Mac OS X 10.6: Kontrollere AirPort ved hjelp av AirPort-menylinjesymbolet

Kontrollere AirPort ved hjelp av AirPort-menylinjesymbolet

Du kan vise status for AirPort-tilkoblingen i menylinjen. Bruk AirPort-menylinjesymbolet til å skifte mellom AirPort-nettverk, slå AirPort-kortet av eller på, åpne Nettverk-valgpanelet eller opprette et datamaskin-til-datamaskin-nettverk.

Slik viser du AirPort-status i menylinjen:

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på AirPort i listen.

    Hvis AirPort ikke vises i listen, klikker du på Legg til-knappen (+) nederst i listen, velger AirPort fra Grensesnitt-lokalmenyen, gir AirPort-tjenesten et navn og klikker deretter på Opprett.

  2. Marker avkrysningsruten «Vis AirPort-status i menylinjen».

Fire signalstyrkemerker vises i AirPort-statussymbolet i menylinjen. Jo flere av signalstyrkemerkene som er svarte, jo bedre er signalkvaliteten.

Published Date: 23.jun.2012
Helpful?