Mobiliojo ryšio duomenų naudojimo informacijos peržiūra „iPhone“ ir „iPad“ įrenginiuose

Sužinokite, kiek mobiliojo ryšio duomenų sunaudojate ir kaip įjungti ar išjungti visų arba atskirų programų mobiliojo ryšio duomenis.

    

Mobiliojo ryšio duomenų įjungimas ar išjungimas

Mobiliojo ryšio duomenis galite įjungti ar išjungti, jei norite apriboti, kad programos ir paslaugos nenaudotų mobiliojo ryšio tinklo prisijungdamos prie interneto. Kai mobiliojo ryšio duomenys įjungti, programos ir paslaugos naudoja mobilųjį ryšį, kai „Wi-Fi“ ryšys nepasiekiamas. Todėl naudojant tam tikras funkcijas ir paslaugas, kurioms reikia mobiliojo ryšio duomenų, gali būti taikomas mokestis. Jei reikia daugiau informacijos dėl galimų mokesčių, kreipkitės į operatorių.

Jei norite įjungti ar išjungti mobiliojo ryšio duomenis, eikite į dalį „Settings“ (nuostatos), tada palieskite „Cellular“ (mobilusis ryšys) arba „Mobile Data“ (mobiliojo ryšio duomenys). Jei naudojate „iPad“ įrenginį, gali būti rodoma „Settings“ (nuostatos) > „Cellular Data“ (mobiliojo ryšio duomenys).

Skiltyje „Cellular Data Options“ (mobiliojo ryšio duomenų parinktys) gali būti papildomų parinkčių, kurios priklauso nuo operatoriaus ir įrenginio.

  • Įgalinti LTE, 4G arba 3G. Galite pasirinkti, kokio tipo tinklo ryšį norite naudoti balso skambučiams ir duomenims perduoti. Sužinokite daugiau apie šias parinktis.
  • Įjungti ar išjungti tarptinklinius balso skambučius: naudodami CDMA tinklus, galite išjungti tarptinklinius balso skambučius, siekdami išvengti mokesčių, susijusių su kitų operatorių tinklų naudojimu.
  • Įjungti arba išjungti duomenų tarptinklinio ryšio paslaugą: keliaudami į kitas šalis galite išjungti duomenų tarptinklinio ryšio paslaugą, siekdami išvengti tarptinklinio ryšio mokesčių. Jei naudojate tarptautinį duomenų planą, gali reikėti palikti duomenų tarptinklinio ryšio paslaugą įjungtą. Sužinokite daugiau apie keliavimą į kitas šalis pasiėmus „iPhone“ arba „iPad“ įrenginį.

Priklausomai nuo jūsų operatoriaus, duomenų tarptinklinio ryšio paslauga gali būti naudojama net ir keliaujant savo šalyje. Kreipkitės į operatorių, jei reikia daugiau informacijos apie duomenų tarptinklinio ryšio paslaugos politiką ar kitas mobiliojo ryšio duomenų nuostatas.

    

Peržiūrėkite, kiek duomenų sunaudojate

Jei norite peržiūrėti, kiek mobiliojo ryšio duomenų sunaudojote, eikite į „Settings“ (nuostatos), tada bakstelėkite „Cellular Data“ arba „Mobile Data“ (mobiliojo ryšio duomenys). Jei naudojate „iPad“ įrenginį, gali būti rodoma „Settings“ (nuostatos) > „Cellular Data“ (mobiliojo ryšio duomenys).

Jei norite peržiūrėti, kiek mobiliojo ryšio duomenų naudoja programa, slinkite žemyn, kol rasite programą. Jei nenorite, kad programa naudotų mobiliojo ryšio duomenis, galite juos išjungti konkrečiai programai. Kai mobiliojo ryšio duomenys išjungti, programos naudoja „Wi-Fi“ ryšį duomenims perduoti.

Jei norite peržiūrėti informaciją apie atskirų sistemos paslaugų mobiliojo ryšio duomenų naudojimą, eikite į dalį „Settings“ (nuostatos), tada palieskite „Cellular“ (mobilusis ryšys) arba „Mobile Data“ (mobiliojo ryšio duomenys). Tada slinkite į ekrano apačią ir palieskite „System Services“ (sistemos paslaugos). Negalima įjungti ar išjungti atskirų sistemos paslaugų mobiliojo ryšio duomenų.

Šiame ekrane galite matyti bendrai sunaudojamus mobiliojo ryšio duomenis, (tai priklauso nuo operatoriaus). Jei šios parinkties nėra arba jei turite klausimų dėl duomenų naudojimo, kreipkitės į savo operatorių.

Gaukite pagalbos

  • Jei vis tiek negalite prisijungti prie mobiliojo ryšio tinklo, sužinokite, ką daryti.
  • Jei naudojate „Exchange ActiveSync“ paskyrą, ji gali toliau naudoti mobiliojo ryšio duomenis, net jei išjungsite programų „Mail“ ir „Calendar“ mobiliojo ryšio duomenis. Jei norite peržiūrėti „Exchange ActiveSync“ paskyros mobiliojo ryšio duomenų naudojimo informaciją, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) > „System Services“ (sistemos paslaugos).
  • Galite naudoti „Wi-Fi Assist“, kad galėtumėte automatiškai prisijungti prie mobiliojo ryšio, kai „Wi-Fi“ ryšys prastas.
Publikavimo data: