„Baum SuperVario“ Brailio rašmenų ekrano naudojimas „iPhone“, „iPad“ ar „iPod Touch“ įrenginiuose

„iPhone“, „iPad“ ar „iPod Touch“ įrenginiuose naudojant „Baum SuperVario“ Brailio rašmenų ekraną su „VoiceOver“ funkcija, galimos toliau nurodytos klavišų komandos.

Šios konkrečių įrenginių komandos veikia naudojant šiuos ekranus:

  • „SuperVario 32“
  • „SuperVario 40“
  • „SuperVario 64“
  • „SuperVario 80“
  • „SuperVario2“

Norėdami užtikrinti, kad jūsų Brailio rašmenų ekrane naudojama teisinga lentelė, įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įdiegta naujausia „iOS“ versija.

Naršymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento Vairasvirtė į kairę arba D1
Pereiti prie kito elemento Vairasvirtė į dešinę arba D4
Slinkti į kairę per vieną puslapį D2 + D4 + D6
Slinkti į dešinę per vieną puslapį D1 + D3 + D5
Slinkti į viršų per vieną puslapį D3 + D4 + D5 + D6
Slinkti į apačią per vieną puslapį D1 + D4 + D5 + D6
Suaktyvinamas pagrindinis mygtukas D1 + D2 + D5
Eiti į būsenos juostą D2 + D3 + D4
Eiti į „Notification Center“ (pranešimų centrą)  D4 + D6 
Eiti į „Control Center“ (valdymo centrą) D2 + D5
Suaktyvinamas grįžties mygtukas (jei yra) D1 + D2
Pereiti prie pirmojo elemento D1 + D2 + D3
Pereiti prie paskutiniojo elemento D4 + D5 + D6
Pasakyti puslapio numerį ar rodomas eilutes Pasakyti puslapio numerį ar rodomas eilutes

Rotorius

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pereiti prie ankstesnio elemento naudojant rotoriaus nuostatą Vairasvirtė į viršų arba D3
Pereiti prie kito elemento naudojant rotoriaus nuostatą Vairasvirtė į apačią arba D6
Pasirinkti ankstesnę rotoriaus nuostatą D2 + D3
Pasirinkti kitą rotoriaus nuostatą D5 + D6

Sąveika

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Du kartus paliesti pasirinktą elementą Parinktuvas
Pasirinkti elementą, esantį po pirštu Vairasvirtės paspaudimas arba D3 + D6
Suaktyvinamas garsumo didinimo mygtukas D3 + D4 + D5
Suaktyvinamas garsumo mažinimo mygtukas D1 + D2 + D6
Suaktyvinamas klavišas „Eject“ (išstumti) D1 + D4 + D6
Suaktyvinamas klavišas „Delete“ (šalinti) D1 + D4 + D5
Suaktyvinamas klavišas „Return“ (grįžti) D1 + D5
Suaktyvinamas tabuliavimo klavišas D2 + D3 + D4 + D5
Suaktyvinami antrojo lygio ir tabuliavimo klavišai D1 + D2 + D5 + D6
Iškirpti D1 + D3 + D4 + D6
Kopijuoti D1 + D4
Įklijuoti D1 + D2 + D3 + D6
Atsisakyti D1 + D3 + D5 + D6
Grąžinti D2 + D3 + D4 + D6
Pažymėti tekstą D2 + D5 + D6
Pažymėti viską  D2 + D3 + D5 + D6
Panaikinti teksto žymėjimą D2 + D3 + D5
Įjungti ir išjungti ekrano uždangą D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Nustatyti pasirinktinę žymą D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Paleisti „VoiceOver“ pagalbą D1 + D3

Skaitymas

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Pristabdyti arba tęsti kalbą D1 + D2 + D3 + D4
Skaityti puslapį pradedant nuo pasirinkto elemento D1 + D2 + D3 + D5
Skaityti puslapį pradedant nuo viršaus D2 + D4 + D5 + D6
Įjungti ir išjungti kalbą D1 + D3 + D4

Brailis

„VoiceOver“ veiksmas Ekrano klavišas
Perjungti išplėstą būsenos aprašą Būsenos parinktuvas
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į kairę D2
Slinkti Brailio rašmenų vaizdą į dešinę D5
Perjungti skelbimų istoriją D1 + D3 + D5 + D5
Eiti per esamus Brailio elementus D1 + D2 + D4 + D5
Eiti per galimus Brailio įvesties režimus D2 + D3 + D6

Sužinokite daugiau

Universalų komandų sąrašą žr. Bendrosios Brailio komandos, skirtos „VoiceOver“.

 

Informacija apie ne „Apple“ gaminamus produktus arba ne „Apple“ kontroliuojamas ir tikrinamas nepriklausomas svetaines nėra rekomendacinė ar patvirtinta informacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies svetainių arba produktų pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ netvirtina, kad informacija trečiosios šalies svetainėje yra tiksli ir patikima. Naudojant internetą kyla tam tikra rizika. Kreipkitės į teikėją ir paprašykite pateikti papildomos informacijos.

Publikavimo data: