Jei „iPhone“ įrenginyje nepavyksta įjungti arba prisijungti prie „iMessage“ arba „FaceTime“

Norėdami naudoti „iMessage“ arba „FaceTime“ programas, turite jas aktyvinti „iPhone“. Jei bandydami aktyvinti matote klaidą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Aktyvinant „iMessage“ arba „FaceTime“ gali būti rodomas vienas iš toliau pateiktų pranešimų.

 • „Waiting for activation“ (laukiama aktyvinimo)

 • „Activation unsuccessful“ (suaktyvinti nepavyko)

 • „An error occurred during activation“ (aktyvinant įvyko klaida)

 • „Could not sign in, please check your network connection“ (prisijungti nepavyko, patikrinkite tinklo ryšį)

 • Neįmanoma susisiekti su „iMessage“ serveriu. Pabandykite dar kartą.

Kokius veiksmus reikia atlikti prieš prisijungiant

Jei naudojate „iPhone“, reikia įjungti SMS pranešimus, kad jūsų telefono numeris būtų suaktyvintas „iMessage“ ir „FaceTime“. Atsižvelgiant į operatorių, už šį SMS gali būti taikomas mokestis.

Jei pasirodys teiginys „Your network provider may charge for SMS messages used to activate FaceTime and iMessage“ (jūsų ryšio tiekėjas gali apmokestinti SMS žinutes, naudojamas „FaceTime“ ir „iMessage“ suaktyvinti), bakstelėkite „Turn On“ (įjungti), kad leistumėte galimus mokesčius už SMS.

„iMessage“ ir „FaceTime“ išjungimas ir paleidimas iš naujo

 1. Pasirinkite „Settings“ (nuostatos) > „Messages“ (pranešimai) ir išjunkite „iMessage“.

 2. Pasirinkite „Settings“ (nuostatos) > „FaceTime“ ir išjunkite „FaceTime“.

 3. Paleiskite „iPhone“ iš naujo.

 4. Vėl įjunkite „iMessage“ ir „FaceTime“.

Jei po 24 valandų dalyje „Settings“ (nustatymai) šalia jūsų telefono numerio vis dar nėra rodoma varnelė

Kol operatorius patvirtins jūsų telefono numerį „Apple“, gali užtrukti iki 24 valandų. Kreipkitės į operatorių ir įsitikinkite, kad galite siųsti ir gauti SMS pranešimus. Išbandę pirmiau nurodytus trikčių diagnostikos veiksmus, palaukite iki 24 valandų.

Jei „iMessage“ įjungta ir šalia telefono numerio rodomas besisukantis ratukas, įrenginys automatiškai bando patvirtinti jūsų telefono numerį. Nereikia pakartotinai išjungti ir įjungti „iMessage“.

Vietoj to, prisijungdami prie „Messages“ (pranešimai) arba „FaceTime“ naudokite el. pašto adresą

Taip pat „iMessage“ ir „FaceTime“ galite naudoti savo el. pašto adresą. Prisijunkite prie „Apple ID“ paskyros puslapio ir peržiūrėkite visus išsaugotus el. pašto adresus, įskaitant el. pašto adresą, kurį norite patvirtinti. Jei el. pašto adresas netinkamas, galite jį atnaujinti. Tada šalia el. pašto adreso, kurį norite patvirtinti, spustelėkite „Resend“ (siųsti iš naujo).

Norėdami pasirinkti el. pašto adresą, kuri norite naudoti „Messages“ (pranešimai), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Programoje „Settings“ (nustatymai) palieskite „Messages“ (pranešimai).

 2. Palieskite „Send & Receive“ (siųsti ir gauti), tada pasirinkite savo el. pašto adresą.

Norėdami pasirinkti el. pašto adresą, kuri norite naudoti „FaceTime“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Programoje „Settings“ (nustatymai) palieskite „FaceTime“.

 2. Slinkite iki parinkties „You Can Be Reached By FaceTime At“ (jus gali pasiekti „FaceTime“ pranešimai) ir pasirinkite savo el. pašto adresą.

Kai „Messages“ (pranešimai) naudojate savo telefono numerį ir el. pašto adresą, galite pradėti arba gauti atskiras pokalbio gijas su tais pačiais kontaktais. Nustatykite savo telefono numerį arba el. pašto adresą kaip pagrindinį būdą norint pradėti ir gauti „Messages“ (pranešimai).

Funkcija „FaceTime“ pasiekiama ne visose šalyse ir regionuose.

Jei nepavyksta įjungti „Messages“ ir „FaceTime“ arba prie jų prisijungti „Mac“ arba „iPad“ įrenginyje

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: