Download icon

Pobierz - Usługi drukowania Bonjour dla systemu Windows

Usługi drukowania Bonjour dla systemu Windows umożliwiają wykrywanie i konfigurowanie drukarek obsługujących protokół Bonjour na komputerach z systemem Windows przy użyciu Kreatora drukowania Bonjour.

Korzystając z programu Windows Update, upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany najnowszy dodatek Service Pack.

Wymagania dotyczące drukarki

Usługi drukowania Bonjour współpracują z:

  • drukarkami sieciowymi w sieciach Wi-Fi i Ethernet,
  • drukarkami USB udostępnionymi za pośrednictwem komputera Mac lub stacji bazowej AirPort.

Wymagania dotyczące zapory sieciowej

Protokół sieciowy Bonjour wysyła i odbiera pakiety sieciowe za pośrednictwem portu UDP 5353.  Instalator Bonjour skonfiguruje odpowiednio zaporę sieciową systemu Windows podczas instalacji w obsługiwanych systemach. Jeśli jednak w systemie jest włączona oddzielna (osobista) zapora sieciowa, należy się upewnić, że jest otwarty port UDP 5353. W przeciwnym razie usługa Bonjour nie będzie działała poprawnie.

Zawartość pakietu
Ten pakiet powoduje zainstalowanie Kreatora drukowania Bonjour w katalogu „\Program Files\Bonjour Print Services” i utworzenie skrótu na pulpicie.

Wielkość pliku: 5,18 MB

Wymagania systemowe Obsługiwane języki