Mokėjimo būdo pridėjimas prie „Apple ID“

Pridėkite mokėjimo būdą, kurį jūs ir jūsų šeimos nariai galėtų naudoti „App Store“, „iCloud+“, „Apple Music“ ir kt.

Mokėjimo būdo pridėjimas

Jei norite pirkti iš „App Store“ ir naudoti prenumeratas, pvz., „iCloud+“ ir „Apple Music“, turite pridėti bent vieną mokėjimo būdą.

 Pridėkite mokėjimo būdą


Mokėjimo būdo pridėjimas „iPhone“ ar „iPad“ įrenginyje

 1. Atidarykite programą „Settings“ (nuostatos).
 2. Bakstelėkite savo vardą.
 3. Bakstelėkite „Media & Purchases“ (medija ir pirkiniai), tada – „View Account“ (peržiūrėti paskyrą). Jūsų gali būti paprašyta prisijungti naudojant „Apple ID“.
 4. Bakstelėkite „Manage Payments“ (tvarkyti mokėjimus).
 5. Bakstelėkite „Add Payment Method“ (pridėti mokėjimo būdą).

„iPhone“ įrenginyje po mokėjimo būdų sąrašu rodomas mygtukas „Add Payment“ (pridėti mokėjimo būdą).       

 6. Įveskite išsamią mokėjimo būdo informaciją, tada bakstelėkite „Done“ (atlikta).


Mokėjimo būdo pridėjimas „Mac“ įrenginyje

 1. Atidarykite „App Store“.
 2. Spustelėkite savo vardą. Jei jūsų vardas nerodomas, spustelėkite mygtuką „Sign In“ (prisijungti), prisijunkite naudodami savo „Apple ID“, tada spustelėkite savo vardą.
 3. Spustelėkite „Account Settings“ (paskyros nuostatos).
 4. Šalia mokėjimų informacijos spustelėkite „Manage Payments“ (tvarkyti mokėjimus). (Jei naudojate senesnę „macOS“ versiją, spustelėkite „Edit“ (redaguoti) šalia parinkties „Payment Type“ (mokėjimo būdas)).
 5. Spustelėkite „Add Payment“ (pridėti mokėjimo būdą).
 6. Įveskite išsamią mokėjimo būdo informaciją, tada spustelėkite „Done“ (atlikta).

„Mac“ kompiuteryje po mokėjimo būdų sąrašu rodomas mygtukas „Add Payment“ (pridėti mokėjimo būdą).


Mokėjimo būdo pridėjimas „Windows“ ar „Microsoft Surface“ kompiuteryje

 1. Atidarykite programą „iTunes“.
 2. „iTunes“ lango viršuje esančioje meniu juostoje bakstelėkite arba spustelėkite „Account“ (paskyra), tada bakstelėkite arba spustelėkite „View My Account“ (peržiūrėti mano paskyrą).
 3. Prisijunkite naudodami „Apple ID“.
 4. Bakstelėkite arba spustelėkite šalia parinkties „Payment Information“ (mokėjimo informacija) esantį mygtuką „Manage Payments“ (tvarkyti mokėjimus). (Jei naudojate senesnę „iTunes“ versiją, spustelėkite mygtuką „Edit“ (redaguoti) šalia parinkties „Payment Type“ (mokėjimo būdas)).
 5. Bakstelėkite arba spustelėkite „Add Payment“ (pridėti mokėjimo būdą).

Kompiuterio programoje „iTunes“ po mokėjimo būdų sąrašu rodomas mygtukas „Add Payment“ (pridėti mokėjimo būdą). 


Mokėjimo būdo pridėjimas internetu

Taip pat mokėjimo būdą galite pridėti prisijungę prie appleid.apple.com.

Kai kuriose šalyse ir regionuose mokėjimo informaciją keičiant internete adresu appleid.apple.com, papildomi mokėjimo būdai gali būti automatiškai pašalinti iš paskyros.

„Apple“ bandys taikyti mokėjimo būdus nuo viršutinio iki apatinio. Negalite pakeisti „Apple“ paskyros likučio apmokestinimo tvarkos.


Sužinokite daugiau

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: