„iTunes“ versijos, skirtos „Windows“, kontrolės funkcijų valdymas

Norėdami apriboti turinį, pasinaudokite „iTunes“ esančiomis tėvų, įmonės ir švietimo kontrolės funkcijomis.

Šis straipsnis taikomas tik „iTunes“ 7.1 ar naujesnei versijai, veikiančiai „Windows“ kompiuteriuose.

Norėdami nustatyti turinio apribojimus, sistemos administratoriai gali naudoti tėvų, įmonės ir švietimo kontrolės funkcijas „iTunes“ versijoje, skirtoje „Windows“.

Šio straipsnio veiksmai atliekami naudojant registro tvarkytuvę (Regedit.exe), norint pakeisti „Windows“ registrą. Net jei esate patyrę registro tvarkytuvės naudotojai, pirmiausia sukurkite atsarginę registro kopiją. Jei padarysite klaidą, tai gali sukelti problemų kompiuteryje arba nepavyks paleisti „Windows“.

Tėvų kontrolės registro raktai

Du registro raktai valdo tėvų kontrolę „iTunes“ versijoje, skirtoje „Windows“.

„Windows XP“ ir 32 bitų „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“ bei „Windows 10“

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

64 bitų „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“ ir „Windows 10“

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Tėvų kontrolės parinkčių nustatymas

Konkretaus naudotojo reikšmė (SID) yra naudotojo paskyros saugos identifikatoriaus eilutė. Paprastai ji atrodo taip: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Kiekvienai naudotojo paskyrai priskiriama skirtinga konkretaus naudotojo reikšmė (SID). Dėl šios priežasties „iTunes“ gali saugoti unikalias kiekvieno naudotojo tėvų kontrolės parinktis rakte HKEY_LOCAL_MACHINE. Norėdami nustatyti tėvų kontrolės parinktis, perkeliamas į naujas naudotojų paskyras, sukurkite jas toliau nurodytuose registro raktuose.

32 bitų „Windows“ sistemose

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

64 bitų „Windows“ sistemose

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

„iTunes“ 8.0.2 ir naujesnėse versijose naudokite reikšmes šiuose raktuose, kai nėra konkretaus naudotojo (SID) reikšmių.

„iTunes“ tėvų kontrolės parinktis saugo kaip penkias registro reikšmes. Kai tėvų kontrolė užrakinta, „iTunes“ naudoja toliau išvardytas reikšmes.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

Kai nėra konkretaus naudotojo (SID) reikšmių, „iTunes“ 8.0.2 ir naujesnės versijos naudoja toliau išvardytas reikšmes.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Kai tėvų kontrolė atrakinta, „iTunes“ naudoja toliau išvardytas reikšmes.

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

„UserFlags“ ir „AdminFlags“ reikšmės

„UserFlags“ arba „AdminFlags“ pavadinimas Šešioliktainė reikšmė
(tik neautomatiškai redaguojant kliento registro reikšmę)
Dešimtainė reikšmė
(tik diegiant registro reikšmę per grupės politiką)
Pastabos
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Ši žymė išjungia tik interneto radiją. Ji neišjungia „Apple Music“ radijo stočių.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

Įtraukta į „iTunes“ 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

Įtraukta į „iTunes“ 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

Įtraukta į „iTunes“ 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

Įtraukta į „iTunes“ 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

Įtraukta į „iTunes“ 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

Įtraukta į „iTunes“ 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

Įtraukta į „iTunes“ 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

Įtraukta į „iTunes“ 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

Įtraukta į „iTunes“ 11.3

„UserMoviesLimit“, „UserTVShowsLimit“, „AdminMoviesLimit“ ir „AdminTVShowsLimit“ reikšmės

Šios registro reikšmės nėra viešai fiksuojamos dokumentuose. Sistemos administratoriai paprastai dirba tik su tėvų kontrolės parinktimis, nustatytomis kaip „UserFlags“ ir „AdminFlags“ registrų reikšmės.

„UserFlags“, „UserMoviesLimit“ ir „UserTVShowsLimit“

Šios registro reikšmės nurodo, kad tėvų kontrolė atrakinta. Jos nustatomos rakte HKEY_CURRENT_USER, todėl naudotojai gali jas rašyti, net jei neturi papildomų privilegijų. Tad neturėtumėte naudoti registro reikšmių, jei norite, kad naudotojai nekeistų jūsų nustatytos tėvų kontrolės.

„iTunes“ laikosi apribojimų, nustatytų „UserFlags“, „UserMoviesLimit“, „UserTVShowsLimit“, „UserRatingSystemID“ ir „UserGamesLimit“ registrų reikšmėse, tik toliau nurodytais atvejais.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE rakte nenustatyta jokia „AdminFlags“ reikšmė.
 • „AdminFlags“ reikšmėje „kParentalFlags_Locked“ bitas nustatytas kaip 0.

„AdminFlags“, „AdminMoviesLimit“ ir „AdminTVShowsLimit“

Šios registro reikšmės nurodo, kad tėvų kontrolė užrakinta. Jos nustatomos rakte HKEY_LOCAL_MACHINE. Kad galėtų jas rašyti, naudotojams reikalingos papildomos privilegijos.

„iTunes“ tikrina dabartinio naudotojo „AdminFlags“ reikšmę, nurodančią, kad kontrolė užrakinta. Jei ji egzistuoja, „iTunes“ naudoja šią reikšmę ir nepaiso „Userxxx“ reikšmių rakte HKEY_CURRENT_USER.

Pagal šį scenarijų „Adminxxx“ reikšmės gali neatitikti dabartinių tėvų kontrolės nuostatų, jei kontrolė atrakinta. Išlaikomos tik „Userxxx“ reikšmės, tačiau dalyje „AdminFlags“ užrakinta kontrolė atnaujinama.

Išankstinis tėvų kontrolės konfigūravimas

Norėdami iš anksto sukonfigūruoti tėvų kontrolę, kiekvienai naudotojo paskyrai nustatykite tris registro reikšmes registro rakte „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls“.

Tai galite padaryti vienu iš toliau nurodytų būdų.

 • Naudodami „iTunes“ nustatykite ir užrakinkite naudotojo tėvų kontrolės parinktis, tada nukopijuokite to naudotojo reikšmes į kito naudotojo paskyros saugos identifikatorių (SID) registro raktus. Prieš tai darydami įsitikinkite, kad nereikia nustatyti jokių žymių, kurių negalima kontroliuoti „iTunes“ naudotojo sąsajoje. 
 • Norėdami nustatyti tėvų kontrolės reikšmes, naudokite registro tvarkytuvę.

Iš anksto konfigūruodami dar nesukurtų ar nenaudotų paskyrų tėvų kontrolę, nustatykite toliau išvardytas reikšmes.

32 bitų „iTunes“ versijos, veikiančios 32 bitų „Windows“ sistemoje, arba 64 bitų „iTunes“ versijos, veikiančios 64 bitų „Windows“ sistemoje

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

32 bitų „iTunes“ versijos, veikiančios 64 bitų „Windows“ sistemose

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Jei rakte „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls“ nėra konkrečios paskyros raktų, „iTunes“ naudoja raktus, esančius „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default“.

Kad tam tikri naudotojai nekeistų tėvų kontrolės, „kParentalFlags_Locked“ reikšmė turi būti nustatyta „AdminFlags“ rakte.

Nustatydami šias žymas, įsidėmėkite toliau nurodytus dalykus.

 • Negalite nustatyti šių žymų „iTunes“ naudotojo sąsajoje.
 • Šios žymų nuostatos taikomos tik nustačius raktą „kParentalFlags_Locked“. Jei neužrakinsite „AdminFlags“, „iTunes“ nepaisys nuostatų.
 • Šias žymų nuostatas turite nustatyti dalyje „AdminFlags“. Jei jas nustatysite dalyje „UserFlags“, jos nebus taikomos.
„UserFlags“ arba „AdminFlags“ pavadinimas Šešioliktainė reikšmė
(tik neautomatiškai redaguojant kliento registro reikšmę)
Dešimtainė reikšmė
(tik diegiant registro reikšmę per grupės politiką)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Pvz., norėdami išjungti nuostatą „Check for Device Updates“ (tikrinti, ar yra įrenginio naujinių), nustatykite „kParentalFlags_Locked“ ir „kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates“ „AdminFlags“ registro reikšmę 0x40000000.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: