Išplėstinių tinklo nuostatų nustatymas naudojant „iOS Setup Assistant“ („iOS“ sąrankos pagelbiklis)

Sužinokite, kaip naudoti „iOS Setup Assistant“ („iOS“ sąrankos pagelbiklis), kad nustatytumėte tarpinius serverius ar kitas išplėstines tinklo konfigūracijos parinktis jūsų įmonės aplinkoje.

Jei esate įmonės sistemos administratorius, patarkite naudotojams naujuose įrenginiuose nustatyti išplėstines tinklo konfigūracijas naudojant „iOS Setup Assistant“ („iOS“ sąrankos pagelbiklis).

 1. Pasisveikinimo ekrane paspauskite pagrindinį mygtuką arba perbraukite į viršų.
 2. Pasirinkite kalbą.
 3. Pasirinkite šalį arba regioną.
 4. Greitojo pasirengimo darbui ekrane pasirinkite „Set Up Manually“ (nustatyti rankiniu būdu).
 5. Ekrane „Choose a Wi-Fi Network“ (pasirinkti „Wi-Fi“ tinklą) paspauskite pagrindinį mygtuką ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę šoninį mygtuką.
 6. Bakstelėkite „Wi-Fi Settings“ („Wi-Fi“ nuostatos).
 7. Šalia tinklo pavadinimo bakstelėkite informacijos mygtuką.

Šiame ekrane galite:

 • nustatyti HTTP tarpinį serverį;
 • apibrėžti statines tinklo nuostatas;
 • įjungti „BootP“;
 • konfigūruoti DNS.
Publikavimo data: