iMac: Programmet iMac-uppdatering 1.0

"iMac-användare som har Mac OS 8.5 eller senare bör inte installera den här uppdateringen. Med hjälp av TIL-artikel 58174 kan du avgöra om du bör installera iMac Uppdatering 1.1 (iMac Update 1.1).

Maskinvarukrav: iMac (Revision A)"


Name: iMac-uppdatering 1.0

Released: 2 september 1998

Apple har förbättrat USB-systemprogrammen efter att ha lyssnat på synpunkter från användare och utvecklare. iMac-uppdatering 1.0 innehåller de här förbättringarna. Den här uppdateringen gör det lättare att använda många USB-enheter.

Även om alla användare bör installera uppdateringen är det antagligen bara de som använder andra USB-enheter än Apple USB-tangentbord och Apple USB-mus som kommer att märka förbättringarna efter installationen. Mer utförlig information medföljer programmet..

Den här artikeln är hämtad från dokumentet Om iMac-uppdatering 1.0 som medföljer programpaketet som finns att hämta via webben.
Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
Vad är iMac-uppdatering 1.0?
Apple gör regelbundet uppdateringar av sina programprodukter för att göra dem bättre och lättare att använda. Apple har förbättrat USB-systemprogrammen efter att ha lyssnat på synpunkter från användare och utvecklare. iMac-uppdatering 1.0 innehåller de här förbättringarna. Den här uppdateringen gör det lättare att använda många USB-enheter.

Vem behöver iMac-uppdatering?
Apple rekommenderar att den här uppdateringen installeras på alla iMac-datorer. Det är emellertid endast iMac-användare som använder andra USB-enheter än tangentbordet och musen som följde med datorn som lär märka någon skillnad.

Om du använder en svensk version av Mac OS 8.1 på din iMac, måste du använda den svenska versionen av uppdateringen.

Obs! Uppdateringen får endast installeras på iMac-datorer.

Var finns uppdateringen?
  1. Programmet iMac-uppdatering 1.0 kan hämtas kostnadsfritt från Apples webbplats för programuppdateringar
  http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/Search?OpenForm

  2. Programmet iMac-uppdatering 1.0 kan finnas med på CD-ROM-skivor som medföljer USB-enheter. Utvecklare har möjlighet att distribuera detta program med sina USB-produkter.

Hur installerar jag uppdateringen?
Mac OS 8.1 och iMac System Enabler 462 version 1.0 måste vara installerade. VIKTIGT: För att kunna installera iMac-uppdatering 1.0 ska du stänga av säkerhetsprogramvara och virusskydd och starta om datorn. Även om installationen av den här uppdateringen inte skadar datorn eller filerna som finns på den, rekommenderas du att göra en säkerhetskopiering innan du installerar programvara.
  1. Läs ner iMac-uppdatering 1.0
  2. Dubbelklicka på filen iMac-uppdatering så att den öppnas. En ny skivsymbol, iMac-uppdatering, som innehåller Installeraren visas på skrivbordet. Om inte nerläsningen av uppdateringen gick som avsett får du ett meddelande som talar om det. I sådana fall försöker du igen.
  3. Dubbelklicka på skivsymbolen "iMac-uppdatering" på skrivbordet.
  4. Dubbelklicka på Om-dokumentet och se efter om det finns sista-minuten-information som är viktig och välj sedan Avsluta så att dokumentet stängs.
  5. Dubbelklicka på Installeraren så att installationen startas.
  6. Klicka på knappen Byt enhet tills startskivan visas som installationsskiva.
  7. Klicka på knappen Installera.
  8. När ett meddelande som talar om att installationen är klar visas klicka r du på OK och startar om datorn.

Vad installeras?
Installeraren för iMac-uppdatering 1.0 kontrollerar om din iMac behöver denna uppdatering och byter i så fall ut filen "Mac OS ROM" som finns i systemmappen mot den uppdaterade versionen.

Hur kontrollerar jag om iMac-uppdatering 1.0 redan är installerad?
Det finns ett par sätt att kontrollera om uppdateringen redan är installerad:

1. I Apple Systeminformation, på fliken Enhete, står USB-versionsnumret i övre vänstra hörnet. Om numret är S-1.0.1 är uppdateringen installerad.
2. Du kan använda Visa info för filen Mac OS ROM i systemmappen. Under namnet står isåfall "iMac-uppdatering 1.0".

Ytterligare information:
Om USB för Mac OS: http://www.apple.com/usb/.
Om iMac: http://www.apple.com/imac/.
Publiceringsdatum: 2008-okt-04

Ytterligare information om produktsupport