Mac OS X 10.6: Instellingen voor proxyserver invoeren

Instellingen voor proxyserver invoeren

Als de computer is verbonden met een lokaal netwerk dat met een firewall is beveiligd, moet u mogelijk proxyservers opgeven of de passieve FTP-modus (PASV) gebruiken om toegang tot bepaalde sites op het internet te krijgen. Een proxyserver is een computer in een lokaal netwerk die fungeert als schakel tussen een computergebruiker en het internet. Deze computer zorgt voor beveiliging en beheer van het lokale netwerk en verschaft cachingvoorzieningen.

Proxyservers opgeven

  1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Netwerk'.

  2. Kies de netwerkvoorziening die u gebruikt in de lijst (bijvoorbeeld 'Ethernet' of 'AirPort').

  3. Klik op 'Geavanceerd' en vervolgens op 'Proxy's'.

  4. Als u een PAC-bestand gebruikt voor automatische proxyconfiguratie, kiest u 'Via een PAC-bestand' uit het venstermenu 'Configureer proxy's' en typt u het adres van het PAC-bestand in het veld 'URL PAC-bestand'. Neem contact op met de netwerkbeheerder als u meer informatie nodig hebt.

  5. Als u de proxy-instellingen handmatig wilt configureren, kiest u 'Handmatig' uit het venstermenu 'Configureer proxy's' en gaat u als volgt te werk:

    • Schakel het aankruisvak voor een proxyserver in (bijvoorbeeld 'FTP-proxy') en typ het adres en poortnummer van de proxyserver in de velden aan de rechterkant.

    • Schakel het aankruisvak 'Proxyserver vereist wachtwoord' in als de toegang tot de proxyserver is beveiligd met een wachtwoord. Typ uw accountnaam en het bijbehorende wachtwoord in de velden 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord'.

U kunt ook definiëren dat u de proxy-instellingen voor bepaalde computers op het internet (hosts) en segmenten van het internet (domeinen) wilt negeren door het adres van de host of het domein op te geven in het veld 'Negeer proxy-instellingen voor deze hosts en domeinen'. Op deze manier weet u zeker dat u informatie direct van de host of het domein ontvangt en niet uit de cache van de proxyserver.

Als u de proxy-instellingen voor één domein wilt negeren, geeft u de domeinnaam op, bijvoorbeeld 'apple.com'.

Als u de proxy-instellingen voor alle websites in een domein wilt negeren, geeft u een sterretje voor de domeinnaam op, bijvoorbeeld '*.apple.com'.

Als u de proxy-instellingen voor een deel van een domein wilt negeren, geeft u de naam van dit deel op, bijvoorbeeld 'store.apple.com'.

Published Date: 8-jun-2012
Helpful?