įveskite pranešimo tekstą ir palieskite „Send“ (siųsti) .

Jei norite siųsti MMS pranešimą naudodami „iPhone“ įrenginį, įsitikinkite, kad įjungta parinktis „MMS Messaging“ (MMS pranešimų siuntimas). Eikite į „Settings“ (nustatymai) > „Messages“ (pranešimai) ir įjunkite parinktį „MMS Messaging“ (MMS pranešimų siuntimas). Jei nematote parinkties „MMS Messaging“ (MMS pranešimų siuntimas) arba „Group Messaging“ (grupės pranešimų siuntimas), susisiekite su operatoriumi ir išsiaiškinkite, ar jūsų planas palaiko MMS siuntimą.

Grupės pranešimuose nematysite, kurie jūsų pranešimai buvo atidaryti.

Atsakymas į grupės „iMessage“ pranešimą naudojant funkciją „Tapback“

Naudodami „iOS 10“ ir naujesnėse versijose esančią funkciją „Tapback“, į pranešimus galite atsakyti tam tikromis išraiškomis, pvz., nusiųsti iškeltą nykštį arba širdelę. Jei norite atsakyti naudodami funkciją „Tapback“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite programą „Messages“ ir palieskite grupės „iMessage“ pranešimą.
 2. Du kartus palieskite pranešimo debesėlį arba nuotrauką.
 3. Palieskite vieną iš šešių galimų atsakymo variantų ir atsakykite į pranešimą.

Jei norite matyti, kas atsakė naudojant funkciją „Tapback“, tiesiog palieskite atsiųstą „Tapback“ elementą.

Grupės pokalbio pavadinimas

Turite keletą „iMessage“ grupių? Suteikite „iMessage“ grupei pavadinimą, kad būtų lengviau ją rasti. Jei norite pavadinti grupę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Palieskite grupės pokalbį, tada palieskite .
 2. Palieskite „Enter a Group Name“ (įvesti grupės pavadinimą).
 3. Įveskite pavadinimą ir palieskite „Done“ (atlikta).

Žmonių pridėjimas prie grupės pokalbio ir jų pašalinimas

Visi „iMessage“ grupės nariai gali prie pokalbio pridėti žmonių arba juos pašalinti. Iš „iMessage“ grupės galite pašalinti žmogų tik tokiu atveju, jei grupės pokalbyje yra dar bent trys žmonės. Negalite pridėti ar pašalinti žmonių iš MMS arba SMS pranešimų grupių.

Asmens pridėjimas

 1. Palieskite grupės pokalbį, prie kurio norite pridėti asmenį.
 2. Palieskite , tada palieskite „Add Contact“ (pridėti kontaktą).
 3. Įveskite asmens, kurį norite pridėti, kontaktinę informaciją. Tada palieskite „Done“ (atlikta).

Asmens pašalinimas

 1. Palieskite grupės pokalbį, iš kurio norite pašalinti asmenį.
 2. Palieskite , tada perbraukite norimo pašalinti asmens vardą kairėn.
 3. Palieskite „Remove“ (pašalinti), tada palieskite „Done“ (atlikta). 
   

Įspėjimų slėpimas

Ar gaunate per daug grupės pokalbio pranešimų? Jei nenorite išeiti iš grupės, galite įjungti parinktį „Hide Alerts“ (slėpti įspėjimus).

 1. Atidarykite programą „Messages“ ir palieskite grupės pokalbį.
 2. Palieskite .
 3. Įjunkite parinktį „Hide Alerts“ (slėpti įspėjimus).

Kai parinktis „Hide Alerts“ (slėpti įspėjimus) yra įjungta, šalia pokalbio rodoma . Taip išjungiami tik šio pokalbio pranešimai, bet ne visi įrenginio pranešimai. Vis tiek gausite visus kitus pranešimus ir matysite įspėjimus apie juos užrakintame ekrane.

Išėjimas iš grupės pokalbio

Jei norite išeiti iš pokalbio, palieskite „Details“ (išsami informacija),tada palieskite „Leave this Conversation“ (išeiti iš šio pokalbio). Galite išeiti tik iš „iMessage“ pranešimų grupės, kurioje yra dar bent trys žmonės.

Publikavimo data: