iCloud: Importera en kontakt till iCloud Kontakter

Importera en kontakt till iCloud Kontakter

Varje kontakt visas på ett virtuellt kort som kallas vCard. Du kan importera vCard‑kort med Kontakter på iCloud.com.

Kontakter kan importera vCard-format version 3.0 och senare.

  1. Klicka på popupmenyn Åtgärder i sidofältet och välj sedan Importera vCard.

  2. Välj ett vCard som ska importeras.

Om ett vCard innehåller konktaktinformation för mer än en person blir varje kontakt en separat post.

Kontakter från ett importerat vCard läggs till i gruppen Alla kontakter. Du kan lägga till kontakterna i vilken annan grupp som helst genom att dra dem till gruppen.

Om du inte kan importera ett vCard är det möjligt at det överstiger storleksbegränsningen för iCloud Kontakter. Se Apple-supportartikeln Begränsningar för Kontakter, Kalendrar, Påminnelser och Bokmärken på iCloud.

Published Date: 2019-aug-13
Helpful?