Perėjimas į „Apps and Books“ (programos ir knygos) portale „Apple School Manager“ ir „Apple Business Manager“

Susipažinkite su šia informacija prieš perkeldami paskyras į „Apps and Books“ (programos ir knygos).

Kas naujo

Su „Apps and Books“ (programos ir knygos) portale „Apple School Manager“ ir „Apple Business Manager“ galite naudoti šias funkcijas:

perkelti nepriskirtas licencijas;

Licencijų bendrinimas

  • Bendrinkite licencijas pirkėjams, kuriems suteikta prieiga prie tos pačios vietos.

Supaprastintas pirkimas

  • Naršykite ir įsigykite turinio tiesiogiai portalo „Apple School Manager“ ir „Apple Business Manager“ skiltyje „Apps and Books“ (programos ir knygos). Visas jūsų vietoms įsigytas arba į jas perkeltas licencijas galima peržiūrėti vienoje vietoje. Tvarkykite įsigijimo dideliais kiekiais (VPP) kreditą ir atnaujinkite atsiskaitymo informaciją dalyje „Settings“ (nuostatos).

Organizacijos paruošimas persikelti į „Apps and Books“ (programos ir knygos)

Norėdami pasiruošti perkėlimui, vadovaukitės toliau pateikta informacija.

Patikrinkite, ar mobiliųjų įrenginių valdymas (MDM) palaiko „Apps and Books“ (programos ir knygos)

Prieš perkeldami, susisiekite su savo MDM tiekėju ir įsitikinkite, kad jie palaiko naujas „Apps and Books“ (programos ir knygos) funkcijas.

Pakvieskite VPP pirkėjus

Jei turite pirkėjų, turinčių esamas VPP paskyras, kurių nėra portale „Apple School Manager“ ar „Apple Business Manager“, pakvieskite juos prisijungti prie jūsų organizacijos prieš pereidami į „Apps and Books“ (programos ir knygos).

Perkelkite tik po vieną pirkėją vienai vietai

Kad perkėlimas būtų kuo sėkmingesnis, perkelkite tik po vieną pirkėją vienai unikaliai vietai. Tai galima padaryti vienu iš šių būdų:

  • apribodami prieigą prie paskyros portale „Apple School Manager“ arba „Apple Business Manager“, kad priskirtumėte pirkėjui tinkamą vietą;

  • nukreipdami kiekvieną naudotoją į konkrečią vietą, kurią jie turėtų pasirinkti;

jei kiekvienas pirkėjas perkeliamas į unikalią vietą, visos priskirtos ir nepriskirtos licencijos bus perkeltos į „Apps and Books“ (programos ir knygos).

Jei paskirtos licencijos neperkeliamos

Toliau nurodytais atvejais į vietą perkeliamos tik nepriskirtos licencijos:

  • licencijos įsigyjamos arba perkeliamos į vietą prieš pirkėjui pereinant į naują vietą;

  • kas nors atsisiunčia vietos prieigos raktą, nespėjus į ją perkelti naudotojo;

  • kai kitas naudotojas prisijungia prie „Apps and Books“ (programos ir knygos), toje vietoje sukuriamas naujas turinio tvarkytojas;

  • į tą pačią vietą perkeliami keli pirkėjai.

Jei priskirtos licencijos neperkeliamos, jos lieka susietos su senais pirkėjo prieigos raktais, kurie turėtų likti nusiųsti į MDM su vietos prieigos raktu. Atskyrę programą nuo senojo prieigos rakto, licencijas galite perkelti į vietą portalo „Apple School Manager“ arba „Apple Business Manager“ dalyje „Settings“ (nuostatos) > „Apps and Books“ (programos ir knygos).

Pradinis perkėlimas

Visos licencijos, kurios perkeliamos perkėlimo metu, susiejamos su nauju vietos, į kurią jos perkeliamos, prieigos raktu. Visos priskirtos licencijos, kurios neperkeliamos perkėlimo metu, lieka susietos su senuoju pirkėjo prieigos raktu. Visi prieigos raktai, turintys susietas licencijas, turi būti nusiųsti į MDM.

Su vieta susieti prieigos raktai

„Apps and Books“ (programos ir knygos) naudojami su vieta susieti prieigos raktai. Visos vietai įsigytos arba į ją perkeltos licencijos susiejamos su tos vietos prieigos raktu.* Seni VPK portalo prieigos raktai yra su vieta susieti prieigos raktai. Pirkėjai gali pasiekti visų savo vietų prieigos raktus portalo „Apple School Manager“ arba „Apple Business Manager“ dalies „Settings“ (nuostatos) skiltyje „Apps and Books“ (programos ir knygos). Tik vienam asmeniui reikia nusiųsti vietos prieigos raktus į MDM. Kai visos licencijos perkeliamos į vietą, senieji prieigos raktai tampa nebereikalingi.

Visų VPP pirkėjų perkėlimas

Kai būsite pasirengę pereiti į „Apps and Books“ (programos ir knygos) portale „Apple School Manager“ arba „Apple Business Manager“, visi pirkėjai turėtų persikelti tuo pačiu metu. Kiekvienas pirkėjas turi perkelti savo paskyrą. Pereikite spustelėję „Get Started“ (pradėti) portalo „Apple School Manager“ arba „Apple Business Manager“ skiltyje „Apps and Books“ (programos ir knygos) ir pasirinkdami atitinkamą perkėlimo vietą.

Kai visi pirkėjai persikelia, galite pradėti nevaržomai naudotis naujomis funkcijomis.

* Priskirtų knygų licencijų negalima perkelti, tad jos lieka priskirtos naudotojui.
Publikavimo data: