Naudoti „Ninepoint Systems“ ekraną „Ninepoint“ su funkcija „VoiceOver“

Naudodami „Ninepoint Systems“ Brailio rašmenų ekraną „Ninepoint“ su funkcija „VoiceOver“ savo „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“, galite naudoti tokius prietaisui būdingus klavišus. 

Norėdami užtikrinti, kad jūsų Brailio rašmenų ekrane būtų naudojama tinkama lentelė, būtinai naudokitės naujausia „iOS“ versija.

Naršymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento „Left“ (į kairę)
Pereiti prie kito elemento „Right“ (į dešinę)
Suaktyvinamas grįžties mygtukas (jei yra) Meniu

Rotorius

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento naudojant rotoriaus nuostatą „Up“ (į viršų)
Pereiti prie kito elemento naudojant rotoriaus nuostatą „Down“ (į apačią)

Sąveika

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Du kartus paliesti pasirinktą elementą Parinktuvas
Pasirinkti elementą po savo pirštu Įvesti

Brailis

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Perjungti išplėstą būsenos aprašą Būsenos parinktuvas
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į kairę Slinkti į kairę
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į dešinę Slinkti į dešinę

Sužinokite daugiau

Standartinį bendrųjų komandų sąrašą žr. Bendrosios Brailio komandos funkcijai „VoiceOver“.

 

Informacija apie ne „Apple“ gaminamus produktus arba ne „Apple“ kontroliuojamas ir tikrinamas nepriklausomas svetaines nėra rekomendacinė ar patvirtinta informacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies svetainių arba produktų pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ netvirtina, kad informacija trečiosios šalies svetainėje yra tiksli ir patikima. Naudojant internetą kyla tam tikra rizika. Kreipkitės į teikėją ir paprašykite pateikti papildomos informacijos.

Publikavimo data: