SuperDrive: Viktig information om användning med höghastighetsmedier

Det här dokumentet innehåller viktig information om hur du använder skivor med hög hastighet (4 x DVD-R och 2 x DVD-RW) med Apples SuperDrive-enhet.
This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Alla Mac-datorer med SuperDrive kan användas med 1 x- och 2 x DVD-R-skivor (medier).

Organisationen DVD Forum har offentliggjort specifikationer för höghastighetsskivor för inspelning av DVD (4 x hastighet för DVD-R och 2 x för DVD-RW). En av Apples leverantörer, Pioneer Electronics, Inc., har gjort Apple uppmärksamma på att en del av Apples DVD-R/CD-RW-enheter (inklusive en del SuperDrive-enheter) inte kan känna igen höghastighetsmedier, och att dessa medier kan ge permanenta skador på enheten om de används i den. Medier baserade på dessa specifikationer väntas vara tillgängliga mot slutet av år 2002.

Apple som är branchledande inom lättanvända och prisvärda system för DVD-skapande, erbjuder sina kunder ett snabbt och enkelt sätt att uppdatera sina datorers SuperDrive-enheter. Apple kommer att göra manuella och automatiska uppdateringar tillgängliga för både Mac OS 9 och Mac OS X innan dessa höghastighetsmedier blir allmänt spridda på marknaden. Denna uppdatering av den fasta programvaran gör att SuperDrive-enheten kan läsa från - och skriva till - höghastighetsmedier, men den gör inte enheten i sig snabbare. En uppdaterad 2 x-SuperDrive-enhet skriver till höghastighetsmedier med 1 x hastighet, så du bör fortsätta att använda 2x DVD-R-medier för att få bästa prestanda. Dessutom gör den här uppdateringen det möjligt att mata ut skivor som inte följer specifikationerna för ljud-CD-skivor, eller är felbrända.

Anm: Alla Mac-datorer med SuperDrive-enhet kan användas med 1 x och 2 x DVD-R-medier.


Vilka Macintosh-datorer behöver den här uppdateringen?
  Σ Följande datorer med SuperDrive-enhet kan behöva uppdateringen (nedan hittar du information om hur du avgör om datorn behöver uppdateringen):
   o iMac (platt bildskärm) med SuperDrive
   o Power Mac G4 (Digital Audio) med SuperDrive
   o Power Mac G4 (QuickSilver) med SuperDrive
   o Power Mac G4 (QuickSilver 2002) med SuperDrive
  Σ Följande datorer med SuperDrive har redan uppdateringen. De kan läsa från - och skriva till - höghastighetsmedier. (Ingen uppdatering behövs):
   o iMac (17-tums platt skärm)
   o eMac med SuperDrive-enhet
   o Power Mac G4 (modeller med blanka enhetsluckor) med SuperDrive
   o PowerBook G4 (1GHz/867MHz) med SuperDrive
  Σ Alla Mac-datorer med SuperDrive-enhet som tillverkats sent år 2002 kan läsa och skriva till höghastighetsmedier och behöver inte uppdaterats.
  Σ Datorer som behöver uppdateringen för SuperDrive för att den ska kunna läsa och skriva till höghastighetsmedier kan uppdateras automatiskt med programmet Programuppdatering för både Mac OS 9 och Mac OS X.
  Σ Om du har stängt av automatisk programuppdatering, eller har en miljö som inte stöder automatisk programuppdatering, kan du läsa ner en manuell uppdatering. Klicka bara på respektive knapp på den här sidan för att läsa ner.
  Σ Datorer som inte har SuperDrive-enheter, eller har en SuperDrive-enhet från en annan tillverkare än Pioneer behöver inte uppdateras.

Hur tar jag reda på om jag behöver uppdateringen?

Om du har en iMac (17-tums platt bildskärm), eMac med SuperDrive, Power Mac G4 (modeller med blanka enhetsluckor) med SuperDrive, eller PowerBook G4 (1GHz/867MHz) med SuperDrive behöver du inte den här uppdateringen. Din dators SuperDrive-enhet är redan kompatibel med höghastighetsmedier. Datorer som inte har en SuperDrive-enhet behöver inte uppdateringen.

Gör följande för att avgöra om datorns SuperDrive-enhet behöver uppdateras:
1. Välj Apple Systeminformation från Apple-menyn (Mac OS 9) eller öppna det från mappen Verktygsprogram (Program/Verktygsprogram) i Mac OS X.
2. Klicka på fliken Enheter och skivor. Leta reda på informationen om CD-RW/DVD-R-enheten.
3. Klicka på triangeln till vänster om enheten så visas mer information.
  Σ Om namnet i fältet Tillverkare är ett annat än Pioneer behöver du inte uppdateringen.
  Σ Om Pioneer står som tillverkare kan du behöva uppdateringen.
  Σ För enheter med Produkt-ID DVR-104 behövs ingen uppdatering om fältet Revisionsnummer är A227 eller högre.
  Σ För enheter med Produkt-ID DVR-103 behövs ingen uppdatering om fältet Revisionsnummer är 1.90 eller högre.

Hur gör jag för att få uppdateringen?

Om du vill installera och uppdatera via den automatiska funktionen Programuppdatering i Mac OS X väljer du Systeminställningar från Apple-menyn och klickar på Uppdatera nu. I Mac OS 9 öppnar du inställningsprogrammet Programuppdatering och klickar på Uppdatera nu. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera uppdateringen.
Mer information om den här uppdateringen finns på SuperDrive-webbplatsen
(http://www.apple.com/se/hardware/superdrive/).

Om du misstänker att du kan ha skadat SuperDrive-enheten genom att använda höghastighetsmedier kontaktar du Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe.

Apple erbjuder inte teknisk assistans för DVD-R-enheter från andra tillverkare. Kontakta tillverkaren av enheten om du vill ha mer information. Apples uppdaterare uppdaterar endast inbyggda SuperDrive-enheter från Apple som behöver uppdateras.

Viktigt: Omnämnandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationssyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Kontakta produktens återförsäljare om du vill ha mer information.

Dokumentet 17159 "Om återförsäljare" hjälper dig att hitta hitta ett försäljningsställes adress och telefonnummer.
Published Date: 2016-okt-10