Safari 8 (Yosemite): Spravovanie cookies a dát webových stránok

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Na základe predvolených nastavení prijíma Safari cookies a ďalšie dáta len z webových stránok, ktoré ste navštívili. To bráni určitým inzerentom uchovávať dáta vo vašom Macu. Tieto možnosti môžete zmeniť v nastaveniach Safari tak, aby Safari vždy prijímalo alebo vždy blokovalo cookies a ďalšie dáta z webových stránok.

Important:   Zmena nastavení alebo odstránenie cookies a dát webových stránok v Safari môže viesť k zmenám alebo odstráneniu cookies v iných aplikáciách, napríklad Dashboarde.

Vyberte Safari > Nastavenia, kliknite na Súkromie a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Zmeňte spôsob akceptovania cookies a dát webových stránok: Zaškrtnite „Cookies a dáta webových stránok“:

  • Vždy blokovať: Safari neumožní žiadnym webovým stránkam, tretím stranám ani inzerentom ukladať cookies a ďalšie dáta vo vašom Macu. Táto možnosť môže zapríčiniť nesprávne fungovanie niektorých webových stránok.

  • Povoliť iba z aktuálnej webovej stránky: Safari prijíma cookies a dáta len z webovej stránky, ktoré je práve otvorená. Na stránkach je často vložený obsah z iných zdrojov. Safari neumožňuje týmto tretím stranám ukladať ani pristupovať ku cookies ani iným údajom.

  • Povoliť z navštevovaných webových stránok: Safari prijíma cookies a ďalšie dáta len z webových stránok, ktoré ste navštívili. Safari využíva existujúce cookies na určenie, či ste webovú stránku v minulosti navštívili. Výber tejto možnosti zabráni webovým stránkam, ktoré majú vložený obsah v iných stránkach, ktoré prechádzate, ukladať cookies a údaje vo vašom Macu.

  • Vždy povoliť: Safari umožní všetkým webovým stránkam, tretím stranám a inzerentom ukladať cookies a ďalšie dáta vo vašom Macu.

Odstráňte uložené cookies a dáta: Kliknite na Odstrániť všetky dáta webových stránok alebo kliknite na Detaily, vyberte jednu alebo viac webových stránok a kliknite na Odstrániť.

Odstránením dát môže dôjsť k obmedzeniu sledovania, ale aj k odhláseniu z webových stránok alebo zmene fungovania webovej stránky.

Zistite, ktoré webové stránky ukladajú cookies alebo dáta: Kliknite na Detaily.

Zabránenie stránkam v sledovaní vašich aktivít: Niektoré webové stránky sledujú pri poskytovaní obsahu vaše aktivity pri prezeraní čo im umožňuje upraviť obsah. Safari môžete nastaviť tak, aby požiadalo webové stránky a poskytovateľov obsahu tretích strán (vrátane inzerentov) aby vás nesledovali.

Ak je táto možnosť zapnutá, pri každom načítaní obsahu z webovej stránky Safari požiada stránku, aby vás nesledovala. Vyhovenie tejto žiadosti však závisí na webovej stránke.

Dátum zverejnenia: 15.9.2017
Boli tieto informácie užitočné?