Mac OS X 10.0, Mac OS 9.1: Uppdatera inställningsprogrammet Startskiva till 9.2 eller senare

Du bör uppdatera inställningsprogrammet Startskiva i Mac OS 9.1 till version 9.2.1 eller senare.
Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
Anm. Om du använder Mac OS 9.2.1 och Mac OS X 10.1, har du redan rätt inställningsprogram Startskiva installerat och behöver inte följa anvisningarna i detta dokument.

Startskiva 9.2 installeras av Classic-miljön i Mac OS X 10.0.
I vissa fall är det dock möjligt att det finns en tidigare version installerad. Om du vill veta vilken version du har kan du titta i inställningsprogrammet Tilläggskontroll i Classic.

Startskiva 9.2.1 kan hämtas på Apples webbsida för uppdatering av program:
http://www.apple.com/swupdates/

Anm. Om du har Mac OS X 10.0 bör du starta om datorn från Mac
OS 9.1 eller senare innan du installerar programuppdateringar i Mac OS 9 som du har laddat ner.

Inställningsprogrammet Startskiva 9.2.1 innehåller tre förbättringar:

· Förhindrar och åtgärdar situationer där tidigare versioner av Startskiva kan förhindra att Mac OS 9.1 startar.
· Åtgärdar en situation då en tillgänglig Mac OS 9.1-systemmapp är nertonad och inte går att komma åt i Classic-panelen i Systeminställningar.
· Större tillförlitlighet när det används på vissa tidigare Macintosh-modeller.
· Större kompatibilitet med Mac OS X.
· Större tillförlitlighet när du markerar en USB-hårddisk.
· Omstartsknappen finns tillgänglig i inställningsprogrammet.
· Hjälp-knappen fungerar som väntat.
Publiceringsdatum: 2016-okt-07