Download icon

iOS 8.1.3

8.1.3

Tato aktualizace přináší opravy chyb, lepší stabilitu a vyšší výkon. Zahrnuje následující změny:

 • Zmenšení velikosti úložiště potřebné k aktualizaci softwaru
 • Odstranění problému, který některým uživatelům bránil v zadání hesla k Apple ID pro Zprávy a FaceTime
 • Vyřešení problému, v jehož důsledku Spotlight přestával zobrazovat nalezené aplikace
 • Oprava chyby, která způsobovala nefunkčnost gest souběžných úloh na iPadu
 • Přidání nových konfiguračních voleb pro standardizaci školních testů

Informace o prvcích zabezpečení obsažených v této aktualizaci najdete na webové stránce http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=cs_CZ

 

8.1.2

Tato aktualizace přináší opravy chyb a řeší problém, který mohl způsobovat, že byla z vašeho zařízení odstraněna vyzvánění zakoupená v iTunes Storu. Chcete-li je obnovit, navštivte z vašeho iOS zařízení webovou stránku itunes.com/restore-tones.

Informace o zabezpečení obsaženém v této aktualizaci najdete na stránce:  http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=cs_CZ

 

8.1.1

Tato aktualizace přináší opravy chyb, zvýšení stability a zlepšení výkonnosti pro iPad 2 a iPhone 4s.
Informace o bezpečnostním obsahu této aktualizace najdete na stránce: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=cs_CZ

 

8.1

Tato aktualizace přináší nové funkce, vylepšení a opravy chyb, včetně následujících:

 • Nové funkce, vylepšení a opravy v aplikaci Obrázky
  • Betaverze knihovny fotografií na iCloudu
  • Není-li betaverze knihovny fotografií na iCloudu zapnuta, aktivují se alba Fotoaparát a Můj fotostream
  • Upozornění na nedostatek místa před spuštěním záznamu časosběrných videí
 • Nové funkce, vylepšení a opravy v aplikaci Zprávy
  • Možnost odesílat a přijímat SMS a MMS zprávy na iPadu a Macu
  • Řešení problému, který mohl způsobovat, že se někdy nezobrazily výsledky hledání
  • Oprava chyby, která způsobovala, že se přečtené zprávy neoznačovaly jako přečtené
  • Oprava problémů se skupinovými zprávami
 • Řešení problémů s výkonností Wi-Fi, ke kterým mohlo dojít po připojení k některým základnám
 • Oprava problému, který mohl zabraňovat v připojení k Bluetooth hands-free zařízením
 • Oprava chyb, jež mohly způsobovat, že se přestala otáčet obrazovka
 • Nová volba pro výběr 2G, 3G nebo LTE sítě pro mobilní data
 • Oprava problému se Safari, který mohl někdy zabraňovat v přehrání videí
 • Podpora přenosů lístků pro Passbook přes AirDrop
 • Nová volba pro zapnutí funkce Diktování v nastavení Klávesnice (odděleně od Siri)
 • Podpora přístupu k datům na pozadí pro aplikace využívající HealthKit
 • Vylepšení a opravy funkcí Zpřístupnění
  • Oprava problému, který zabraňoval správnému fungování Asistovaného přístupu
  • Oprava chyby, jež způsobovala, že VoiceOver nespolupracoval s klávesnicemi od nezávislých vývojářů
  • Vylepšení stability a kvality zvuku při použití MFi naslouchátek s iPhonem 6 a iPhonem 6 Plus
  • Oprava problému s VoiceOverem, který při vytáčení čísla způsoboval kontinuální přehrávání tónu, dokud nebyla vytočena další číslice
  • Vylepšení spolehlivosti spolupráce rukopisu, Bluetooth klávesnic a braillských řádků s VoiceOverem
 • Oprava problému, který zabraňoval využití OS X Caching Serveru pro aktualizace iOS

Je možné, že některé funkce nebudou v některých zemích či oblastech dostupné.

Informace o zabezpečení obsaženém v této aktualizaci najdete na stránce:

http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=cs_CZ

 

Systémové požadavky Podporované jazyky