Om Mac OS X 10.5.2 Server-uppdateringen

This article has been archived and is no longer updated by Apple.

Denna programvara uppdaterar Mac OS X Server version 10.5 eller 10.5.1 till version 10.5.2.

Viktigt: Läs detta innan du installerar

  • Installationsprocessen får inte avbrytas, även om förloppsindikatorn förblir oförändrad under flera minuter. Om ett strömavbrott eller något annat avbrott inträffar under installationen måste du använda det fristående installationsprogrammet (se nedan) från hämtningssidan Apple Downloads för att utföra uppdateringen.
  • Du måste känna till lösenordet (utan mellanslag eller kombinationer med alternativtangenten) till ett administratörskonto för att kunna installera denna uppdatering. Lösenordet får inte vara tomt. Läs denna artikel om du behöver hjälp med att ändra lösenordet.
  • Du kan råka ut för oväntade resultat om du har installerat modifieringar av systemprogramvaran från tredje part eller om du har modifierat operativsystemet på annat sätt. (Detta gäller inte vid installation av vanlig programvara.)
  • Denna uppdatering kan installeras på andra skivor än startskivan, men du bör endast göra det om den aktuella startskivan redan har uppdaterats till Mac OS X Server version 10.5.2. Det enklaste sättet att undvika problem som uppstår genom felaktig installation är att starta datorn från den skiva som ska uppdateras.

Installation

Det finns tre sätt att uppdatera till Mac OS X Server 10.5.2: via Programuppdatering, genom att installera från ett fristående installationsprogram eller genom att installera i en fjärrdator via kommandoradsverktyget softwareupdate.

Installation via Programuppdatering
Det kan hända att du öppnade detta dokument från Programuppdatering. Läs denna artikel om du behöver mer information om funktionen. Vissa uppdateringar är förutsättningar för andra och därför kan det bli nödvändigt att du använder Programuppdatering flera gånger för att installera alla tillgängliga uppdateringar.

Fristående installationsprogram
Du kan hämta och installera uppdateringen manuellt. Installationsprogrammet finns tillgängligt på hämtningssidan Apple Downloads. Detta alternativ är praktiskt när du behöver uppdatera flera datorer och inte vill hämta den nödvändiga uppdateringen flera gånger.

Fjärrinstallation
Om du behöver installera uppdateringen i en fjärrdator kan du göra det med hjälp av kommandoradsverktyget softwareupdate.

Vad ingår?

Denna uppdatering innehåller många förbättringar, inklusive:

Software Update Server
Åtgärdar ett problem som kan förhindra att Software Update Server fungerar korrekt i ett system som har uppgraderats från Mac OS X Server 10.4.x.

Mail Server
Åtgärdar ett problem som medför att Virtual Mail-användare måste ha korta namn konfigurerade för att de ska kunna bli aktiva.

Password Server
Åtgärdar ett problem som kan blockera spridning av objektändringar till Open Directory-kopieringsservrar.

Mac OS X Server 10.5.2-uppdateringen innehåller också de förbättringar som ingår i Mac OS X Server 10.5.1-uppdateringen.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple lämnas endast i informationssyfte och innebär inte någon rekommendation från Apples sida. Kontakta leverantören för ytterligare information. 

Published Date: 2016-okt-11