PowerBook: Ladda batterier

Denna artikel behandlar lämpliga metoder att ladda upp batterier till PowerBook.
Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
Alla PowerBook-modeller använder inte samma slags batteri. Det är viktigt att veta vilket slags batteri som används för att kunna ladda upp det på rätt sätt.

Det är också viktigt att du använder den nätadapter som levererades med datorn om du vill vara säker på att den maximala mängden ström finns tillänglig för uppladdning och användning. Om du använder en annan uppladdare kan det hända att uppladdningstiden förlängs eller att datorn skadas.

Om PowerBook-datorn inte laddar upp batteriet, bör du först kontrollera att adaptern sitter i ett fungerande eluttag. Om du har en annan uppladdare kan du försöka med den för att se om laddningsnivån ändras. Om den
inte gör det är det möjligt att batteriet är skadat. Ett auktoriserat Apple-serviceställe kan se om det är batteriet, nätadaptern eller själva datorn som är orsaken till problemet.

Apple använder fyra olika slags batterier till sina PowerBook-datorer. Om du vill veta vilket slags batteri som sitter i din PowerBook, kan du läsa TIL-artikel nummer 16168: "PowerBook: Känna igen nätadaptrar, batterier och batteriladdare"
  • Blybatterier (SLA:Sealed Lead Acid)
  • Nickelkadmiumbatterier (NiCad)
  • Nickelmetallhydridbatterier (NiMH)
  • Litiumjonbatterier (LiIon)

Uppladdningstekniken skiljer sig åt för vart och ett av batterierna om du vill vara säker på att batteriet håller så länge som möjligt.

Blybatterier
Ladda upp blybatterier när de är slut, men ladda aldrig ur batteriet helt. Blybatterier bör alltid förvaras helt uppladdade.

Om ett blybatteri laddas ur helt kan det leda till sulfatering. Med sulfatering menas att det bildas blysulfat på blyelektroderna i batteriet. Detta förstör batteriet eftersom det inte kan behålla laddningen.

Nickelkadmiumbatterier
Ladda upp nickelkadmiumbatterier när de är slut. Apple rekommenderar att du laddar ur batteriet helt och laddar upp det igen var nittionde dag.

Nickelkadmiumbatterier kan bli föremål för ett fenomen som kallas minneseffekt. Om ett nickelkadmiumbatteri bara laddas ur delvis och sedan laddas upp igen åtskilliga gånger, kommer det att "komma ihåg" den nivå som det laddades ur till och kan inte laddas upp helt igen.

Ett exempel: Låt oss anta att batteriet i din PowerBook normalt har en kapacitet på 2,5 timmar. Du använder datorn en timme om dagen och laddar sedan upp batteriet under natten. Efter 30-90 dagar upptäcker du att batteriet har en kapacitet på lite mer än en timme istället för 2,5 timmar.

Det enda sättet att återfå batteriets tidigare kapacitet är att ladda ur det helt och sedan ladda upp det helt igen.

Nickelmetallhydridbatterier
Ladda upp nickelmetallhydridbatterier när de är slut. Ladda ur batteriet helt och ladda sedan upp det igen ungefär var trettionde dag.

Nickelmetallhydridbatterier kan också råka ut för "minneseffekten" och ska behandlas som nickelkadmiumbatterier.

Hur laddar man ur NiCad- och NiMH-batterier helt?
Det bästa sättet att helt ladda ur NiCad- och NiMH-batterier är att använda PowerBook-datorn på ett normalt sätt, men inte låtsas om meddelanden om att batteriet håller på att ta slut. Se dock till att spara dina dokument ofta. När datorn automatiskt försätts i viloläge laddar du upp batteriet helt innan du använder det igen.

Uppladdningstid
Ta god tid på dig när du laddar upp batteriet. På vissa PowerBook-datorer tar det mellan sex och åtta timmar att helt ladda upp batteriet. Det tar ännu längre tid om du använder datorn samtidigt.

När du använder datorn med nätadaptern och samtidigt laddar upp batteriet, laddas kanske batteriet inte upp helt medan du arbetar. Det är en bra idé att låta adaptern sitta i över natten så att batteriet säkert laddas upp helt.

Så här laddar du upp ett helt tomt batteri, från det snabbaste sättet till det långsammaste:
  • I en extern uppladdare (ett batteri)
  • I datorn när den är avstängd
  • I datorn när den befinner sig i viloläge
  • I datorn medan du arbetar

Litiumjonbatteri
Ladda upp litiumjonbatterier när de är helt urladdade. Även om de inte kan råka ut för minneseffekten, rekommenderas att du låter batteriet laddas ur helt innan du laddar upp det igen.
Publiceringsdatum: 2008-okt-04