Priimtino „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ įrenginių veikimo temperatūros intervalo palaikymas

Sužinokite apie „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ (4-osios kartos ir naujesnių) veikimo temperatūros intervalą ir temperatūros valdymą.

„iOS“ įrenginius naudokite esant aplinkos temperatūrai nuo 0 ºC iki 35 ºC (nuo 32 ºF iki 95 ºF). Žemos arba aukštos temperatūros sąlygomis gali keistis įrenginio veikimas siekiant sureguliuoti temperatūrą. „iOS“ įrenginį naudojant labai žemos temperatūros, nepatenkančios į įrenginio veikimo temperatūros intervalą, sąlygomis, laikinai gali sutrumpėti akumuliatoriaus veikimo trukmė, o įrenginys dėl to gali išsijungti. Įrenginį pernešus į aukštesnės temperatūros aplinką, akumuliatoriaus veikimo trukmė susinormalizuos.

Įrenginį laikykite aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo -20 ºC iki 45 ºC (nuo -4 ºF iki 113 ºF). Pastatę automobilį, nepalikite jame įrenginio, nes temperatūra automobilyje gali viršyti šio temperatūros intervalo ribas.

Įrenginys gali įšilti

Kai įrenginį naudojate ar kraunate jo akumuliatorių, įrenginys gali įšilti. Galite pastebėti, kad įrenginys įšyla tokiose situacijose:

 • kai įrenginį nustatote pirmą kartą,
 • kai atkuriate duomenis iš atsarginės kopijos,
 • kai programos iš naujo indeksuoja ar iš naujo analizuoja duomenis, pvz., kai, atnaujinus programinę įrangą, nuotraukos žymimos pagal veidus, vietas ar raktažodžius.

Tai įprastinės sąlygos, jas lėmusiems procesams pasibaigus, įrenginio temperatūra susinormalizuos.

Toliau išvardytos kai kurios aukštesnės temperatūros sąlygos ir veiksmai, dėl kurių gali pasikeisti įrenginio našumas ir veikimas:

 • įrenginys paliekamas automobilyje karštą dieną,
 • įrenginys paliekamas tiesioginėje saulės šviesoje ilgesnį laiką,
 • tam tikrų funkcijų naudojimas karščio sąlygomis arba tiesioginėje saulės šviesoje ilgesnį laiką, pvz., GPS sekimas arba navigacija automobilyje, arba daug grafikos elementų turinčio žaidimo žaidimas.

Jei įrenginys įšyla per daug

Jei įrenginio vidaus temperatūra viršija įprastinio veikimo temperatūros intervalo ribas, įrenginys apsaugos vidinius komponentus siekdamas sureguliuoti savo temperatūrą. Jei taip nutiktų, galite pastebėti tokius pokyčius:

 • įrenginys nustos krautis,
 • ekrano apšvietimas priges arba užtems,
 • sumažės mobiliojo ryšio perdavimo galia, tuo metu signalas gali susilpnėti,
 • laikinai išsijungs fotoblykstė.

Be to, jei tuo metu naudojatės navigacija, įrenginys gali parodyti tokį įspėjimą ir išjungti ekraną: „Temperature: iPhone needs to cool down“ (temperatūra: „iPhone“ reikia atvėsti). Navigacijos funkcija ir toliau pateiks girdimus išsamius navigacijos nurodymus. Artėjant prie posūkio, ekranas taps apšviestas, kad nukreiptų jus tinkama posūkio kryptimi.

Jei rodomas įspėjimo apie temperatūrą ekranas

Jei įrenginio temperatūra viršys tam tikrą slenkstinę temperatūrą, įrenginys parodys įspėjimo apie temperatūrą ekraną, panašų į šį:

Net jei „iPhone“ rodo tokį pranešimą, vis tiek gali būti galimybė skambinti pagalbos tarnyboms.

Jei norite kuo greičiau vėl galėti naudotis įrenginiu, įrenginį išjunkite, perneškite jį į vėsesnę aplinką ir palikite atvėsti.

Apie šį saugos standartą

„iOS“ įrenginiai atitinka šį saugos standartą: Informacinių technologinių įranga. Sauga (IEC 60950-1:2005 + 2012 m. pataisa A1). Šį saugos standartą yra perėmę daugybė šalių ir regionų:

 • JAV: UL 60950-1,
 • Kanadoje: CSA 60950-01,
 • Europoje: EN 60950-1,
 • Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje: AS/NZS 60950:1.

Publikavimo data: