Mobiliojo ryšio duomenų naudojimo informacijos peržiūra „iPhone“ ir „iPad“ įrenginiuose

Sužinokite, kiek mobiliojo ryšio duomenų sunaudojate ir kaip įjungti ar išjungti visų arba atskirų programų mobiliojo ryšio duomenis.

Mobiliojo ryšio duomenų įjungimas ar išjungimas

Jei norite įjungti ar išjungti mobiliojo ryšio duomenis, eikite į dalį „Settings“ (nuostatos), tada palieskite „Cellular“ (mobilusis ryšys) arba „Mobile Data“ (mobiliojo ryšio duomenys). Jei naudojate „iPad“ įrenginį, gali būti rodoma „Settings“ (nuostatos) > „Cellular Data“ (mobiliojo ryšio duomenys). Jei naudojate dviejų SIM kortelių „iPhone“, vieną iš savo planų turite nustatyti kaip pagrindinį duomenų numerį, kad galėtumėte peržiūrėti, kiek mobiliojo ryšio duomenų sunaudojote.

Skiltyje „Cellular Data Options“ (mobiliojo ryšio duomenų parinktys) gali būti papildomų parinkčių, kurios priklauso nuo operatoriaus ir įrenginio.

  • Įgalinti LTE, 4G arba 3G. Galite pasirinkti, kokio tipo tinklo ryšį norite naudoti balso skambučiams ir duomenims perduoti. Sužinokite daugiau apie šias parinktis.
  • Įjungti ar išjungti tarptinklinius balso skambučius: naudodami CDMA tinklus, galite išjungti tarptinklinius balso skambučius, siekdami išvengti mokesčių, susijusių su kitų operatorių tinklų naudojimu.
  • Įjungti arba išjungti duomenų tarptinklinio ryšio paslaugą: keliaudami į kitas šalis galite išjungti duomenų tarptinklinio ryšio paslaugą, siekdami išvengti tarptinklinio ryšio mokesčių. Jei naudojate tarptautinį duomenų planą, gali reikėti palikti duomenų tarptinklinio ryšio paslaugą įjungtą. Sužinokite daugiau apie keliavimą į kitas šalis naudojant „iPhone“ arba „iPad“.

Priklausomai nuo jūsų operatoriaus, duomenų tarptinklinio ryšio paslauga gali būti naudojama net ir keliaujant savo šalyje. Kreipkitės į operatorių, jei reikia daugiau informacijos apie duomenų tarptinklinio ryšio paslaugos politiką ar kitas mobiliojo ryšio duomenų nuostatas. Mobiliojo ryšio duomenis galite įjungti ar išjungti, jei norite apriboti, kad programos ir paslaugos nenaudotų mobiliojo ryšio tinklo prisijungdamos prie interneto. Kai mobiliojo ryšio duomenys įjungti, programos ir paslaugos naudoja mobilųjį ryšį, kai „Wi-Fi“ ryšys nepasiekiamas. Todėl naudojant tam tikras funkcijas ir paslaugas, kurioms reikia mobiliojo ryšio duomenų, gali būti taikomas mokestis. Jei reikia daugiau informacijos dėl galimų mokesčių, kreipkitės į operatorių.


Peržiūrėkite, kiek duomenų sunaudojate

Jei norite peržiūrėti, kiek mobiliojo ryšio duomenų sunaudojote, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) arba „Settings“ (nuostatos) > „Mobile Data“ (mobiliojo ryšio duomenys). Jei naudojate „iPad“ įrenginį, gali būti rodoma „Settings“ (nuostatos) > „Cellular Data“ (mobiliojo ryšio duomenys).

Slinkite žemyn, kad sužinotumėte, kurios programos naudoja mobiliojo ryšio duomenis. Jei nenorite, kad programa naudotų mobiliojo ryšio duomenis, galite juos išjungti konkrečiai programai. Kai mobiliojo ryšio duomenys išjungti, programos naudoja tik „Wi-Fi“ ryšį duomenims perduoti.

Jei norite atskirai peržiūrėti sistemos paslaugų mobiliojo ryšio duomenų naudojimo informaciją, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) arba „Settings“ (nustatymai) > „Mobile Data“ (mobiliojo ryšio duomenys).  Tada slinkite į ekrano apačią ir palieskite „System Services“ (sistemos paslaugos). Negalima įjungti ar išjungti atskirų sistemos paslaugų mobiliojo ryšio duomenų.

Galite peržiūrėti dabartinio laikotarpio programos duomenų naudojimo statistiką arba peržiūrėti programų, kurios naudojo duomenis, kai buvo įjungta tarptinklinio ryšio paslauga, programos duomenų statistiką. Norėdami iš naujo nustatyti šiuos statistikos duomenis, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) arba „Settings“ (nuostatos) > „Mobile Data“ (mobiliojo ryšio duomenis) ir bakstelėkite „Reset Statistics“ (nustatyti statistikos duomenis iš naujo).


Gaukite pagalbos

  • Jei vis tiek negalite prisijungti prie mobiliojo ryšio tinklo, sužinokite, ką daryti.
  • Jei naudojate „Exchange ActiveSync“ paskyrą, ji gali toliau naudoti mobiliojo ryšio duomenis, net jei išjungsite programų „Mail“ ir „Calendar“ mobiliojo ryšio duomenis. Jei norite peržiūrėti „Exchange ActiveSync“ paskyros mobiliojo ryšio duomenų naudojimo informaciją, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Cellular“ (mobilusis ryšys) > „System Services“ (sistemos paslaugos).
  • Jei suaktyvinta, „Wi-Fi Assist“ automatiškai pradeda naudoti mobiliojo ryšio duomenis, kai „Wi-Fi“ ryšys yra prastas. „Wi-Fi Assist“ įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Gali būti naudojami papildomi mobiliojo ryšio duomenys, todėl, atsižvelgiant į jūsų duomenų planą, gali būti pritaikyti papildomi mokesčiai. „Wi-Fi Assist“ galite išjungti dalyje „Settings“ (nuostatos). Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Apie „Wi-Fi Assist“.
Publikavimo data: