Dalykitės analizės, diagnostikos ir naudojimo informacija su „Apple“

„Apple“ prašo klientų padėti tobulinti „iOS“ kartais pateikiant analizės, diagnostikos ir naudojimo informaciją. „Apple“ renka šią informaciją anonimiškai.

„iOS 10“ ir naujesnė versija

Jei turite „iOS 10.3“ arba naujesnę versiją, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Privacy“ (privatumas), slinkite žemyn ir palieskite „Analytics“ (analizė) arba „Analytics & Improvements“ (analizė ir patobulinimai). Palieskite „Share iPhone“ (dalytis „iPhone“) ir „Watch Analytics“ (žiūrėti analizes).

„iPhone“, kuriame rodomos parinktys „Analytics & Improvements“ (analizė ir patobulinimai) su įjungtomis funkcijomis „Share iPhone“ (dalytis „iPhone“) ir „Watch Analytics“ (žiūrėti analizes).

Jei turite nuo „iOS 10“ iki „iOS 10.2“, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Privacy“ (privatumas) > „Diagnostics & Usage“ (diagnostika ir naudojimas) ir pasirinkite „Automatically Send“ (siųsti automatiškai) arba „Don't Send“ (nesiųsti).

Sužinokite, kaip tvarkomi jūsų duomenys

„iOS 8“ ir „iOS 9“

Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Privacy“ (privatumas) > „Diagnostics & Usage“ (diagnostika ir naudojimas) ir pasirinkite „Automatically Send“ (siųsti automatiškai) arba „Don't Send“ (nesiųsti).

Įjungę „Automatically Send“ (siųsti automatiškai) taip pat galite įjungti „Share With App Developers“ (bendrinti su programų kūrėjais). Leisdami „Apple“ bendrinti duomenis bei statistiką apie tai, kaip naudojate programas, padedate kūrėjams tobulinti jų programas.

„iOS 5“, „iOS 6“ ir „iOS 7“

Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „About“ (apie) > „Diagnostics & Usage“ (diagnostika ir naudojimas) ir pasirinkite „Automatically Send“ (siųsti automatiškai) arba „Don't Send“ (nesiųsti).

„iOS 4“ ir senesnė versija

Pagal numatytąsias nuostatas pasirinkimas yra vienkartinis sprendimas. Jei norėtumėte savo sprendimą pakeisti, galite naudoti „iTunes“, kad iš naujo nustatytumėte savo „iOS 4“, arba senesnės versijos įrenginio įspėjimus.

  1. Prijunkite savo „iPad“, „iPhone“ arba „iPod touch“ prie kitokio asmeninio arba „Mac“ kompiuterio.
  2. Palaukite, kol jūsų įrenginys pasirodys „iTunes“ lango kairiojoje pusėje, dalyje „Devices“ (įrenginiai).
  3. Pasirinkite savo įrenginį ir suvestinės ekrano apačioje spustelėkite „Reset Warnings“ (iš naujo nustatyti įspėjimus).

Jei nematote šios parinkties, spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką („Mac“ ar kitoks asmeninis kompiuteris) arba „Control“ („Mac“) ir savo įrenginio piktogramą, tada kontekstiniame meniu pasirinkite „Reset Warnings“ (iš naujo nustatyti įspėjimus).

Kai kitą kartą sinchronizuosite iš naujo nustatę įspėjimus, turėtumėte matyti:

Jei nesutinkate ir norite sustabdyti „Apple“ diagnostikos bei naudojimo informacijos siuntimą, spustelėkite „No Thanks“ (ačiū, ne).

Jei nematote pirmiau nurodyto lango

  1. Atjunkite savo įrenginį nuo kompiuterio.
  2. Atidarykite programą savo įrenginyje.
  3. Paspauskite ir palaikykite mygtukus „Sleep/Wake“ (miegoti / pažadinti), kol pasirodys išjungimo slankiklis, tada paspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką, kol programa išsijungs. Jei naudojate „iOS 2.x“ arba senesnę versiją, paspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką, kol programa išsijungs.
  4. Prijunkite savo įrenginį ir sinchronizuokite su „iTunes“.
  5. Vėl turi pasirodyti parinktis sutikti arba nesutikti su diagnostikos informacijos rinkimu.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: